Wuwejův zápisník

Andreas Edmüller, Thomas Wilhelm: 27 manipulativních technik

27.12.2010 23:59, Wu | knihy | produktivita | výběr z knih | komentáře -

obálka knihy Andreas Edmüller, Thomas Wilhelm: 27 manipulativních technikDalší kniha, zabývající se komunikací, manipulacemi a obranou proti nim. A opět vynikající. Buď mám štěstí při výběru, nebo se mi vždycky ta, co právě studuji, zdá dobrá... Výhledově udělám srovnávací článek pro ty, kdo si nechtějí pořizovat všechny, teď ale k 27 manipulativním technikám.

Kniha je rozdělena do dvou částí. První, „Praktické znalosti“, nejprve definuje, co to vlastně manipulace jsou, popíše čtyři manipulační strategie (blokáda, prosazování se, sabotáž rozhovoru, sabotáž po rozhovoru), ukáže obecné způsoby obrany a nakonec prochází všech 27 technik spolu s radami, jak jim čelit.

Jedna na ukázku, Otrávená studna. Manipulátor pronese: „Nikdo se zdravým rozumem nemůže vážně posuzovat stanovisko, že bychom měli změnit firemní politiku.“ Čímž obrazně řečeno studnu diskuze skutečně otrávil - kdokoliv teď řekne, že změna firemní politiky mu připadá správná, bude podvědomě vnímán jako osoba bez zdravého rozumu. Jeho argumenty jsou podkopané ještě dřív, než vůbec začal mluvit.

Druhá část, téměř polovina knihy, jsou pak ukázky konfliktů, diskuzí a dialogů ve fiktivní agentuře. Témat je tam dost, soupeření oddělení Public Relations a Corporate Identity, hašteření asistentek, podlézání a manipulování vedoucího k rozhodnutí, tvrdé vyjednávání s kontraktorem, opakovaná snaha donutit vedoucího, aby se přestal vyhýbat řešení osobních problémů podřízených, snaha založit odbory a přesvědčit kolegy ke vstupu... U každého jsou identifikované techniky a nabízena protiopatření. Takové množství příkladů člověka donutí si leccos zapamatovat a protože jsou odvozené z praxe, nepůsobí nijak vykonstruovaně.

nakladatelství Grada Publishing, Praha 2010, ISBN 978-80-247-3300-5, cena 229,- Kč

12345
1293490740000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online