Wuwejův zápisník

Tomáš Mangel, Anna Frantalová: Putování za Kelty na Chrudimsku

07.04.2016 23:47, Wu | knihy | komentáře -

obálka Putování za Kelty na ChrudimskuKousek od Pardubic, u Nasavrk, jsou pozůstatky velkého keltského opppida České Lhotice. Výzkumy probíhají už více než třicet let, v Nasavrkách v prostorách zámku je muzeum a také zde působí občanské sdružení Boii, jehož cílem je „popularizace této významné epochy naší minulosti, s hlavním zaměřením na prezentaci keltského oppida České Lhotice. Členové sdružení v této věci dlouhodobě spolupracují s archeology a dalšími odborníky.“ (Str. 60)

Rozsah popularizace je velký, od budování keltského archeoskanzenu, přes pořádání velkolepých oslav keltských svátků (Lughnasad), až po vydávání publikací jako je tato.

Kniha je velmi stručný úvod, pojatý jako učebnice; detailnost odpovídá asi základní škole, i když některé kapitoly jsou důkladnější (třeba hned ta první o jejich původu a výbojích). Dozvíme se

  • Kdo byli Keltové – odkud přišli, kam expandovali, kým byli vytlačeni
  • Vzhled a povaha Keltů – oblečení, péče o vzhled,
  • Společnost starověkých Keltů
  • Život Keltů (Sídliště, Oppida, Zemědělství, řemesla a obchod)
  • Jak Keltové pohřbívali své zemřelé
  • Svět keltských bohů

Pokud se téma dá vztáhnout k oppidu, autoři to udělají a mluví konkrétně o Českých Lhoticích:

Svůj význam si i nadále podrželo kovolitectví. Prostřednictvím tohoto řemesla se vyráběla velká část ozdob a šperků. Jeho svědky jsou kamenné nebo hliněné formy, tzv. kadluby, či keramické kelímky, tzv. tyglíky. Ty sloužily k tavbě bronzu i jiných barevných kovů. A právě několik takových tyglíků bylo nalezeno na oppidu České Lhotice.
Železné hory jsou oblastí bohatou na výskyt zdrojů nerostných surovin. I to bylo, zdá se, jednou z motivací, díky které se zakladatelé oppida České Lhotice rozhodli vystavět své hradiště v místech méně příhodných pro zemědělství, oddělených od ostatních současných osad cca 8 kilometrů širokým pásem neosídlené země. Okolí oppida totiž nabízí nejen výchozy železných rud či rud barevných kovů potřebných k výrobě bronzu, ale i naleziště stříbra, zlata nebo tuhy užívané při výrobě keramiky.
“ (Str. 34)

Každá kapitola obsahuje sadu „všetečných otázek“ a tak si můžete hned vyzkoušet, jak moc jste při čtení nedávali pozor.

Podařené ilustrace upoutají na první pohled:

Putování za Kelty na Chrudimsku, str. 24

Jak už jsem zmínil, je to stručný úvod – a tak je vhodný především pro někoho, kdo se s Kelty ještě nesetkal. Pak je vynikající.

vydalo Boii o. s., Nasavrky 2009, ISBN 978-80-254-6430-4, cena 160 Kč

12345
1460065620000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online