Wuwejův zápisník

Bašó: Měsíce, květy

03.03.2011 01:17, Wu | knihy | výběr z knih | komentáře -

obálka knihy Bašó: Měsíce, květyBašó byl druhý syn samuraje nižší hodnosti, pocházel z panství poblíž Kjóta a dlouhé roky se věnoval japonské formální poezii renku a hokku. Renku je řazená báseň, která se zvrhla v podstatě ve společenskou hru - účastníci řadili předem stanovený počet slok, měli určeno jaká slova a náměty se kde musí či nesmí objevit apod. Spíše než o zachycení obrazů a nálad šlo o dodržování pravidel a nejrůznější slovní hříčky. Hokku byla úvodní sloka, tříverší, skládané uznávaným mistrem této formy a určující téma celé řady.

Zimní déšť na vsi.
Mraky jdou.
Pes se štěkotem
běží
pěšinou. (str. 109)

Nepochybně pod vlivem zenu vytvořil Bašó ve svých čtyřiačtyřiceti letech nový, svébytný styl. Oprostil se od všech formalit, místo samoúčelných vtipů se soustředil na zachycení překvapivých situací nebo obrazů a dřívější složitost narážek zaměnil za hloubku mezi popisem a realitou. Minimalismus básně klade nároky na jejího příjemce, sám ji totiž svým vnímáním dotváří. Každé slovo zastupuje mnohem více, než je běžné, báseň vyrůstá do prostoru.

Uhlíky v míse
hasnou
jeden za druhým.
Na zdi
hostův
stín. (str. 118)

V té době již trvale žil v malé chýši z bambusu s doškovou střechou na pozemku svého přítele a žáka, pravděpodobně sám, vedle básní se věnoval pozorování přírody a zenové meditaci. A cestám; cestoval hodně, oblečený jako mnich, svoje postřehy zaznamenával do cestovních deníků a byl-li žádán o báseň, skládal renku ve svém pojetí. Jeho forma básně časem získala jméno haiku, pravidlo sedmnácti slabik rozdělených do veršů 5+7+5 a samozřejmě prostotu v zachycení situace.

Prudce procitám.
Noční led
mi roztrhl
na úsvitu
džbán. (str. 127)

Miroslav Novák a Jan Vladislav při převodu básní museli zajistit nejen stručnost, téma, časové (kalendářní) zařazení, ale i podobné působení rytmické. Místo eufonického opakování některých hlásek nebo jejich skupin, které by v krátkém verši nebylo dost výrazné, použili rým, který japonská poezie nezná. Jde tedy spíše o parafráze, nicméně vynikající - prostota a hloubka je nepřehlédnutelná a rým tomu dává údernost.

(všechny informace pocházejí z doslovu knihy)

Aktualizace 8.5.2015: Znovu musím obdivovat mistrovský převod do češtiny – prostotu, pointu, průzračná vyjádření a rýmy. Skvělé!

nakladatelství Mladá fronta, Praha 1996, ISBN 80-204-0615-8

12345
1299111420000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online