Wuwejův zápisník

André Van Lysebeth: Tantra

24.05.2014 00:11, Wu | knihy | duše | výběr z knih | komentáře -

obálka knihy André Van Lysebeth: TantraTantra není kult sexu, se kterým bývá zaměňována, je to světonázor, založený na všudypřítomné tvořivé síle.

Tvořivá energie, která vyvolává vesmír, je skutečně přítomná všude v kosmu, tedy v mém těle, mozku, buňkách. Kosmické síly, které rozvíjejí život podle měnících se okolností, jsou přítomny zde.

Celý vesmír žije jako spojené Vědomí a Energie a platí to ve všech měřítcích, od galaxií až po buňky těla, vědomí je rozměr vesmíru. Tantrik považuje vše za bytost, necítí se od například stromu nebo lesa oddělen.

Svět bytostí a předmětů není vytvářen z izolovaných útvarů, ale dynamickými procesy v neustálém pohybu. Strom je jedno silové pole, které okamžitě vstupuje do výměnného styku se mnou, jiným silovým polem. Procházka lesem se stává novou zkušeností, protožte cítím, že moje tělo je jeho součástí.“(Str. 155)

Tělo, to je celý mikrokosmos, jeho vědomí je odstupňované, spojuje se do vyšších celků. Stejně tak jednotlivá vědomí se mohou spojovat do vyšších celků, overmindu – podobně jako je tomu ve včelím úlu nebo při davové psychóze.

Tantra se povznáší i nad obvyklá vnímání času jako lineárního (nekonečná přímka, západní pojetí) nebo cyklického (chápání kultur, založených na přírodním cyklu) a přidává čas posvátný, čas mimo čas, vědomý čas stvoření při obřadu, kdy „ženský princip šakti se spojuje s mužským šiva, vyvolává vesmír a stále ho vytváří“.

Tantra jako kult života ho přijímá a uctívá se vším všudy, tedy i včetně smrti; existují tantrické kulty, praktikující meditace nad mrtvými (šavasádhana). To samozřejmě není nutné, ale žádný tantrik smrti neutíká, připravuje se na ni co nejpřirozenějším a nejdelším životem.

Žena je v tantře zasvěcovatelkou, tvůrkyní, má kontakt s propastnými aspekty Ženy, bohyně – každá žena je Šakti.

Je bohyní, vtělením nejvyšší kosmické energie, živou a přítomnou, i kdyby to nevěděla. Není to pouze muž, který musí změnit postoj, ale i žena tváří tvář svému tajemství, jež většinou nevnímá. ‚Nejsem tajuplná ani božská,‘ říká. Pro muže je tajemství ženy v její rozmarné, nepochopitelné a nepředvídatelné povaze, která ji činí nepostižitelnou. Ale její opravdové tajemství je Život, protože náš osobní život, ať muže nebo ženy, započal v bříšku matky.“ (Str. 177)

Ale málokterá to ví a žije s tím v souladu.

V tantře je podstatné, aby se Žena především vynořila z ženy, aby si uvědomila, že skutečně existuje, aby přenesla tuto představu na sebe a svět a aby ji začlenila do svého života.“ (Str. 177)

Teprve s pochopením tantrického světonázoru můžeme rozumět rituálu maithuny, v němž se mužský princip, ztělesnění Šivy, spojuje se Šakti a ve změněném stavu vědomí, v úplné extázi kosmické zkušenosti se noří do oceánu jednoty. Sex je posvátný, stává se oslavou, rituálem, nikoliv pouze vědomou souloží. Probouzená energie pak vede mysl k božství (a kromě toho vitalizuje, léčí či omlazuje).

Sexuální spojení bude svátkem, kterého se zúčastní všechna vlákna, všechny buňky těla, svátkem nalezené jednoty, návratem k prvopočátečnímu androgynovi, opakování kosmického tvořivého aktu v reálném čase, ponorem do ánandy, blaženosti.“ (Str. 460)


Začínáme cestou z Indie do Evropy, historickou ilustrací života v nejstarších známých městech, Mohendžo-daru nebo Tchatal-Hüyüku, života v souladu s přírodou a Bohyní – a následným příchodem árijských kmenů ze severu, které si původní obyvatelstvo podrobily, zavedly své nauky, pomocí kastovního systému svou nadřazenost kodifikovaly a veškeré uctívání potíraly. Tantra je ale předárijská.

