Wuwejův zápisník

Daniel Odier: Touhy, vášně a spiritualita

09.09.2019 20:09, Wu | knihy | komentáře -

obálka knihy Touhy, vášně a spiritualitaJe zajímavé, jak moc se knihy o tantře mezi sebou liší. Stejné téma a tolik různých přístupů. Lysebeth je encyklopedický ve všech ohledech, Preecemu se vytratila vášeň, Tantra ve městě je postmoderní mix a Odier? Jeho kniha báječný úvod do filozofie tantrismu.

Ukazuje, že je to cesta, která člověku vrací tělo, která vášně nepopírá, ale integruje a užívá k dosažení sjednocení.

Chceme cestu, jež by nebyla v rozporu s naším životem, život, který by si neprotiřečil s naší cestou. Zkrátka chceme harmonické spojení spirituálního s materiálním na dostupné cestě, takové, jež nebude přiliš odcizená běžné kultuře. Chceme dosáhnout pocitu naplnění, aniž bychom museli popírat nádhernou nespoutanosti života; chceme světlo a radost, jež by nás přenesly k širšímu, hlubšímu prožitku skutečnosti. (Str. 5)

Tělo, smysly, prožívání a přítomnost v každém okamžiku.

Od samého počátku období, které jsem s ní strávil, mě Dévi nutila zaregistrovat každý okamžik, kdy jsem byl ve světě nepřítomný, každý nedokonalý nebo nekultivovaný pohyb nebo čin, každý automatismus. Její učení bylo soustředěné na poklidnou, ale vytrvalou přítomnost ve světě. Když mi vyprávěla o filozofii, vždy své myšlenky okamžitě spojovala zpátky s životní realitou a neustálou praxí. (Str. 46)

Přítomnost bez komentování. A hlavně, nic není zavrhováno, cokoliv co člověk dělá i cítí je – pokud to dělá opravdově – součást spirituální praxe.

Toto spojení našich každodenních prožitků se ‚samou podstatou blaženosti‘ je jedním z významných výtvorů tantrismu. Žádné znehodnocování běžných prožitků zde nevytváří rozpor mezi lidskou bytostí s jejím každodenním životem na jedné straně a jejími spirituálními touhami na straně druhé. Nic už není triviální; vše se stává svatým za předpokladu, že je naše uvolněná a klidná pozornost taková, aby už nedocházelo k žádnému jejímu kolísání. To je podstatou celé záležitosti. Nemůže být současně přítomnost a přemýšlení. (Str. 163)

Jaký rozdíl proti tradičním cestám k probuzení.

Kniha je rozdělená do tří částí.

První je úvod, připomínající dvě cesty hledajícího – požitkářskou a spirituální, a nabízející cestu třetí.

Proč je v tantře kladen tak velký důraz na tělo?

Bez těla by nebylo žádné filozofické nebo metafyzické dotazování, nebyla by žádná kreativita, žádní bohové, extáze, žádná jóga. Tělo dalo vzniknout absolutnu a tantrikové tím, že se vrací zpět k embryu – neúplné lidské formě – znovu získávají absolutno v sobě v trvalém přívalu vědomí. (Str. 173)

Druhá už podrobně a po jednotlivých oblastech vysvětuje, jak a kde tantrismus působí, čím se zabývá. Dotkne se síly ženy, dechu, dotýkání se světa, chuti, zvukům, pozornosti, smyslovosti obecně, vášni a tak dále – až po sexuální rituály. Jasně se ale ukazuje, kdy tyto rituály stojí, že v nich není těžiště nauky.

Sexualita je důležitá, pokud jsme přesvědčeni, že úplně každý kontakt smyslů se světem je milostný vztah. Právě tomu nás učí jogínky. To jsem pochopil ze své doby strávené s Déví. List padající ze stromu, mrak plující po obloze, ryba v řece, dotek slunečních paprsků nebo popela na kůži, prožívání nějaké emoce nebo myšlenky – to vše ona žila jako nekonečný milostný poměr se světem. (Str. 179)

A konečně kapitola třetí je soubor odpovědí na otázky, které Odier dostal na svých seminářích. Velmi pěkně dokreslují podstatu tantrismu a jeho každodennost, někteeré části, jako třeba to, jak autor tazatelku, nesnášející šéfa a práci, postupně dovedl k uvědomění si, kolik toho tam má ráda a co všechno už vlastně dělá naplno, s vášní a láskou.

Pro pochopení principu tantrismu jako vášně k bytí se mi zdá být kniha ideální.

Odkazy:

nakladatelství Maitrea, Praha 2015, ISBN 978-80-7500-162-7, cena 255 Kč

12345
1568052540000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online