Wuwejův zápisník

Soňa Mitra Pavlincová: Posvátná sexualita jako zdroj životní síly

14.01.2022 20:28, Wu | knihy | duše | komentáře -

obálka Posvátná sexualita jako zdroj životní sílySexualita je oblast zatížená mnoha předsudky – a zároveň oblast s ohromným potenciálem životadárné energie (teď myslím obrazně, i když pochopitelně životadárná je i doslova). Cílem knihy je navrátit ji k celistvosti, přirozenosti i posvátnosti prožívání.

Vraťme sexualitě přirozenost i posvátnost, ale ne ve smyslu něčeho nedotknutelného, ale toho, co nás naplňuje, vyživuje, toho, co je posvátné jako život sám, neboť prostřednictvím této sexuální — životní energie jsme se zrodili i my.

Najděme, co nás svazuje a neumožňuje naší životní — sexuální energii volně a svobodně proudit a vyživovat naše těla i duše, a odstraňme tyto nánosy, aby se mohlo vyjevit to podstatné.

Zbavme se všeho úsilí a snažení v touze po dosažení extatických stavů a orgasmů, jelikož právě naše snažení je tím zámkem, který navždy uzavírá cestu k nim. (Str. 10)

Výstavba kapitol tvoří oblouk od historie a současnosti sexuality přes její zvědomění, přijetí (ale také nepřijetí, zneužití a její poruchy) až po léčení, uzdravení a povznesení na vyšší úroveň:

 • Historie sexuality; Historie sexuality jinak
 • Sexualita; Láska; Co je sexuální energie; Jednota versus dualita
 • Vědomá sexualita (Sedm stupňů vědomé sexuality, Přechod z jednoho stupně vědomé sexuality do druhého)
 • Orgasmus versus extáze; Multiorgasmus (Ženský orgasmus – multiorgasmus, Mužský orgasmus – multiorgasmus); Ejakulace
 • Přijetí sexuality (Vývoj a zkoumání vlastní sexuality v dětství a dospívání, Slova označující pohlavní orgány jako součást přijetí sexuality)
 • Zneužití sexuality; Sexuální a energetický parazitismus (Energetické vysávání dětí, Podoby sexuálního parazitismu); Masturbace
 • Poruchy sexuality (Pocity viny, Strach z vlastní síly, Strach z násilí, Strach projevit se a následný strach z odsouzení a strach ze smrti, Strach dívat se lidem do očí, Znásilnění, Sexuální zneužití, Incest, Závislost na sexualitě, Migrény a bolesti hlavy – potlačování sexuality, Nepřijetí těla – nadváha, přejídání se, anorexie a bulimie, Předčasná ejakulace, Impotence)
 • Léčení a uzdravení sexuality (Vaginální mapování, Ženské a mužské kruhy, Pánev jako centrum sebevědomí a energetická pumpa, Svoboda versus lpění, Doteky, Erotická masáž, Povolená masturbace, Komunikace, Posílení genitálií energií ze slunce, Léčivé účinky sexuality)
 • Práce se sexuální energií; Sexuální magie; Právo první noci – panenství
 • Touha (Proč a kdy se mění touha)
 • Partneři (Monogamie – polygamie); Nevěra
 • Předehra – načasování – prostředí; Kdy, kde a jak často; Polohy
 • Rozšíření energie v těle po sexuálním spojení; Most do všech úrovní bytí

(Některé kapitoly jsem "setřásl" na jeden řádek, aby seznam nebyl zbytečně dlouhý, oddělené jsou středníkem.)

Obsahuje příklady i nějaká cvičení, jako celek je ale především úvod. Pokud už jste se s tantrou v kterékoliv podobě setkali, moc překvapivého tu asi nenajdete.

Pokud ale ještě nesetkali, pak je to kniha právě pro vás – je srozumitelná, stručná, zasazená do současnosti a do Česka. A šíře záběru je značná; zabíhá i do psychologie, vztahů, poruch.

Odkazy:

PAVLINCOVÁ, Soňa Mitra. Posvátná sexualita jako zdroj životní síly. Praha: Jiří Nosek - KLIKA, 2021. ISBN 978-80-7666-028-1.

12345
1642188480000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online