Wuwejův zápisník

Ty Ohrazenice nebo ta Ohrazenice?

22.04.2011 01:16, Wu | čeština | komentáře -

Jako reakci na článek o menhirech v Ohrazenicích mi napsal Roman K., že Ohrazenice je ženského rodu a že si to mám opravit. Pochopitelně jsem reagoval podezřívavě; do Pardubic jsem se sice přistěhoval, takže nejsem rodilý znalec, ale všichni, koho jsem se zeptal, používají zásadně tvar „ty Ohrazenice“.

Chtěl jsem tedy po Romanovi nějaký důvěryhodný zdroj informací; poslal dva odkazy, jeden na záznam Ohrazenice ve Wikipedii, druhý na stránky ZŠ Ohrazenice, která důsledně používá jednotné číslo ženského rodu. Škola už mě trochu nahlodala a hledal jsem dál. Na internetu je záplava stránek s množným číslem, tam jsem moc nepochodil, zkusil jsem se tedy zeptat knihovny.

Odpověď z Národní knihovny je jako obvykle skvělá:

Kniha "Místní jména v Čechách" uvádí, že se opravdu dříve lidově říkalo ta Vohrazenice, do Vohrazenice (platí to jak pro Ohrazenice u Pardubic, tak Ohrazenice u Hořovic). Slovo Ohrazenice vzniklo substantivizující příponou -ice z adjektiva ohrazená (ves, chalupa ap.).

V knize "Naše místní jména a jak jich užívat" bohužel není rozlišeno, pro které Ohrazenice je jaký rod užíván, ale uvedeno je zde množné i ženské jednotné číslo.

Doporučujeme Vám obrátit se ještě na odborníky Ústavu pro jazyk český AV ČR - Jazykovou poradnu: http://www.ujc.cas.cz/oddeleni/index.php?page=poradna, kde by Vám mohli říci něco více k současnému úzu skloňování tohoto místního názvu.

Použitá literatura:
* PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách: jejich vznik, pův. význam a změny. 3.díl. M-Ř. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1951.
* POLÍVKOVÁ, Alena. Naše místní jména a jak jich užívat. 2., upr. a rozš. vyd. V Praze : Euromedia Group - Knižní klub, 2007. ISBN 978-80-242-1940-0.

Odnáším si z toho, že pravděpodobně je možné obojí, že použití „ta Ohrazenice“ je starší a že nejspíš dochází k posunu, aby to bylo stejné jako Pardubice (ke kterým se slovo Ohrazenice připojuje). Jazykovou poradnu zvážím, nejdřív se jich ale zeptám, jak si cení odpověď na tento dotaz; 300 - 1500 Kč je trochu velký interval.

12345
1303427760000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online