Wuwejův zápisník

Jakub Malý, Karel Müller: Boží kniha od Pastoral Brothers

13.07.2022 21:44, Wu | knihy | duše | výběr z knih | komentáře -

obálka knihy Boží kniha od Pastoral BrothersMěl jsem pocit, že křesťanství snad ani nejde modernizovat – ale nad knihou Pastoral Brothers (pod tímto jménem autoři vystupují na Youtube) musím změnit názor. S mimořádným porozuměním a nadhledem popisují s pomocí několika základních textů vše podstatné. Prvním je Vyznání víry (základní dogmata), pak Desatero (pravidla pro život), na jednotlivých verších Modlitby Páně (Otčenáš) ukazují jak s Bohem komunikovat a poslední kapitola o lásce, sexu a příbuzných tématech nemůže začínat ničím jiným než 1. Korintským 13.

Biblické příběhy odmítají číst doslova, spíše jako odstrašující příklady

Všechny ty příběhy mají jednu společnou funkci. Mají ukázat lidem, jak je hrozné a Bohu odporné, když se lidi pořád zabíjejí. Zabíjení v Bibli má být odstrašujícím příkladem, ne návodem k tomu, abyste vraždili v Božím jménu. Když Bůh po někom v Bibli chce, aby zabíjel, to neznamená, že to mám já, čtenář, po dvou tisících letech plnit. Naprostou většinu biblických míst nelze číst doslova. Kdyby ano, nepotřebovali bychom teologii. Biblické příběhy je nutné číst v kontextu doby.

Tudíž navzdory všem příběhům o zabíjení pořád platí šesté přikázání: Nezabiješ! O tom se fakt nediskutuje. Toto přikázání musíme číst doslovně. (Str. 97)

a důsledně berou v úvahu kontext, prostředí a kulturu, ve které inspirovaná kniha vznikla.

Podobně jsme odpověděli na dotaz, jak vnímáme homosexualitu, když v Bibli je jasně napsáno, že Bůh ji nemá rád. Dostali jsme zajímavý feedback. „O vrozenosti homosexuality možná bibličtí autoři nevěděli, ale Bůh o ní přeci věděl. A byl to Bůh, kdo biblické autory inspiroval, aby tam tyto verše napsali. Bible je Boží slovo!“ Uf. Podobnou logiku uvažování o Bibli odmítáme. Pokud bychom ho totiž akceptovali, museli bychom jej aplikovat i na další texty, což silně hapruje. Například Izajáš 45,18: „Toto praví Hospodin, stvořitel nebe, onen Bůh, jenž vytvořil zemi, jenž ji učinil, ten, jenž ji upevnil na pilířích… “ Upevnil na pilířích? A kde jsou? Dnes víme, že naše Země není upevněná na pilířích, ale že se pohybuje ve vesmírném prostoru a obíhá kolem Slunce. Proč to Bůh Izajášovi neřekl? Bůh to nevěděl, když ji stvořil? Nebo to nevěděl Izajáš? Podobná aplikace nefunguje ani v případě Deuteronomia 23,14: „Mezi svým nářadím budeš mít kolík. Než si venku dřepneš, vyhrabeš jím důlek a své výkaly zase přikryješ.“ Super. Bůh inspiroval autora Deuteronomia přikázáním o hygienické defekaci. Proč ho ale neinspiroval vynálezem splachovacího záchodu? Bůh o principu splachování nevěděl? Nebo o něm nevěděl deuteronomista? Obdobně můžeme přemýšlet o Leviticu 25,44: „Otrok a otrokyně, které budeš mít, ať jsou z pronárodů okolo vás; z nich si budete kupovat otroka a otrokyni.“ Dnes víme, že otroctví je velké zlo, které si Bůh nepřeje. Proč touto myšlenkou ale Bůh neinspiroval biblické autory? A pokud věříme, že Bůh tímto veršem pisatele inspiroval, budeme kvůli tomu opět zavádět otroctví? Doufáme, že ne! Nikdy!

Přesto věříme, že Bůh autory biblických textů inspiroval. Pracoval ale zrovna s tím materiálem, který měl k dispozici. Proto jsou biblické texty ovlivněné společenským kontextem své doby. Tudíž při výkladu Písma je velikou chybou opomíjet jeho kontext. (Str. 213)

Myslím, že část o sexu, homosexualitě, masturbaci a pornu je bezchybná. Žádná traumata a zákazy, jen rozum, nadhled, dovedení do současnosti – a láska, samozřejmě!

Jestli dnes něco číst o křesťanství, pak tuhle knihu. (Je ale myslím jasné, že takto moderní, otevřené a poctivé uvažování o Bohu, nepramení z církve katolické, že… )

Odkazy:

MALÝ, Jakub, MÜLLER, Karel. Boží kniha od Pastoral Brothers. Brno: CPress, 2021. ISBN 978-80-264-3855-7.

12345
1657741440000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online