Wuwejův zápisník

Sun C': Umění války

20.01.2013 00:38, Wu | knihy | komentáře -

obálka knihy Sun C': Umění válkySun C', podobně jakou řada jiných dávných čínských myslitelů, je poměrně nejasná postava. Žil zřejmě v Době válčících států (480-256 př. n. l.), kdy byla Čína rozdrobená na malé státy a státečky, které mezi sebou neustále bojovaly. Pravděpodobně jako nezávislý válečník putoval mezi vládci a nabízel jim své služby. Ví se, že radil vládci státu Wu.

Své taktické rady pro válečná tažení shrnul do knihy Umění války, která je kromě vojenské příručky také umělecké a filozofické dílo a díky obecné platnosti některých zásad snadno najde využití i v běžném životě.

Skvěle útočit umí ten vojevůdce,
jehož protivník neví, kde se má
bránit. A skvěle se bránit umí ten
vojevůdce, jehož protivník neví,
kde má zaútočit.
(VI-8, str. 39)

Výborné shrnutí informací o Sun C' i o knize najdete na adrese http://cina.yin.cz/clanky/sun-tzu-umeni-valky. V knize nikoliv, ta porušuje zavedenou zvyklost při vydávání podobných historických knih - doplnit je o studii fundovaného historika, který uvede kontext díla. Nutno říci, že bohužel; při čtení rad jsem se opakovaně tázal, kdo to byl, kdy a kde žil a jak úspěšný asi byl.

Z filozofičtějších doporučení je patrné, že Sun C' vychází - alespoň částečně - z taoismu s jeho jednáním v souladu s řádem věcí.

Buď rychlý jako vítr
a sevřený jako les.
(VII-17, str. 48)

Pleň a pohlcuj jako oheň,
odolávej jako skála.
(VII-18, str. 48)

Stručný obsah - názvy kapitol:

 • Plánování
 • Vedení boje
 • Útok léčkou
 • Úvahy o taktice
 • Nasazení sil
 • Slabé a silné stránky
 • Postup
 • Změny taktiky
 • Pochod vojska
 • Krajina
 • Devět druhů terénu
 • Útok ohněm
 • Využívání zvědů

Rady a doporučení kolísají od čistě principiálních, etických nebo obecných pravd:

Jsou cesty, kterými se není dobré
vydat, vojska, na která není dobré
útočit, pozice, které není dobré
bránit, a rozkazy vládce, které
není dobré uposlechnout.
(VIII-3, str. 54)

až po rady zcela praktické (a samozřejmě dnes téměř nepoužitelné):

Když oblaka zvířeného prachu
stoupají do výšky, blíží se vozy,
když se prach šíří při zemi,
znamená to příchod pěších
jednotek. Rozšiřuje-li se prach
do různých směrů, značí to, že
protivník vyslal oddíly pro dřevo.
Několik stoupajících obláčků
prozrazuje tábořící vojsko.
(IX-23, str. 61)

Boj může být nezbytný, ale je to jen prostředek, nikoliv cíl, dokonce ani vojevůdcův ne, a tak se celými dílem vine nejdůležitější myšlenka - že nejlepší vítězství je bez boje.

Nabídkou zdánlivých výhod vede
kroky nepřítele, nebo mu způsobí
škody, které jej odvrátí od dalšího
tažení.
(VI-3, str. 39)

V textu na obálce je mimo jiné zmíněno: „Záměrem tohoto vydání bylo poskytnout čtenáři co nejpřístupnější text, v němž by se nemusel nořit do tajů a odlišností čínského vyjadřování. Proto je základem našeho vydání anglický překlad Lionela Gilese z roku 1910, který díky rozsáhlým komentářům umožnil jednotlivé myšlenky vyjádřit maximálně srozumitelně.

Cíle se nepochybně podařilo dosáhnout, kniha v překladu Radima Pekárka je opravdu přístupná a dovoluje soustředit se čistě na strategická doporučení. Trochu to ovšem kalí otázka, nakolik byl překlad upraven, jestli jde jen o formulace a odstranění archaismů, nebo došlo k větším změnám, a také, podobně jako už zmíněná absence kontextové studie, co všechno asi obsahovaly ony rozsáhlé komentáře.

nakladatelství B4U Publishing, Brno 2008, ISBN 978-80-903850-6-1, cena 179 Kč

12345
1358638680000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online