Wuwejův zápisník

Radkin Honzák: Psychosomatická prvouka

29.06.2018 22:36, Wu | knihy | výběr z knih | komentáře -

obálka Psychosomatická prvoukaNazvat svůj text prvoukou je od autora žert – ze všech knih o psychosomatice je tato nejodbornější a cituje nejvíce vědeckých studií. Jestli tohle je prvouka, pak ty ostatní jsou něco jako leporela, nebo nanejvýš slabikář… S odborností se ovšem snoubí moudrost, nadhled a humor, takže čtení je skutečný zážitek.

Z pohledu témat ale názvu rozumím; kniha zevrubně popisuje ne snad základy, ale spíše východiska, na kterých psychosomatika staví. Emoce, mozek, stres.

Například ve stresu signalizace z neuroglie přivolá monocyty, ty se pustí do práce a v centrálním nervovém systému se může rozvinout zánětlivý proces, jehož konečným výsledkem je pak například deprese, úzkostná porucha nebo jiné psychopatologické projevy.“ (Str. 66)

Mikrobiom a jeho vlivy, společnost.

Bezmikrobní myši potvrzují význam spojení mezi mikrobiomem a mozkem. Ukazuje se význam mikrobiomu pro standardní stresové reakce, regulaci úzkostného chování, sociální dovednosti a kognitivní funkce. Navíc pomáhá mikrobiom zajišťovat homeostázu centrálního nervového systému, řídí některé imunitní funkce a zajišťuje integritu hematoencefalické bariéry. Ovlivňuje tvorbu a funkci neurotransmiterů, synaptické systémy a neurogenezi. (...)
Bezmikrobní myši se méně bojí, jsou zvídavější a současně mají výraznější stresovou reakci (více ACTH a kortizolu). Přesto se dožívají vyššího věku, což je připisováno absenci patogenů a životu bez infekcí, navzdory tomu, že jejich imunitní odpověď je menší a střevo je méně odolné inzultům. Také orgány imunity nedosahují normálních velikostí. (...)
“(Str. 71)

Také terapeutický vztah a jeho různé formy, kombinace komplexů pacienta s osobností lékaře, spánek, bolest a mýty kolem ní, placebo a nocebo.

Souhrnně lze říci, že placebo-efekt je v zásadě efekt vyrůstající z psychosociálního kontextu, a dostupná data ukazují, že různé sociání podněty, jakými jsou slova, rituály nebo terapeutické akty, mohou měnit jak chemické, tak neurofyziologické pochody v mozku. Mechanismy aktivované placebem jsou tytéž, které jsou aktivovány léky (ev. drogou), což naznačuje, že i konečný účinek léku je výsledkem kognitivní/afektivní interference. Současně však platí, že když jsou významně narušeny prefrontální funkce, je placebo odpověď redukovaná nebo zcela chybí, jako je tomu u demence Alzheimerova typu.“ (Str. 257)

Knihu uzavírá kaleidoskop krátkých textů o nejrůznějších psychikou podmíněných problémech (psychopatie, apotemnofiie, žárlivost, pica, couvade syndrom apod.).

Skutečnost, že jak placebo, tak nocebo účinkují, je v souadu s mojí představou o tom, jak významná je informace, ať už je v jakékoliv podobě. Může mít formu molekuly, která dosedne na receptor, ale může mít formu události, v případě placeba (noceba) s rozsáhlými souvislostmi. Ty mohou být jak osobní psychofyziologické, tak společenské, kulturní nebo spirituální. Je to ale informace, někdy hmotná, někdy nehmotná, která vyvolá v těle objektivně prokazatelnou změnu.“ (Str. 267)

Tahle čítanka o lidském zdraví by ve vaší knihovně rozhodně chybět neměla.

Odkazy:

nakladatelství Vyšehrad, Praha 2017, ISBN 978-80-7429-912-4, cena 348 Kč

12345
1530304560000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online