Wuwejův zápisník

Petr Novotný: Kdo je šťastný - je i zdravý

12.09.2023 20:18, Wu | knihy | komentáře -

obálka Kdo je šťastný – je i zdravýAsi nejnovější autorova kniha souhrnně pojednává o tom, jak důležitá je schopnost prožívat štěstí a že koreluje se zdravím. A pochopitelně její nepřítomnost s nemocí. Citace z úvodu:

Také mě znepokojuje nedůvěra k dalšímu spolehlivě ověřenému jevu: Jestliže dlouho emočně a sociálně strádáme, pak sebezáchovná šťastlivecký proces nefunguje a nám se přestává líbit na světě.

Nejvíc ze všeho mě ale nadzvedává ze židle pochybování o tom, že když se nám na světě nelíbí, protože už nejsme šťastní, a tudíž ani emočně a sociálně užiteční, pak se značnou spolehlivostí onemocníme, a někdy dokonce nebezpečně. (Autorská motivace, str. 7)

Kapitoly postupně rozvíjejí příčiny, mechanismy i způsoby řešení zdravotních potíží. Pár příkladů názvů (jen výběr, kapitol je 26):

3. Sebevražedná cytokinová bouře
4. Vlastnosti těžce nemocných
6. Sociálnost a její vazby s egoismem
8. Sebeposouzení
12. Pečlivě zakrývaný děs
16. Sociální organismus
21. Umění jako jev sociální
23. Stres šířený médii
24. Šťastlivectví, nezávislost a svoboda

Nejzajímavější jsou příklady z praxe terapeuta, jak životní příběhy klientů, tak autorovy rady.

A hodně mě zaujala charakteristika vývojových období v kapitole 25. Špatný začátek a dobrý konec. Na jednotlivých desetiletích věku člověka popisuje Petr Novotný stupeň porozumění světu i sobě samému, úkoly které člověk řeší a co objevuje. Příklad z šestého období – 70leté až 80leté a ještě starší Já:

Někteří si uvědomují, že jistým způsobem sice zmoudřeli ale že se takzvaně moudrými nestali zásluhou studia, odplynulých let, dosaženými metami či uznáním bližních, ale spíše v důsledku svých počátečních neblahých životních vstupů a událostních nepřízní, které překonávali s dopomocí důsledné sociální služby a v potu tváře po celá desetiletí. (… )

Velmi staří si někdy přisuzují obdobnou cenu, jakou přičítají všemu živému i neživému včetně stromů, kamenů, mravenců, pavouků, psů, koček, ptáků, čímž prohlubují málem až k neunesení svou empatii a soucit. Pak ovšem bývají přinuceni k plačtivému dojetí občas i několikrát denně. Jednomu staříkovi dokonce připadalo, že když se dívá na borovici, kterou zasadil před padesáti lety, tak ho tato borovice zvědavě pozoruje.

Uvědomují si, že dokážou být ještě dost výkonní a užiteční, i když musí podstatně déle odpočívat a tlumit svoje drobné i větší bolístky, a že jejich sociálnost vypne až smrt, které se rozhodně nebojí. (Str. 126)

Kniha je závažná a přitom čtivá, a pokud si to dovolíte, může vám změnit život.

Odkazy:

NOVOTNÝ, Petr. Kdo je šťastný - je i zdravý. Liberec: Dialog, 2022. ISBN 978-80-7424-119-2.

12345
1694542680000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online