Wuwejův zápisník

Domenico Laurenza, Mario Taddei, Edoardo Zanon: Leonardovy stroje

05.02.2019 22:31, Wu | knihy | výběr z knih | komentáře -

obálka Leonardovy strojeLeonardovy stroje jsou mimořádná, ba unikátní publikace. K odkazu geniálního renesančního umělce a inženýra přistupuje s využitím moderních počítačových vizualizací a stroje tak prakticky před očima zhmotňuje.

Zároveň také ukazuje, že malířovy náčrtky byly často umělecká díla, že se ke svým starším studiím vracel a doplňoval je, že se také mezi sebou liší – jinak vypadají prvotní záznamy, jinak soukromé studie (mají poznámky obráceným písmem) a ještě jinak ty, které sloužily k prezentaci návrhu a využívaly řadu uměleckých postupů ke znázornění fungování stroje.

Do kapitol jsou rozdělené podle účelu:

  • Létací stroje – mechanická křídla, vážka, umělé křídlo, vzdušný šroub, létající stroj, členěná mechanická křídla
  • Válečné stroje – ručnice, varhanová děla, ochrana hradeb, vozy se srpy, rozkládací dělo, obrněný vůz, katapult, vícenásobný moždíř, lehké moždíře, pevnost
  • Vodní stroje a zařízení – mechanická pila, kolesová loď, otočný most, vodní bagr
  • Pracovní stroje – zařízení pro převod střídavého pohybu, stroj na výrobu pilníků, brusný kotouč na výrobu zápalných zrcadel, jeřáb na hloubení kanálů
  • Scénická zařízení – automobil, divadelní zařízení pro představení Orfeus
  • Hudební nástroje – lyra ve tvaru zvířecí lebky, mechanický buben, automatická pianoviola
  • Různé stroje – tiskařský lis, cestoměr, kružidlo

Popis každého stroje začíná usazením jeho vzniku na časové ose a přetiskem listu z příslušného Leonardova kodexu. Následuje jeho popis a rozbor po stránce jazykové, vizuální i obsahové, tedy k čemu stroj sloužil, proč se jím asi Leonardo zabýval a jak fungoval.

Leonardovy stroje, str. 164-165

Pak už následuje to nejzajímavější, tedy počítačová rekonstrukce. Každý stroj je „rozebrán“ na díly, ty jsou vytvořené pomocí 3D modelování a zase složené dohromady. Vidíme jak přehled částí, tak různé pohledy na celý výsledek včetně šipek předpokládaného pohybu. A každá část je bohatě komentovaná.

Leonardovy stroje, str. 166-167

Zobrazení jsou fantastická a poskytnou výbornou představu.

Bez chyby ale kniha není, chybí totiž podrobnější posouzení funkčnosti. Objevují se nanejvýš zmínky, že to nemohlo fungovat (str. 66) – proč? Nebo že byla při rekonstrukci chyba opravená (str. 101) – jaká? Možná chtěli čtenářům poskytnout prostor k hledání, mně ale vysvětlení chybělo. Uznávám ale, že to je drobnost.

Odkazy:

nakladatelství SUN, Říčany 2016, ISBN 978-80-7371-657-8, cena 350 Kč

12345
1549402260000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online