Wuwejův zápisník

Wickham Steed: Diktatura a demokracie

10.04.2007 19:13, Wu | knihy | politika | komentáře -

Wickham Steed: Diktatura a demokracieAutor plánovaný obsah knihy shrnul na str. 20 pěkně sám, takže mu dám slovo: „Hranice, na kterých to, co v nedostatku lepšího názvu můžeme jmenovat neliberálními a liberálními systémy a tendencemi, se rozštěpuje nebo na sebe naráží, jsou právě dnes dokonce markantnější než před šesti měsíci, zvláště ve střední Evropě“ (pozn. "dnes" je myšleno léto 1934) ... „Tyto otázky se točí hlavně kolem koncepce státu. Nejdříve proberu 'stát absolutní', jak existuje v Německu, a pak chci popsat 'stát liberální', jak ho definoval prezident Masaryk ve svých dílech a jak ho v praxi uvedl v život. Pak až takto budou objasněny základy, vynasnažím se prozkoumat mysticismy nebo mytologii nacistické víry a naznačit bojovné síly seřazené na každé straně k tomu, co je ve skutečnosti nový a větší Kulturkampf a nakonec načrtnout pravidla 'odpovědné svobody'“.

Zdá se mi, že jako studie demokracie a diktatury je kniha nedostatečná, málo přímočará, nestrukturovaná. Ačkoliv definice, třeba v popisu Masarykova pojetí, se také najdou: „Demokracie spočívá na individualismu, to znamená na úsilí o silnou individualitu a smyslu pro odpovědnost každého. Demokracie je samosprávou a samospráva je sebesprávou - samospráva začíná u každého jednotlivce. Demokracie je možná jen osobní zodpovědností každého občana a všeobecným živým zájmem o stát, o jeho vývoj a stálé zdokonalování: demokracie je přirozeným právem iniciativy ve všech oborech veřejného života, ať je to právo formálně uzákoněno, nebo ne.“ (str. 59)

Vnímání Anglie jako apoštola demokracie a dějinného úkolu působí trochu mesiášsky: „Tím méně si mohou v tak důležité otázce, jako je zachování svobody, dovolit Angličané nebo Britové vůbec, aby mysleli jen na sebe. Na jejich příkladu snad závisí osud liberální civilizace. Jsou vedoucími členy po celém světě rozšířené státní organizace, účastníky pokusu, o jaký se nikdo předtím nepokoušel - pokusu udržet spojitost mezi nezávislými národy metodou svobody s vyloučením nátlaku. Kdyby zmizela svoboda z Velké Británie ... britská říše svobodných národů by nemohla dlouho existovat a svět by byl brzy 'nezpůsobilý k demokracii'.“ (str. 106)

Velké plus, nebo spíš plusy knihy, spočívají jinde:

Zajímavost: údajné vyjádření předního německého grafologa k Hitlerovu rukopisu (trochu podezřelé je, že grafologa nejmenuje, ale možná pro to měl tehdy své důvody). Prý „chvatně ho prozkoumal a položil ho skoro opovržlivě se slovy: 'To je rukopis média.'“ (str. 27)

Kdo to byl Wickham Steed: dlouholetý dopisovatel Times v Berlíně, Římě a ve Vídni, po návratu do Londýna vedoucí zahraničně-politické redakce Times, během 1. světové války podporoval československý zahraniční odboj, spolupracoval s Masarykem, uvedl E. Beneše k britskému ministru zahraničí Balfourovi. Po válce šéfradaktor Times, profesor středoevropských dějin na King's College v Londýně.

Po jednom přečtení sice nejsem schopen stručně říct, jak Steed pojímá demokracii, diktaturu, jejich konflikt, ani pravidla odpovědné svobody, ale zato mám představu o celé tehdejší situaci. A to, myslím není málo. Protože chápání historie stojí a padá na souvislostech.

12345
1176225180000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online