Wuwejův zápisník

Taj-Ťün Hejzlarová, Josef Hejzlar: Lexikon čínského mudrosloví

04.06.2017 22:19, Wu | knihy | komentáře -

obálka Lexikon čínského mudroslovíLexikon čínského mudrosloví je úctyhodný výbor – obsahuje zhruba tři tisíce hesel, která autoři přeložili z patnácti pramenů. A měli z čeho vybírat, dohromady to bylo více než 60 000 úsloví a citátů (podle str. 13). Je to tedy jen zlomek.

Všeobecně je známo, že Čína disponuje nesmírným množstvím úsloví a různých výroků, které dosud kolují v mluvené i písemné formě v každodenním životě. Jde o desetitisíce moudrých výpovědí, jež se nahromadily za více jak čtyři a půl tisíce let nepřetržitého vývoje. Především díky této jedinečné kontinuitě čínské civilizace je odkaz starých věků předmětem neustálého zkoumání a zpřítomňování. Je příznačné, že při studiu čínského mudroslovného a frazeologického bohatství obvykle nenarazíme na jinde běžný sediment zmrtvělých vrstev, ale setkáme se s živoucím proudem, který nese myšlenky a prožitky lidí ze starých dob neúnavně do přítomného času.“ (Str. 6)

Pokud jde o tvarovou podobnost mezi úslovími českými a čínskými, je velká – „některá čínská úsloví upomínají na evropské aforismy, jiná na epigramy, gnómy, maximy, sentence, bajky; najdeme mezi nimi i příbuzné s biblickými zápověďmi, podobně formulované historické narážky, prostá přirovnání ap. Antický aforismus je dokonce blízký příbuzný čínskému folklornímu projevu, totiž dvojčlennému útvaru 'sie-chou-jü', založenému na antitezi a paradoxu, často s ironickým podtextem“ (str. 8)

Jako každý překlad z čínštiny, i tento naráží na problematickou převoditelnost a tak se především snaží zachytit ducha a význam, často parafrázovat.

Značná část čínských předloh je formulována v tzv. literárním (wen-jen) či archaickém (ku-wen) jazyku, tedy ve velmi zhuštěné a oproštěné formě s odlišnou větnou skladbou a často změněnou sémantikou slov. Navíc se v této látce prosazují četné historické narážky a odkazy. Doslovný překlad takových takových úsloví a výroků by byl nemožný, byl by ostatně zcela nesrozumitelný, proto v našem převodu jde zpravidla o dosti volný překlad sledující především obsahovou autenticitu originálu, v některých případech se blíží formě parafráze.“ (str. 11)

Kapitoly sdružují výroky tematicky; pár příkladů:

  • Domov, návraty, nostalgie
  • Chudoba cti netratí
  • Lásky a nenávisti
  • Nevratnost
  • Pilní a vytrvalí
  • Rodiče a děti - předkové a potomci
  • Zisk a sláva

Knihu jsem si koupil v antikvariátu a dlouho se těšil, až se do přísloví začtu. A když se to konečně stalo, byl jsem překvapený.

Zčásti obsahuje přísloví podobná nebo analogická těm, která dobře známe z češtiny:

  • Zloděj křičí, zadržte zloděje.“ (Str 60)
  • Mluvit lehko – dělat těžko.“ (Str. 290)
  • Jednou nohou na dvou lodích.“ (Str. 135)

Ta jsou zajímavá, protože reflektují zkušenost společnou celému lidstvu, ale číst je netřeba, protože je dobře známe...

A zčásti tu jsou citáty, vycházející z nám poněkud vzdáleného duchu čínských literátů a encyklopedických učenců.

‚Páchnoucí hniloba se obratem změnila ve skvoucí krásu.‘
Rčení, připisované starověkému filosofovi Čuang-c'ovi (Čuang Čou, asi 370-300 př. n. l.), může mít podle okolností záporný i kladný smysl.
“ (Str. 57)

‚Mocný vzhled – vyprahlé nitro.‘
Dosud používané rčení pochází ze starověké kroniky Cuo-čuan, zabývající se dějinami čínských států v 8. až 5. století př. n. l. Vyjadřuje spojení zpupného vzhledu a duševní prázdnoty některých tehdejších vládců.
“ (Str. 56)

‚Lidi společné vůle nerozdělí ani hory, ani moře, lidi s rozdílnými cestami nesblíží, ani když mají k sobě několik stop.‘
Výrok z knihy Pao-pchu-c' od Ke Chunga z doby Ťin (284-363).
“ (Str. 67)

Ta také číst netřeba, protože jsou aplikovatelná obtížně.

Zkrátka jsem po šedesáti stránkách seznal, že se o Čínu a čínskou kulturu nezajímám dost na to, abych mudrosloví studoval z prostého zájmu, a knihu odložil. Třeba jste na tom ale jinak a kniha by se vám líbila...

nakladatelství Academia, Praha 1999, ISBN 80-200-0753-9, cena 130 Kč (antikvariát)

12345
1496607540000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Sledujte také

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online