Wuwejův zápisník

Anthony de Mello: Minutová moudrost

26.11.2009 23:49, Wu | knihy | výběr z knih | komentáře -

obálka knihy Anthony de Mello: Minutová moudrostAnthony de Mello, jezuitský kněz, se pro svou práci duchovního velmi inspiroval spiritualitou východu. Často používal její tradiční příběhy, aby ukázal v čem spočívá duchovní život, které věci jsou důležité a na co se soustředit. Proto se ve většině případů setkáváme s Mistrem a jeho žáky, řeší se osvícení, a když se mluví o Bohu, Kristus to nejspíš není.

'Je něco, co bych mohl udělat, abych byl osvícen?'
'Můžeš pro to udělat stejně málo jako pro to, aby ráno začalo vycházet slunce.'
'K čemu tedy jsou duchovní cvičení, která nařizuješ?'
'Mají zajistit, abys nespal, až slunce začne vycházet.'

(Bdělost, str. 20)

Jenže moudrost a duchovno jsou opravdu univerzální, a proto nakonec nevadí ani z jaké tradice je zmíněný Mistr, ani jakého náboženství je případný čtenář.

Mistr měl rád obyčejné lidi a k těm, kdo se pro svou svatost vyvyšovali, byl nedůvěřivý.
Žákovi, který se s ním radil o manželství, řekl: 'Dej si pozor, aby sis nevzal svatou.'
'Pročpak?'
'Protože to je nejjistější způsob, jak ze sebe udělat mučedníka,' zněla Mistrova veselá odpověď.

Farizejství, str. 113

Anthony de Mello dokázal duchovní cvičení modernizovat, obohatit o východní prvky, meditace a další a sestavil cestu duchovního života, nazvanou Sádhana.

'Chtěl bych se stát učitelem Pravdy.'
'Jsi připraven na to, že do svých pětačtyřiceti let budeš vystaven posměchu, zneuznání a hladovění?'
'Ano. Ale pověz mi: co se stane, až mi bude pětačtyřicet?'
'Zvykneš si.'

Proroctví, str, 28

Žáci nemohli pochopit libovůli, s jakou byli někteří přijímáni za žáky a jiní odmítáni.
Klíč jim poskytla slova, která jednou od Mistra uslyšeli: 'Nesnažte se naučit zpívat prase. Připravíte se o čas. A prase to dráždí.'

Frustrace, str. 198

Moudrost sice univerzální je, ale bigotnost také - 22.8.1998 vydala římská Kongregace pro nauku víry oznámení, že Anthonyho „spisy nejsou v souladu s katolickou vírou a mohou způsobit těžké škody“. Podepsáno tehdy ještě kardinálem Ratzingerem (zdroj getsemany.cz). Nebude asi zrovna případ této knihy, protože ta přináší pouze příběhy a ke křesťanství je nevztahuje, ale obrázek to dokresluje.

'Co u lidí způsobí Osvícení?'
Mistr pravil:
'Že budou ochotní angažovat se a nepatřit k žádné straně,
jít a nebýt vázáni nějakým daným směrem,
přijímat věci tak, jak přicházejí,
nemít výčitky kvůli minulosti
a žádnou úzkost z budoucnosti,
pohnout se, když se do nich zatlačí,
jít, dostanou-li se do vleku,
být jako mocná bouře,
jako pírko ve větru,
jako vodní řasy vznášející se v řece,
jako poddajně se drolící mlýnský kámen,
milovat stejně všechno stvoření,
neboť nebe i země jsou pro všechny stejné -
- to způsobuje Osvícení.'
Na ta slova jeden z mladších žáků zvolal: 'Takové učení není pro živé, ale pro mrtvé!'
A odešel a nikdy se nevrátil.

Odmítnutí, str. 242

nakladatelství Cesta, Brno 1994, ISBN 80-85319-37-3, cena 89 Kč (tehdy)

12345
1259275740000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online