Wuwejův zápisník

Ivo Wiesner: Národ v lénu bohů

24.07.2006 18:56, Wu | knihy | komentáře -

Národ v lénu bohůNěkolik úvodních citátů o mýtickém budoucím městě, proslulém duchovní čistotou, novém lidském rodu a údělu daném Nejvyšším dává pocítit, že má původní představa o obsahu knihy je lichá. Myslel jsem si totiž, že je to malá, kompaktní sbírka informací o Keltech.

Cit. z prologu: „Dávno mne znepokojovaly mnohé otázky vztahující se k raným dějinám našeho národa. Čím to je, že germánský živel zatlačil a pohltil slovanské kmeny žijící jižně, západně i severně od nás, ale pouze Češi odolávali germánskému příboji jako tvrdá rostlá skála? Co je příčinou, že náš národ dává světu tolik lidí obdařených neobvykle vysokou psychotronickou a léčitelskou aktivitou? Co proslulá krása našich žen, dovednost mužů a moudrost filozofů? Proč máme tolik společného s Kelty, kteří neměli v lásce boj, ale donuceni k němu převyšovali nepřítele statečností, urputnou odvahou a bojovou chytrostí?“ (str. 7).

Hned na začátku autor hledá kořeny, místa původu Čechů, Keltů i Indoevropanů. Předpokládá, že asi před 6000 lety měla Země teplejší klima v Evropě a na Severním pólu. Umisťuje tam Hyperboreu, mýtickou zemi Řeků. Při katastrofě - dopadu velkého množství ledu - se toto území s vyspělou civilizací ponořilo, ještě předtím ale díky varování kněží odešla část národa ve dvou kolonách na jih. Autor jednu směřuje do Skandinávie a na Britské ostrovy, druhou někam do podhůří Hindúkuše. Na obou místech se totiž náhle objevují dvě entity s vyspělou kulturou - Keltové v Evropě a Árjové v Indii. Árjové posléze ve dvou vlnách kolonizují Evropu, z druhé kolony se podle Wiesnera vyvinuli západní Slované - Vindové.

Dále podrobně probírá vývoj jmen, kmenový svaz Nýsů a jednotlivé kmeny - Cichy, Moravy, Charváty aj.; zajímavá je teorie, že jejich příchod byl zbytky Keltů, zejména halštatské kultury (sídlili v nepropustných lesích a Germáni je ani vytlačit nemohli, nehledě na to, že Germáni drželi česká území asi 50 let), očekáván a obě etnika v míru splynula. Následují tři pověsti s keltskými kořeny - blanické vojsko, o Býčí skále a o duhovém trůnu bohů, podrobnosti o Keltech, spousta jejich dovedností - prý existovala dvě střediska keltského sklářství, Čechy a Benátky...

Zaujaly mě ještě drusady, ženská verze druidů, o nich jsem dosud nic netušil, nebo pojetí svazku Libuše a Přemysla jako spojení keltské drusady Liban s prvorozeným synem nýského vladyky Lemůzů. Proslulé Přemyslovo orání prý byl nejspíš obřad při nástupu nového krále, orba na posvátném poli s býčím zápřahem...

Kniha končí kapitolou "Předurčení a úděl", která na základě několika proroctví, zejména poselství z Lóže světla Agharty z roku 1977 vyvozuje cíl celé dlouhé historie - naplnit úděl a stát se vůdčím duchovním národem.

Cit. z epilogu (str. 117):

Když se uzavírá karmický osudový prsten národa, zatřpytí se na něm jako démant duchovní odkaz těm, co přijdou. Naplnila se karma podivuhodného národa Hyperborejců, spojil se a uzavřel karmický kruh Keltů a Nýsů, k zenitu se blíží i naplnění karmy našeho národa. Ptáte-li se po smyslu existence našeho národa, odpovím, že smyslem je vyzrání k duchovní vůdčí úloze budoucího lidstva.

Celkově je kniha směs zajímavých historických fakt, odvážných teorií a divokých spekulací, které se mezi sebou dost těžko odlišují. Vše je pospojováno do celku, který sice smysl dává, ale trochu to skřípe. Největší problém ve Wiesnerově "systémové analýze" je asi to, že nerozlišuje věrohodnost zdroje. Mýty, pohádky nebo zápisky římského historika, vše na jednu hromadu.

Naštěstí se dílčí věci dají ověřit. Znamená drusada "druidess"? Pěkné stránky jsou "The Power of Women in Celtic Society: Female Druids", je to součást celého webu Celtic Art nad Cultures.

Zato všechny zmínky o Nýsech vypadají jako citace Wiesnera...

12345
1153760160000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online