Wuwejův zápisník

Anthony de Mello: Minutové nesmysly

15.01.2022 09:45, Wu | knihy | duše | výběr z knih | komentáře -

obálka Minutové nesmyslyTřetí soubor krátkých příběhů byl nalezený v pozůstalosti Anthonyho de Mella. Napsal jej sice po Minutové moudrosti, ale zamýšlel jej vydat až po Modlitbě žáby.

Příběhy jsou jednotnější; prakticky všechny vyprávějí o Mistrovi, jeho životě a žitém učení.

Byla radost pohledět, jak Mistr dělá ty nejjednodušší úkony — jak sedí nebo se prochází nebo pije šálek čaje nebo odhání mouchu. Ve všem, co dělal, byl půvab budící dojem harmonie s Přírodou, jako by veškeré jeho konání nevycházelo z něj, ale z Univerza.
Jednou, když dostal balíček, žáci se zatajeným dechem přihlíželi, jak uctivě rozvazuje provázek, rozbaluje papír a obsah, jako by ten balíček byl živý tvor. (Str. 51)

Nikde se neříká o jakého učitele se jedná – může být z kterékoli duchovní tradice, protože moudrost je univerzální.

Kazatel se rozhodl, že z Mistra dostane jednoznačné prohlášení, že věří v Boha.
„Věříš, že je Bůh?“
„Samozřejmě, že věřím,“ řekl Mistr.
„On všechno stvořil. Věříš tomu?“ „Ano, ano,“ řekl Mistr. „Jistěže ano.“
„A kdo stvořil Boha?“
„Ty,“ řekl Mistr.
Kazatel užasl. „Myslíš to vážně, že jsem Boha stvořil já?“
„Pokud jde o toho, o kterém neustále přemýšlíš a mluvíš — ano!“ řekl Mistr nevzrušeně. (Str. 165)

Příběhy už nejsou tak úderné, ale zato jsou reálnější a živější. Mistr má politické aktivity, manželku i děti.

A vyprávěl o poznámce, kterou do notýsku dostala jeho dcerka: „Meena si ve škole vede dobře. Vedla by si ale mnohem lépe, kdyby jí v jejím rozvoji nebránila přirozená radost ze života.“ (Str. 76)

O to víc stojí za to číst si je a připomínat důležité pravdy.

Farizejský kazatel řekl: „Co je podle tebe největší hřích na světě?“
„Hřích toho, kdo vidí ostatní lidi jako hříšníky,“ pravil Mistr. (Str. 150)

Odkazy:

Žákovi, který se hrozil chyb, Mistr řekl:
„Ti, kdo nedělají chyby, chybují nejvíc ze všech
— nepokoušejí se o nic nového.“ (Str. 31)

MELLO, Anthony de. Minutové nesmysly. Brno: Cesta, 1995. ISBN 80-85319-41-1.

12345
1642236300000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online