Wuwejův zápisník

Debra Hirsch: Svatý sex

07.09.2020 23:23, Wu | knihy | výběr z knih | komentáře -

obálka knihy Svatý sexMy pohané se sexualitou problémy nemáme, zato křesťanství, to je jiné kafe – všechny ty dědičné hříchy, striktní pravidla, odsudky, sex jen za účelem plození dětí a tak dále… O to víc mě kniha s podtitulem O spiritualitě a sexualitě naostro zajímala. A musím konstatovat, že zdaleka předčila mé očekávání, je opravdu mimořádně zajímavá a podařená. Už jen ty názvy kapitol:

  • Předehra
  • Část první: Kam se poděli sexy křesťané? (Ach Bože!; Cudnost utržená ze řetězu; Byl Ježíš sexy?)
  • Část druhá: Choulostivé záležitosti (Osm pilířů sexu; Gender je když...; Lesbou a nikdy jinak?; Belhání do nebe; Orientační běh)
  • Část třetí: Vykoupený sex (Jak moc bližní?; Imago Gay; Návrat k lásce)
  • Vyvrcholení

Nejste hned zvědaví, o čem tam asi tak píše? Především upozorňuje, že sexualita je nedílná součást života, že patří k podstatě stejně jako duchovno.

Osobně věřím, že se v naší touze po sexu i potěšení, které v něm nacházíme, projevuje hlubší lidská potřeba věčného propojení a extáze. Jinými slovy, v sexualitě je cosi hluboce duchovního.

To už není jen otázka orgasmu, ale každého aspektu sexuality: naší schopnosti budovat vztahy, naší touhy po lásce, naší mužské a ženské identity. To všechno odkazuje kamsi mimo nás samé, k „Věčnému Přesahu“. Osobně jsem došla k přesvědčení, že naše sexualita je s duchovními touhami tak propojená, že není možné zabývat se jedním, aniž by se člověk dotkl i druhého. (Str. 30)

Sexualita a spiritualita jsou dvě strany téže mince:

Obě vyjadřují hlubokou touhu poznávat a nechat se poznat – ve vztahu k Bohu a k druhým lidem. K oběma patří výzva učit se, co je skutečná láska a jak ji projevovat. Nestvořil nás nakonec Bůh přesně takhle – s obrovskou spirituální a sexuální touhou? (Str. 33)

Jenže do křesťanství se vloudil strach – strach ze sexuality, strach z potíží, upjatost a křeč.

Mladí lidé nepotřebují rady založené na strachu, které v nich posilují pocit hanby, který už tak jako tak prožívají. To jenom zametá jejich sexualitu pod koberec. Potlačování sexuality ještě nikomu nepomohlo; proměna vyžaduje její přijetí a integraci. Spojováním sexuality se strachem, hanbou a výčitkami jen znehodnocujeme nádherný Boží dar a zotročujeme jeho lid. Všichni lidé jsou ve své podstatě hluboce sexuální i duchovní – obojí zároveň. (Str. 49)

Sexualita ale není jen úzce genitální a v tomto směru i Ježíš byl – musel být! – sexuální. Navazoval hluboké vztahy, boural bariéry, mluvil se zavrženými, přijímal všechny.

Ve způsobu, jakým se Ježíš vztahuje ke svým bližním, vládne jakási lehkost a nekomplikovanost. Jako by se nemusel potýkat s komplexy, na které narážíme v církvi my. Nebojí se být blízko ženám ani mužům, nemá problém být někde s někým sám – jeho hranice jsou daleko méně rigidní než naše, a přesto tím jeho sexuální integrita ani svatost nijak netrpí. Ježíš dokáže vytvořit bezpečný prostor, kde se daří lásce a kde vášnivé vztahy mezi lidmi nemusejí vést do postele.

V církvi se přísně vymezují hranice mezi „přátelstvím“ a „láskou“, přičemž vášeň a hluboké city připadají v úvahu jenom v případě lásky. Ježíš takové hranice rozostřuje a ukazuje, že i mimo manželství je možné vroucně milovat. (str. 66)

Je tedy jasné, že nezapadal do škatulek ani tehdy, proto některé dnešní snahy prezentovat jej jako pravého chlapa nemají s realitou nic společného:

Takže je Ježíš „chlap“, nebo dokonce „opravdový chlap“, jak někteří tvrdí? Je a není. Ano, Ježíš je bojovník, který se staví proti útlaku, a hrdina, který zachraňuje svět. Je ale taky služebník, který slouží druhým, a básník, který pláče na veřejnosti a často dalším mužům opakuje, jak moc je má rád. Rozhodně je pravým mužem ve všech významech toho slova, takže pokud existuje něco jako „opravdová“ mužnost, najdeme ji u Ježíše. Je to ale mužnost, která nezapadá do zjednodušujících kulturních vzorců. (Str. 107)

Velmi mě zaujal hermeneutický model profesora Williama Webba pro řešení etických dilemat. Vychází ze zkoumání původní kultury, jejího kontextu. Pak studuje příslušné texty Starého a Nového zákona a nakonec dochází k závěru na vývoji myšlenky v čase. Je to vlastně jako prodloužení trajektorie do současnosti, její aktualizace (a odhalení záměru).

Autorka se nevyhýbá ničemu, LGBT komunitě, potlačování, pornu, závislostem… a nabízí křesťanskou perspektivu, která dává smysl a je veskrze moderní. Vřele doporučuji (i nekřesťanům).

Když se modlíme za své homosexuálně orientované bližní, prosme hlavně za to, aby poznali Boží lásku a krásu zjevenou v Ježíši Kristu. To je to nejdůležitější. A jestli mají vztah s člověkem stejného pohlaví, do toho nám možná vůbec nic není. Naším úkolem je milovat, modlit se a sloužit – a vše ostatní nechat na Bohu. (Str. 190)

Odkazy:

nakladatelství BIBLION, Praha 2020, ISBN 978-80-87282-54-0, cena 299 Kč

12345
1599513780000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online