Wuwejův zápisník

Thorwald Dethlefsen, Ruediger Dahlke: Nemoc jako cesta

30.06.2015 23:23, Wu | knihy | duše | výběr z knih | komentáře -

obálka Nemoc jako cestaNázor na nemoc a zdraví, který Dethlefsen a Dahlke prezentují, vychází z několika předpokladů či tvrzení. První z nich je polarita jakéhokoliv našeho mentálního vydělení informací či fakt z okolní jednoty. Kdykoliv něco určíme a popíšeme, vytváříme tak dvojici – popsaná věc a ten zbytek. Zdraví a nemoc, mír a válka, dobré a špatné. Protože věci zároveň hodnotíme, obvykle nás zajímá jen jedna polovina dvojice, ta „pozitivní“.

Pro naše další úvahy je důležité pochopit hlubokou sounáležitost dvou pólů a přesvědčit se, že není možné podržet si jeden pól a sprovodit ze světa druhý. Přestože je to nemožné, směřuje k tomu většina lidských aktivit: Člověk chce být zdravý a potírá nemoc, chce zachovat mír, a proto usiluje o to, aby nebyly války, chce žít, a proto se snaží porazit smrt. Je až dojemné sledovat, jak málo člověk pochybuje o této své koncepci, přestože ji marně uskutečňuje už několik tisíciletí. Když se snažíme jednostranně posilovat jeden pól, roste úměrně s ním vskrytu také jeho protipól. Právě medicína je toho typickým příkladem: Tím, že se dělalo stále víc pro zdraví, rovnoměrně vzrostla také nemocnost.“ (Str. 45)

Tady je mimochodem zajímavá vsuvka, interpretující křesťanský dědičný hřích jako jiný název pro polárnost, polaritní vědomí, které vše rozděluje na protiklady a tím se proviňuje vůči rajské jednotě.

‚Dědičný hřích‘ poukazuje zvlášť jasně na skutečnost, že hřích nemá nic společného s konkrétním chováním člověka. Je maximálně důležité to vzít na vědomí, neboť křesťanská církev v průběhu dějin zkomolila pojem hříchu a namluvila lidem, že hřešit znamená konat zlo a že hříchu se lze ubránit dobrými a správnými skutky. Hřích však není jeden pól uvnitř polarity, nýbrž polarita sama. Proto nelze nehřešit – každý lidský skutek je hříšný.“ (Str. 58)

Jestliže tedy polovinu z původní jednoty začneme popírat a vytěsňovat, zmizí? V žádném případě. Přesune se do oblasti stínu:

Jako stín (tento pojem razil C. G. Jung) tedy označujeme souhrn všech odmítnutých oblastí skutečnosti, které v sobě člověk nevidí nebo nechce vidět, a které si tedy neuvědomuje. Stín znamená pro člověka největší nebezpečí, protože ho má, aniž ho zná a ví o něm. Stín způsobuje, že se všechny záměry a snahy člověka nakonec zvrhnou ve svůj opak. Všechny manifestace pramenící z jeho stínu si člověk promítá do anonymního zla ve světě, protože má strach najít skutečný zdroj všeho neštěstí (nezdraví) v sobě samém. Vše, co člověk vlastně nechce a nemá rád, prýští z jeho vlastního stínu – neboť tento stín je souhrnem všeho, co odmítá. Jenže právě neochota vypořádat se s jednou částí skutečnosti a prožívat ji nevede k vytouženému úspěchu. Zapuzované oblasti reality spíš nutí člověka, aby se jimi zabýval zvlášť intenzivně. To se děje většinou pomocí projekce, neboť když někdo v sobě odmítl a potlačil určitý princip, vyvolal v sobě obavu, že se s tímto principem znovu setká v takzvaném vnějším světě.“ (Str. 48)

Ze stínu pak ony „negativní“ vlastnosti nebo fakta dále působí a mohou se projevit v těle jako nemoc, vyžádat si pozornost a donutit člověka, aby se jimi zabýval:

Stín přivozuje nemoc – setkání se stínem uzdravuje! To je klíč k pochopení nemoci a vyléčení. Symptom je vždy část stínu pokleslá na hmotnou úroveň. V symptomu se projevuje to, co člověku chybí. V symptomu prožívá člověk to, co nechtěl prožívat ve vědomí. Symptom učiní prostřednictvím těla z člověka opět celek. To je princip komplementace, který zajišťuje, aby se nakonec neztratila úplnost. Zdráhá-li se člověk prožít nějaký princip ve svém vědomí, potom tento princip poklesne do těla a vyjeví se zde jako symptom. Člověk je nucen přesto prožít a uskutečnit odmítnutý princip. Symptom tak léčí člověka – je to tělesná náhrada za to, co chybí duši.“ (Str. 52)

To odpovídá klasické psychosomatice, nicméně autoři ji rozšiřují. Jednak se nedívají do minulosti a nehledají v ní vysvětlení daných příznaků, ale soustředí se na finalitu, hledají účel v budoucnosti, říkají, že nejde o původce, ale o cílový stav, a že dokud jej nebude dosaženo, tělo použije další a další příčiny pro další příznaky. Kauzalita (původci) a finalita (cíl) působí zároveň.

Z tohoto hlediska by nemoc byla způsobena ze dvou směrů, tzn. z minulosti a z budoucnosti. V tomto modelu by finálnost zřejmě měla určitý symptomatický obraz a účinná kauzalita by poskytla hmotné a tělesné pomůcky k uskutečnění finálního obrazu. Při tomto nazírání by se zviditelnil onen druhý aspekt nemoci, který zůstává zcela skrytý při běžném pohledu, a to záměr nemoci, a tím smysl celého procesu.“ (Str. 84)

Druhý rozdíl je oblast, kterou se zabývají. Psychosomatika se soustředí na podmnožinu nemocí, na psychosomatické, astma, žaludeční vředy apod. Dethlefsen a Dahlke říkají, že takto lze vyložit jakýkoliv příznak bez výjimky.

Po vysvětlení teoretických předpokladů a metodiky v části „Teoretické předpoklady pochopení nemoci a léčby“ (kapitoly Nemoc a symptomy, Polarita a jednota, Stín, Dobro a zlo, Člověk je nemocný, Hledání příčin, Metoda pátrání po příčinách) následuje těžiště knihy, část „Výklad a význam klinických obrazů“. Tady procházejí jednotlivé příznaky od infekcí, přes dýchání, trávení, kůži až po třeba nehody, úrazy či nádory. Dozvíte se tu spoustu věcí k zamyšlení – třeba o tom, jak mlsání a sladkosti souvisejí s nedostatkem lásky, jak pohybové ústrojí a postoj těla ukazují postoje duševní, jaké myšlenky a postoje vedou k jakým problémům. Knihu uzavírají podpůrné kapitoly jako „Heslář psychických analogií orgánů a částí těla“ a rejstříky českých a latinských výrazů.

Vysvětlení polarity a stínu je velmi užitečné, ať už finalitu přijmete, nebo ne. Celý prezentovaný systém nesedí na vrozené poruchy, kdy byl symptom dříve než vědomí a stín. Spíše než finalitu, účel, bych to chápal méně esotericky, jako hledání toho, co v mysli člověka umožnilo vznik nemoci, dovolilo původcům prostor a organismus „obsadit“. Každopádně velmi podnětná kniha.

nakladatelství Stanislav Juhaňák - TRITON, Praha 2011, ISBN 978-80-7387-449-0, cena 249 Kč

12345
1435699380000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online