Wuwejův zápisník

Claire Hamiltonová, Steve Eddy: Tajemný svět Keltů

21.07.2022 21:29, Wu | knihy | komentáře -

obálka knihy Tajemný svět KeltůVýpravně pojatá kniha prochází keltskou duchovní tradici ze všech aspektů, jak ukazuje přehled kapitol:

 • Posvátná země a její roční cyklus (a příslušné slavnosti)
 • Keltské ženy a bohyně
 • Bohové a archetypy
 • Úloha hrdiny
 • Moc druidů
 • Let havranů: věštba
 • Role zvířat
 • Svět pravdy: Keltská poezie
 • Okouzlení zvukem: Keltská hudba
 • Proplétané linie: Keltské výtvarné umění
 • Jiný svět
 • Keltské křesťanství

Pestrý a hrdý keltský svět – obraz, který vytvořili hrdinové svou odvahou, svými životy plnými velkých úkolů a dobrodružství. Svět šamanských cest a Jiný svět plný mladých žen a krásy víl. (Str. 176)

Vše je bohatě ilustrované, kapitoly jsou podbarvené texturou s keltskými motivy, font nadpisů svou hranatostí připomíná rytiny oghamové abecedy, grafická stránka zkrátka nemá chybu.

Tajemný svět Keltů, str. 168-169

Často jde do velkých podrobností; myslím že dostupné zdroje autoři opravdu vytěžili. Ukázka k rýmům z kapitoly o poezii:

Přestože význam výrazů rimiad a ramiad je dnes neznámý, existují příklady jedné z nejstarších básnických forem; velšská englyn (předchůdce moderní cynghanedd) a velšské a irské triády: jadrné verše o třech řádcích, v nichž je obsažena filozofická pravda. I jiné formy poezie, inspirované raně keltskou literaturou, se dochovaly až do dnešní doby; například hádanky, pohřební nářky, básně chvály a krátké vtipné strofy. Byly to keltské obdoby elegií, proslovů a epigramů starých Řeků. (Str. 122)

Zajímavé bylo prolínání s křesťanstvím, střet mezi vírami i dlouhé vzdorování keltského křesťanství římskému vlivu.

Bylo znát, že původní nadšení patrné z básní prvních mnichů a poustevníků postupem času vyprchávalo. S nárůstem ortodoxního římského myšlení uvadalo i jejich radování se z přírody a pocit spříznění s Bohem, který byl zprvu jejich „miláčkem“. Prvky pohanské víry byly zcela pohlceny křesťanstvím, stejně jako úcta ke všemu živému v přírodě, světě zvířat. Úcta k matriarchátu, intuitivní ocenění duchovna a pružnost víry byly najednou v rozporu s doktrínami římské církve. Keltská církev byla nešťastná z urbanistického, hierarchického přístupu Římanů, který byl v přímém protikladu s původním keltským učením a dlouho se těmto doktrínám bránila. (Str. 181)

Co jsem ocenil je Slovník pojmů a Seznam postav – protože uvádí výslovnost! U slov z keltských jazyků není úplně intuitivní. Kupříkladu

 • samhain [sauvejn]
 • sidhe [ší]
 • Amergin [avargin]
 • Badhbh [bejv]
 • Cathbad [katvad]
 • Conchobar [konkovar]
 • Cuchulainn [kehůlan]
 • Culhwch [kůlůk]
 • Grainne [gróňa]
 • Lugh [lů]
 • Pwyll [půchl]

Tak nádherná kniha – a tak mě nudila! Nechápu naprosto proč. Jedině snad tím, jak moc se opírá o mytologii? Asi si musím o Keltech konečně přečíst nějakou čistě faktografickou studii od historiků, místo duchovních zkoumatelů tradic (protože Keltové nic nezapsali, jsou to jen tradice z mýtů a bájí). Každopádně pokud nemáte s mytologií problém, nejspíš budete nadšení. Další knihy k tématu – mytologii kompletně reinterpretoval Holger Kalweit v Keltské knize mrtvých, o keltském křesťanství píše Esther de Waal v Svět byl stvořen celý.

Odkazy:

HAMILTONOVÁ, Claire, EDDY, Steve. Tajemný svět Keltů. Brno: Zoner Press, 2009. ISBN 978-80-7413-020-5.

12345
1658431740000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online