Wuwejův zápisník

Antonín Líman: Chrám plný květů

14.02.2014 00:48, Wu | knihy | komentáře -

obálka knihy Antonín Líman: Chrám plný květůO vzniku japonské básně haiku jsem tady už psal; proto zmíním jen stručně, že se jedná o sedmnáctislabičné trojverší ve formátu 5+7+5 a zachycuje prostotu okamžiku, pocit, aktuální situaci.

Podzimní ráno -
ze zrcadla na mne hledí
otcova tvář
(Str. 253, Murakami Kidžó /1865-1938/)

Více najdete v článku o knize Měsíce, květy (Bašó). A také v doslovu této knihy; zaujaly mě informace o formální stránce:

Básně haiku se v japonštině píší v jediné řádce a bez interpunkce. Slovní obraz, který vykreslují, přitom ztvárňují tzv. 'členící slova' (kiredži). Jsou celkem tři – ja, keri a kana – a jejich funkcí je ukončení obsahu určité asociace v básni. Částice ja se objevuje na konci prvního verše, vyjadřuje vnitřní představu upřesněnou následujícími verši a má v sobě tvrdou koncentrovanou sílu, naproti tomu kana, která se nejčastěji vyskytuje na konci třetího verše, je otevřenější a méně kategorická.
(...)
To, že podobné jazykové prostředky v jiných jazycích neexistují, vede k tomu, že v překladech má každý verš zpravidla jeden řádek a místo členících slov se vedle citoslovcí někdy používají pomlčky, dvojtečky, středníky, vykřičníky či tři tečky.
“ (Str. 327)

Rozdíly v poezii jsou mezi jednotlivými jazyky tak markantní, že si – stále – myslím, že parafráze je jediný správný způsob jejich převodu.

V temnotách
na dně hluboké studně
objevil jsem svoji tvář
(str. 278, Ozaki Hósai /1885-1926/)

Jestliže v jiném jazyce vyvolává stejné pocity, stejný dojem, byť jinými prostředky, je to dobrý překlad. U haiku je výhoda v jejich kratičké délce a nepoužité rýmy nechybí.

Dokud hoří
jsou naživu -
žena a rudá paprika
(str. 247, Micuhaši Takadžo /Takako, 1899-1972/)

Tento „Výběr ze tří staletí japonských haiku“ vydala DharmaGaia a Česko-japonská společnost v nádherné podobě. Každá druhá nebo třetí dvojstránka je totiž tvořená malbou haiga, nad níž jsou haiku vytištěná. Haiga je vlastně rozvinutí básně do grafické podoby, doplnění, zachycení okamžiku, střih realitou, doplňuje se s kaligraficky vyvedenou básní – a tak se i jako podklad a doprovod haiku tištěných dokonale vyjímá.

Chrám plný květů - ukázka str. 204-205

Ještě jedna citace z kapitoly Od počátků japonské poezie k sedmnáctislabičné básni haiku (Denisa Vostrá a Antonín Líman):

V souladu s největšími uměleckými projevy japonské kultury jsou i básně haiku inspirovány jemným smyslovým vnímáním a vyjadřují tak nejčastěji představy věcí, které můžeme vidět, chutnat, dotýkat se jich či je pociťovat, a vyhýbají se naopak abstraktním pojmům, jako je nesmrtelnost, láska, věčnost či smutek, ačkoliv tyto pojmy konkrétními obrazy ztělesňují. Celkovým vyzněním básně je pak obraz, který se ovšem při procítění každé své části domáhá dalčího rozvinutí se ve fantazii. A tady někde snad spočívá vysvětlení, proč v poezii haiku s jejím respektem k životu, jaký je, může i to ošklivé a nečisté vytvářet určitý druh či spíš neodmyslitelný rub krásy. Zároveň haiku nepostrádá vtip a čiší z něj radost ze hry se slovy a slovními hříčkami vyjadřujícími humornou stránku života.“ (Str. 328)

Jak démant
skví se na kameni
krůpěj rosy
(str. 226, Kawabata Bóša /Nobukazu, 1897-1941/)

Nejen grafická úprava knihy je skvělá – také obsah, je to opravdu reprezantivní výbor. Postupně prochází (názvy kapitol):

  • Deset starých mistrů
  • Bašóovi žáci
  • Zenoví mistři a mniši
  • Busonovi žáci a současníci
  • Pětatřicet moderních mistrů haiku (19.-20. stol.)

Je zajímavé, že – v překladu Antonína Límana – mě nejvíc zaujala haiku moderní, jak je vidět i z ukázek tady kolem.

U každého básníka je úvodní jednostránková charakteristika, popis života, tvorby, oblíbených témat i jeho významu pro japonské básnictví. Imponující. Nechybí samozřejmě již zmíněná studie o haiku, je tu text o haiga, také bibliografické poznámky… Zkrátka, zajímáte-li se o haiku, Chrám plný květů by rozhodně ve vaší knihovně chybět neměl.

nakladatelství DharmaGaia a Česko-japonská společnost, Praha 2011, ISBN 978-80-7436-015-2, cena 398 Kč

12345
1392335280000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online