Wuwejův zápisník

Esther de Waal: Svět byl stvořen celý

29.04.2008 19:26, Wu | knihy | komentáře -

obálka knihy Esther de Waal: Svět byl stvořen celýEsther de Waal dle svých slov pochází ze skotského rodu Moirů s dlouhou historií, ale vyrůstala ve zvlněné krajině Shropshirských vrchů na hranici Velšska. Se spiritualitou raného irského křesťanství se setkala až při návštěvě zeleného ostrova, za zlomový okamžik, který její pozornost obrátil ke středověkým mnichům, považuje pohled na vysoké kříže v Monasterboice. Když se tak na ně dívám na fotkách (jedny, druhé), docela to chápu, jsou impozantní.

Postupně ve mně zasvitlo poznání, že jsem zde konfrontována s podobou křesťanství, která se v mnoha směrech silně odlišuje od toho, jež jsem znala dosud. Zdejší křesťanství nebylo závislé na Středozemí, nýbrž zkuté znovu na pomezí Evropy lidmi, kteří nevěděli nic o Římu či o městské civilizaci. Pocházelo od venkovanů, z hierarchické, kmenově strukturované společnosti, ve které měly nesmírný význam osobní vztahy - nikoli jen vztahy mezi lidmi, ale také vztahy k divokým stvořením a k hmotným věcem, a nikoli v poslední řadě i vztahy mezi tímto a příštím světem. Pocházelo od lidí, kteří se nebáli přinést své dřívější pohanské, předkřesťanské názory do křesťanství a propojit staré s novým.“ (Str. 10)

Irsko prodělalo velmi specifický vývoj v přechodu ke křesťanství, odehrálo se totiž zcela nenásilně - a tak je velmi pravděpodobné, že se kněžími stávali i druidové a že přispěli ke specifickému pojetí víry. Autorka to nazývá keltskou schopností udržet věci pohromadě.

Jde o přístup k životu, v němž se Bůh prolamuje do obyčejného, všedního, světského, pozemského bytí. Je to spiritualita, která se drží velice při zemi. Smysl pro boží přítomnost formuje všední život a transformuje ho, takže každý okamžik, každý předmět, každý pracovní úkon se může stát časem a místem setkání s Bohem. V posledku je to otázka vidění, vize. Keltské pojímání Boha tak otevírá svět, v němž není nic tak obyčejné, aby to nemohlo být vyvýšeno, a nic není tak vysoké, aby se to nemohlo stát obyčejným.(...) Není tu nic z odkazu puritánství, který tak těžce spočívá na britském a americkém náboženství a který zdůrazňuje nadřazenost duchovna a tvrdí, že cokoli má něco společného s tělem, musí být potlačeno a negováno.“ (Str. 8)

Přehled kapitol s několika neutříděnými poznámkami:

 • Zasvěcený život
  • Mniši a poustevníci - daleko od světského života, v souladu s přírodou, askeze
  • Putování cizinou - "peregrini", poutníci a jejich dobrovolné vyhnanství, služba Kristu
 • Oslava stvoření
  • Vesmír - láska ke stvoření, svatost země, přirozený rytmus založený na pohybech slunce, měsíce a hvězd, boží imanence, vesmír jako duchovní bytí, dynamický, živoucí, řád vložený Bohem
  • Pozemské stvoření - přátelství se zvířaty, všichni jsou bratři a sestry v jednom stvoření
  • Uzdravení - tělo, duše a Bůh dohromady, celostní léčení
 • Světlo a temnota
  • Hřích a žal - silné vnímání hříchu, pokání, askeze, přísnost
  • Vykoupení - heroický charakter, Kristovo vykoupení jako hrdinský čin
  • Kříž - sloužení kříže a kruhu, stvoření a cesty ke spáse
  • Svět byl stvořen celý - všechno souvisí se vším, tento i další svět

Víra a soulad se projevuje ve všem, i v umění, např. evangeliář z Kellsu: „Kellská kniha je totiž nedostižný příklad geniální keltské schopnosti udržet věci pohromadě. Křivky, postavy i dekorace jsou tu v živém vzájemném vztahu mimořádné krásy a bohatosti. Jemné a komplikované detaily jsou součástí sladěné a jednotné kompozice.“ (Str. 119)

Modlitby, jako je tato, pocházejí od lidí, pro které byla aktivní živá víra pozitivním faktorem každodenního života. Není v nich žádná póza ani formalita. Pro muže a ženy, kteří je pronášeli, nebyla modlitba formálním úkonem; byl to stav mysli. Žili svůj život ve stínu boží napřažené paže, stále usilovali o jeho ochranu. Měli v sobě cosi z hloubky a šíře biblických žalmistů. Bázeň a děs před boží mocí a jeho hněvem nad hříchem je více než vyvážena důvěrou v jeho lásku a milost.“ (Str. 17)

Při troše pozornosti je opravdu vidět - ve srovnání s Keltskou knihou mrtvých - v čem pramení heroické chápání, uvyklost žít na pomezí tohoto a jiného světa i tradice poutnictví. Podrobnější výklad Keltského křesťanství najdete v článku Kristýny Obrdlíkové na webu Getsemany.

12345
1209489960000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online