Wuwejův zápisník

Anthony de Mello: Cesta k lásce

07.10.2018 20:35, Wu | knihy | výběr z knih | komentáře -

obálka Cesta k lásceMalou knížku „meditací“ jsem si pořídil asi před dvaceti lety a opakovaně se k ní vracím – a pokaždé podléhám jejímu kouzlu. Kombinuje moudrost východních učení (boje se lpěním, egoismem, soustředění, bytí v přítomnosti) s křesťanskou vírou a dělá to tak přirozeně, že ani na okamžik nezapochybujete o její pravdivosti.

Čeho konkrétně si máte být vědomi? Vašich reakcí a vašich vztahů. Pokaždé, když jste v přítomnosti nějakého člověka, kohokoli, nebo v přírodě, nebo v kterékoli situaci, různě reagujete, pozitivně či negativně. Pozorujte své reakce, sledujte, jaké přesně jsou a odkud přicházejí, bez jakéhokoli kázání či viny či dokonce touhy nebo snahy je změnit. To je vše, co je nutné, aby ve vás oživla svatost.“ (Str. 158)

Každá kapitola začíná citátem z bible:

Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí.
Lukáš 6:27

Který pak na zhruba pěti stránkách (spíše stránečkách, kniha má rozměr asi 8,5 x 15 cm) rozvine a vysvětlí, posadí do perspektivy duchovního rozvoje.

Když jste zamilovaní, díváte se na všechny novýma očima, stáváte se velkorysými, shovívavými, laskavými, i tam, kde jste dříve byli přísní a sobečtí. A nevyhnutelně se k vám lidé začnou chovat stejně a brz se ocitnete v milujícím světě, který jste sami vytvořili. Nebo si vzpomeňte na chvíle, kdy jste měli špatnou náladu a byli jste podráždění, protivní, podezřívaví, dokonce i paranoidní. A najednou se k vám nikdo nechoval hezky, ocitli jste se v nepřátelském světě, který vytvořilo vaše myšlení a emoce.“ (Str. 99)

Přestože jsou úvahy tak krátké, rozhodně nejsou určené pro rychlé čtení. Je to tak na jednu, dvě denně, s dostatkem času na další přemýšlení, uvědomění a přitakání. Teprve pak mohou čtenáře proměnit.

Vzpomeňte si, kolikrát jste byli zmítáni emocemi, svíral vás vztek, sklíčenost nebo úzkost, a přitom tomu tak bylo jenom proto, že jste si vzali do hlavy získat něco, co nemáte, nebo si udržet něco, co už máte, nebo se vyhnout něčemu, s čím nechcete přijít do styku. Třeba jste byli zamilovaní a cítili jste se nedoceněni nebo jste pociťovali žárlivost. A najednou se celá vaše mysl a cítění zaměřily pouze na tuto jedinou věc, a hostina se vám v ústech proměnila v prach. Usiloval jste o výhru ve volbách a v zápalu boje jste vůbec neslyšel zpěv ptáků: vaše ambice všechno ostatní přehlušila.“ (Str. 49)

Ale jedna věc se prolíná každou úvahou a je cítit za každou stránkou. Láska ke světu, lidem, Bohu. Je to skutečná Cesta k lásce.
Vřele doporučuji.

Odkazy:

nakladatelství Cesta, Brno 1997, ISBN 80-85319-67-5, cena 65 Kč (tehdy)

12345
1538937300000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online