Wuwejův zápisník

Beth Kemptonová: Wabi Sabi

15.08.2021 15:08, Wu | knihy | duše | výběr z knih | komentáře -

obálka knihy Wabi SabiWabi sabi jsou dva pojmy, které – takto kombinované – neodmyslitelně patří k japonské kultuře. Přesto je obtížné dopátrat se nějaké definice, tak jak ji očekává racionální mysl. Jde totiž především o pocit.

Wabi sabi je podstatné, co se týče smyslu pro estetiku a mírné povahy Japonců. Je to pohled na svět, kterým se řídí to, jak prožívají život, ačkoli se o něm mluví jen zřídka. Ovlivňuje všechno, ale přesto není nikde vidět. Lidé instinktivně vědí, co koncept wabi sabi ztělesňuje, ale jen málo z nich to dokáže vyjádřit. Wabi sabi je fascinující záhada, příslib mocné moudrosti pošeptané těm, kdo zpomalí dostatečně na to, aby mohli věci zkoumat a přistupovat k nim s otevřeným srdcem. (Str. 17)

Každý tázaný to pak vyjádří po svém, specificky – jako pocit při obdivování mechu ve staré klášterní zahradě, například.

Wabi sabi je stav srdce. Je to hluboký nádech a pomalý výdech. Lze je pocítit v okamžiku skutečného ocenění — dokonalém okamžiku v nedokonalém světě. Můžeme je tříbit svou ochotou všímat si detailů a kultivovat potěšení. A zažíváme je, když žijeme ty nejautentičtější a nejinspirativnější verze svých životů. (Str. 22)

Pochopitelně není možné vynechat popis jednotlivých pojmů, wabi jako touhu po prostotě, sabi jako melancholii a pomíjivost, ale samozřejmě podrobně a s mnoha vrstvami či nuancemi. Abych to demonstroval, vybral jsem pár citací k sabi:

Postupem času začalo slovo sabi označovat hlubokou a klidnou krásu, která se ukazuje s plynutím času, Vizuálně ji rozpoznáváme jako patinu vzniklou věkem, zvětráváním, omšelostí a známkami staroby.(Str. 36)

Sabi je stav vytvářený časem, nikoli lidskou rukou, ačkoli se často rozvíjí u kvalitních předmětů, které byly původně vyrobeny s pečlivostí. Jeho podstatou je ušlechtilá elegance věku. Je to krása, která se odhaluje v procesu používání a chátrání, jako tlumený lesk opotřebované kresby na oblíbeném kuchyňském stole ve venkovské usedlosti. (Str. 37)

Ačkoli sabi souvisí s tím, jak se plynutí času fyzicky projevuje na předmětech, stejně jako u velké části japonské estetiky poukazuje jeho hlubší význam na to, co se skrývá pod povrchem vlastního předmětu, který vidíme. Je ztělesněním toho, jak se všechny věci vyvíjejí a zanikají, a může v nás vyvolat emocionální odezvu, často zabarvenou smutkem, když přemítáme o prchavosti života.

Krása sabi nám připomíná naše vlastní spojení s minulostí, přirozený cyklus života a naši vlastní smrtelnost. (Str. 37)

Je to zkrátka složitější a jednoduchá definice by podstatu dokonale minula. Knihu přidávám i do tématu prožité duchovno, protože popisuje autorčinu vlastní cestu, její prožívání Japonska, učení se řeči, tradičním dovednostem a pronikání ke smyslu onoho tajemného wabi sabi.

Ve snaze získat esenci principů wabi sabi a vtělit ji do řady srozumitelných životních ponaučení jsem hovořila s lidmi všech profesí, podrobně studovala knihy ve starých knihovnách, navštěvovala muzea, meditovala ve stinných chrámech, držela v rukou čajové misky, trávila čas v přírodě, zkoumala stovky let starou japonskou architekturu. Po stovkách rozhovorů a rozsáhlém průzkumu jsem načrtla soubor hlavních principů, které, jak doufám, budou cennými lekcemi pro nás všechny. Najdete je v této knížce. (Str. 20)

To, čeho se dopátrala, pak rozšiřuje na různé oblasti a radí, jak onu filozofii nechat vstoupit do svého života. Jak se vyrovnat s neúspěchem, jak pečovat o vztahy, užívat si kariéru a především, vážit si přítomných okamžiků, …

Wabi sabi je intuitivní reakcí na krásu, která odráží skutečnou podstatu života. 

Wabi sabi znamená přijetí a ocenění nestálé, nedokonalé a neúplné podstaty všeho. 

Wabi sabi znamená uznat dary prostého, pomalého a přirozeného života. (Str. 22)

Už jsem tu jednu knihu na téma Wabi Sabi měl a tak se nemohu vyhnout jejich srovnání. Je to ovšem jednoduché, tato od Beth Kemptonové je mnohem lepší. Komplexnější, hlubší – i krásnější.

Wab Sabi, str. 232-233

Rozhodně doporučuji.

Odkazy:

KEMPTONOVÁ, Beth. Wabi sabi. Brno: Jota, 2020. ISBN 978-80-7565-757-2.

12345
1629032880000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online