V další části knihy se probírá tantrický pohled, který jsem zmínil v úvodu; vedle času, těla, overmindu je například zmíněna překvapivá podobnost mezi tantrou a uctíváním Bohyně ve witchcraftu.

Následuje jiný pohled na sex, upozornění na zvláštnosti lidské sexuality, na dvojí pól (rozmnožovací, fyzický pud a proti němu erotismus, ukrytý v hlavě) a doplní ještě mantry jako vibrační a zaříkavací magii či jantry, pomůcku energetické a symbolické podpory.

Pokračujeme mýty a symboly, otázkou, jestli je nutné v indické bohy věřit, symbolikou Šivy a Šakti, vztahem k moderní vědě a tanci částic.

Pochopitelně nechybí ani tantrický rituál; popis cesty údolím, ásany neboli pozice pro maithunu, popis obvyklého provádění rituálu, dojde na čakrapúdžu neboli rituál v šestnácti, často zaměňovaný za orgie, autor se také vypořádává s otázkou promiskuity.

Další na řadě je kapitola nazvaná sexuální mistrovství, upozorňující na rozdíl mezi mužským orgasmem a ejakulací, zabývá se erekcí a cvičeními na kontrolu a potlačení ejakulace; další prostor je věnovaný posilování vaginálního svalstva a svalstva pánevního dna, tedy posilování jóni, vypěstování schopnosti „tajného jazyka“.

Ztotožňuje se a zúčastňuje se rozkoše šakti. Tato blaženost zdaleka překračuje příliš krátkou rozkoš z ejakulace.“ (Str. 421)

Další kapitola, tantra v naší společnosti, diskutuje otázku žáka a jeho guru a možnosti najít spolehlivého učitele na západě, protože guru je odjakživa pilíř tantry. A především zde Lysebeth navrhuje modifikovaný obřad pro západ.

Na závěr v dodatcích najdeme schematický přehled tantrické filozofie a slovník pojmů.


Jak je vidět, kapitoly tvoří logický oblouk od historických kořenů, přes filozofii a symboly, praxi, cvičení až k aktualizaci pro západní svět. Přesto je ale vůbec není nutné číst v tomto pořadí, tvoří samostatné celky a můžete začít tím, co vás zajímá nejvíce.

Co se týče praxe, kniha je jistě použitelná, příslušná kapitola je plná konkrétních rad a návodů pro cvičení jednotlivce – přesto to ale nebude jednoduché, není totiž pojatá jako příručka či kurs, tedy nebudete vědět čím začínat, jak pokračovat, jak často a do kdy cvičit.

Styl textu ukazuje chápavost, uvažování nad souvislostmi, ale také trochu útržkovitě, odbíhavě psané úvahy. Je to přesně ten styl, který jsem postřehl u Člověka za hranicemi svých sil, styl moudrého, starého člověka. Tohle nepsal žádný mladík.

Jen jedna věc chybí a to téměř úplně – zmínka o neřízeném uvolnění hadí síly, symptomy a rady jak je zvládat. Tantrické techniky, hrající si s nejsilnější silou kterou má člověk k dispozici, silou polarity a přitažlivosti, ji probudit dokáží. Ale co nepřipravený adept? A že to může být síla - viz kundalini syndrom.

Kniha je velmi komplexní; matně si vybavuji, že jsem kdysi zachytil vyjádření, že pokud číst něco o tantře, pak Lysebetha (možná Lenka a Vladimír? ) Teď to mohu směle potvrdit, o uctívání ženského principu se dozvíte ze všech pohledů a aspektů a velmi zasvěceně.

Podrobné ukázky si můžete přečíst na stránkách Jitřní země: první, druhá část.

nakladatelství Argo, Praha 1995, ISBN 80-85794-40-3, cena 298 Kč

12345
1400883060000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online