Wuwejův zápisník

Nájemní domy ve Sladkovského ulici (Pardubice)

09.12.2015 00:45, Wu | architektura | komentáře -

Šel jsem tuhle procházkou městem a utkvělo mi přitom v hlavě (a také na mobilofotkách) několik domů. Všechny tři stojí ve Sladkovského ulici a všechny odkazují na moderní architektonické směry začátku dvacátého století.

Sladkovského ulice

Nejprve kubistická dvojčata čp. 994 a 995 (1921–1923).

Navrhoval je Oldřich Liska (1881-1959), v Pardubicích stavěl především veřejné zakázky, nájemní domy. Pokud jde o Liskův styl, byl ovlivněn „funkcionalismem, k němuž se v průběhu let přiměšovaly další dílčí vlivy – od „Gesamkunstwerku“ přes kubismus, mašinismus až po purismus.“ (zdroj)

Sladkovského ulice

Ing. arch. Ladislav Svoboda o nich v Knize III Koncepce péče o památkový fond v Pardubickém kraji píše (zdroj): „Národněslohový nájemní dům z r. 1922 (O. Liska) s výrazně rámovaným průčelím, děleným patrovými římsami, doplněným mezi okny plastickými geometrickými obrazci a v patře figurálními reliéfy (J. Škoda). Na přízemní obchodní parter navazují obytná patra.
Oprávněně chráněná památka 32175/6-5469 (č. p. 994) a 49731/6-4638 (č. p. 995)

Sladkovského ulice

Národněslohový nájemní dům“, co to tedy byl ten národní sloh? Vlastně rozvinutí kubismu (jehož průnik do architektury byl sám o sobě unikátní) do dalšího, specificky českého stylu. „Označuje se jako rondokubismus, popřípadě obloučkový sloh (podle typického prvku obloučku) nebo styl Legiobanky (podle budovy banky Československých legií v ulici Na Poříčí, což byla 1. stavba tohoto slohu, ani zdaleka však ne jediná). Také se můžeme setkat s výrazem ‚národní sloh‘. Nejvýznamnějšími tvůrci kubistické architektury v Praze jsou zřejmě Josef Gočár a Josef Chochol, ale kubistické prvky používal např. také Pavel Janák a další.“ (zdroj)

Hned vedle jsou vidět znaky dalšího stylu, secese.

Sladkovského ulice

Je to také nájemní dům (č. p. 767). Z již zmíněné Koncepce péče o památkový fond ale plyne, že secesní jsou jen dekorace, dům sám je novorenesanční.

Sladkovského ulice

Cit. (zdroj): „Novorenesanční řadový dům z přelomu 19. a 20. století se secesními dekorativními maskami nad vstupem a nad suprafenestrami oken patra.
Oprávněně chráněná památka 39990/6-4637

Jako souvislá trojice domů je to myslím působivé, co říkáte?

12345
1449618300000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online