Wuwejův zápisník

Monika Beránková, Anna Fleková, Blanka Holzhauserová: První pomoc

16.04.2013 00:28, Wu | knihy | praktické | komentáře -

obálka knihy Monika Beránková, Anna Fleková, Blanka Holzhauserová: První pomocPrvní pomoc by měl s jistotou ovládat každý. Jenže jak se této jistoty dobrat? Kurz ze základní školy se z hlavy vypaří rychle a pár instrukcí v zaměstnání stačit nemůže. Tahle publikace by mohla pomoci - je to učebnice pro střední zdravotnické školy a je dobře didakticky postavená.

V první části probírá jednu oblast za druhou: jednotný postup při poskytování první pomoci, základní druhy obvazů, příruční lékárna, orientace v závažnosti nehody, polohování a transport raněných, neodkladná resuscitace, krvácení, šok, bezvědomí, úrazy teplem a chladem, poleptání, úraz elektrickým výbojem a elektrickým proudem, rány, poranění kostí a kloubů, hlavy, páteře, hrudníku, břicha, polytraumata, překotný porod, otravy, náhlé stavy a nemoc z ozáření.

Je rozdíl, zda se postižený topí ve sladké nebo slané vodě.
Sladká voda je hypotonická, proto se rychle vstřebává z plic do krevního oběhu. Naředí krev, což způsobí postižení krevního oběhu, selhávání srdce a hemolýzu červených krvinek.
Slaná voda je hypertonická, proto nasává vodu z krevního oběhu do plic, a tím způsobuje plicní edém. Krev se zahušťuje.
“ (Str. 72)

Druhá, možná důležitější (a určitě praktičtější) část je 35 jednostránkových kapitol s řešením modelových situací. Na začátku je popis situace, následuje diagnóza a dva sloupce textu. V jednom je správný postup ošetření, v druhém jsou uvedené možné chyby. Modelové situace se lépe zapamatují, a pokud by náhodou byla příručka při ruce při úrazu, i by se lépe nalistovaly a použily, než obecný popis.

Pochopitelně je kniha doplněna kontrolními otázkami, seznamem literatury a přílohami (vybavení lékárniček, fungování záchranného systému).

Až na drobné nedostatky ve vysvětlení některých kroků - například u modelové situace „špona v oku“ (str. 177) se zavazují obě oči, zraněné i nezraněné, ale o důvodu se můžu jen dohadovat (předpokládám prevence pohybů obou očí ve směru pohledu zdravého oka) - je to příručka skvělá.

Jeden postřeh: prakticky nic se neřeší na místě. Jen neodkladné život ohrožující stavy, resuscitace, zastavení krvácení. Všechno ostatní se řídí stejným postupem - sterilně zakrýt, fixovat, transportovat do nemocnice.

Říká vám něco „tetanie“?

Tetanie je zvýšená dráždivost nervového systému. Její nejčastější příčinou je respirační alkalóza - hyperventilační tetanie, často navazuje na psychickou zátěž a trpívají jí převážně mladší ženy. Jiný typ je metabolická alkalóza, která bývá způsobena výrazným, opakovaným zvracením. Tetanie může být také způsobena poklesem hladiny vápníku v krvi, např. po operaci štítné žlázy (na krku postiženého můžeme vidět jizvu po operaci).
Příznaky: pocit mravenčení až chvění okolo úst (až tzv. kaprovité stažení úst) a na periferii, pocit bušení srdce, tachykardie, křečovité stažení horních končetin (ruka může vytvářet tzv. špetku), předloktí může být přitaženo k hrudníku, chodidla a prsty nohou jsou ohnuty a stočeny k sobě, mohou se vyskytnout i křeče jinde na těle.
“ (Str.146)

Proč o tom píšu - kromě toho, že jsem tohle dosud nevěděl (ale takových věcí je tam spousta), hlavně proto, že už jsem nejednou viděl ve filmu někoho pod dohledem zdravotníka nebo policisty dýchat do papírového pytlíku (naposledy to bylo v Teorii velkého třesku, když Sheldonovi vykradli byt) a nevěděl jsem proč. Teď už ano, dýchání do pytlíku je jedna z možností první pomoci při hyperventilační alkalóze.

nakladatelství Informatorium, Praha 2002, ISBN 978-80-86073-99-8, cena 211 Kč

12345
1366064880000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online