Wuwejův zápisník

V Pardubicích se už nebude větrat ani přes den

22.10.2009 23:46, Wu | příroda | komentáře -

Článek Noční vypouštění odpadů do ovzduší, popisující diskuzi s odborem životního prostředí, jsem uzavřel konstatováním v Pardubicích se v noci nevětrá.

Teď, když záměr rakouské firmy AVE CZ modernizovat a zprovoznit spalovnu nebezpečného odpadu dostal kladné stanovisko EIA, se už nebude větrat ani přes den!

Co je EIA? Cit. ze stránek www.arnika.org: „Účelem procesu je zjistit, zda jsou negativní vlivy zamýšleného záměru společensky přijatelné, neboť určité negativní dopady s sebou přináší prakticky veškerá lidská činnost. Pokud převáží negativní vlivy na přírodu, lidské zdraví nebo hodnotu krajiny nad ekonomickým či jiným přínosem konkrétního projektu, žádný úřad by pro takový projekt neměl vydat povolení.

Tak tedy ekonomické přínosy (pro koho?) převážily nad vlivem na životní prostředí i zdraví lidí. I přes 47 tisíc podpisů pod peticí, i přes odpor magistrátu i kraje, i přesto, že umístění je na návětrné straně Pardubic a zplodiny půjdou pěkně do města.

Pár odkazů:

Za konstatování „EIA je procesem, který posuzuje vliv na životní prostředí a zdraví lidí, takže pokud je stanovisko kladné, znamená, že se není čeho obávat“ by mluvčí AVE CZ Jaroslav Nálepka zasloužil [cenzurováno].

Aktualizace 23.10.2009: přidán odkaz na postoj města a odstavec vysvětlující co je EIA.

Aktualizace 31.1.2010: po masivním odporu veřejnosti i samosprávy, petici, veřejném projednání s účastí, jaká neměla obdoby, projednávání v senátu... vyneslo ministerstvo zamítavé stanovisko: „Na základě oznámení, dokumentace, doplnění dokumentace, posudku, veřejných projednání, vyjádření k nim uplatněných a doplňujících informací vydává Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí NESOUHLASNÉ STANOVISKO k záměru 'Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice'.“ (zdroj Pardubický deník)

12345
1256247960000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online