Wuwejův zápisník

Pema Chödrön: Jak meditovat

03.10.2014 00:01, Wu | knihy | duše | komentáře -

obálka knihy Pema Chödrön: Jak meditovatPouštíme-li se do meditace, můžeme zvolit dva přístupy.
Buď vyzkoušet co nejvíce technik a druhů meditací a volit takovou, na kterou máme zrovna chuť nebo kterou právě potřebujeme. K tomu se hodí nějaká univerzální příručka, zásobník meditací.
Nebo si můžeme vybrat jednu a tu se naučit důkladně. A k tomu se dokonale hodí tato kniha.

Pema Chödrön (Deirdre Blomfield-Brown) vychází z tibetského buddhismu a seznamuje nás s meditací, která „není zaměřena na zvnitřňování. Není to transcendenční typ meditace, kdy bychom se snažili dostat se do zvláštních stavů vědomí. My naopak meditujeme za tím účelem, abychom se zcela otevřeli životu – všem jeho rysům nebo čemukoli, co přináší. Snažíme se osvojit si absolutní rovnováhu a pokoj, které nejsou založeny na tom, že by okolo nás panoval klid, ale vycházejí z naší mysli, schopné se přizpůsobovat a otvírat. Pěstujeme v sobě schopnost zůstat přítomní s tím, co se děje jak vně, tak uvnitř nás – ať už jde o zjitřené emoce, nebo těžkou životní situaci.“ (Str. 46)

Soustředí se na rozvíjení pěti vlastností

  • vytrvalost u sebe samých (věrnost vůči naší životní zkušenosti, neochvějnost)
  • jasné zření (čistá vnímavost, zřetelné vidění sebe sama)
  • schopnost prožít své emoční strádání (odvaha zakoušet je)
  • schopnost být bdělí vůči svému životu (ke každé chvilce takové, jaká zrovna je)
  • přizpůsobivost přítomnému okamžiku (vědomí „o nic nejde“)

V této knize praktikujeme to, čemu se říká šamatha. Šamatha v sanskrtu znamená ‚klidné podřízení se‘. Jedná se o cvičení, jak ustálit mysl a vycvičit ji k tomu, aby setrvala v přítomnosti, zklidnila se a zakotvila tady a teď, aby se otevřela vůči světu takovému, jaký je.“ (Str. 35)

Obsah je prakticky a logicky strukturovaný, text začíná obecnými radami jak postupovat, jaké má být sezení a držení těla, dýchání, stabilizace mysli. Velmi důležitá je „bezpodmínečná přátelskost“, meditace není boj se sebou samým, naopak.

Následuje práce s myšlenkami a jejich využití jako předmětu meditace, a práce s emocemi. A opět, s emocemi nebojujeme, musíme je prožít a důvěrně poznat:

Tomu, co přichází, nemusíme přisuzovat takový význam, ani se se svými emocemi nemusíme tak silně ztotožňovat. Jediné, co potřebujeme udělat, je dovolit si prožít danou energii – a ona pak námi projde. Určitě. Potřebujeme však onu emoci prožít, a ne o ní přemýšlet. Totéž jsme si pověděli o dýchání: prožívat nádech a výdech, snažit se najít způsob, jak se nadechovat a vydechovat, aniž bychom o dechu přemýšleli nebo si o něm vytvářeli nějaký obraz či ho sledovali.“ (Str. 115)

Ani smyslové vnímání není vynechané, dozvíme se jak s ním při meditaci zacházet. Knihu uzavírá syntetická kapitola „Otvíráme své srdce, abychom obsáhli vše“, která vše propojuje, radí jak vzdát boj, pěstovat v sobě schopnost žasnout a vydat se cestou bodhistattvy.

Za zmínku stojí velmi srozumitelné vyjadřování, stylisticky jako promluva, umím si docela přesně představit, jak autorka jednotlivé kapitoly přednáší na svých meditačních kurzech.

Buddhovskou podstatu a přirozený stav netvoří pouze šťastné, sladké emoce; buddhovská podstata zahrnuje všechno. Je v ní klidné i rozrušené, rozvířené i tiché; je v ní hořké i sladké, pohodlné i nepohodlné. Buddhovská podstata obsahuje otevřenost vůči všem těmto věcem a uprostřed jich všech ji také najdete.“ (Str. 114)

S tímto návodem chybu neuděláte.

nakladatelství Synergie Publishing, 2013, ISBN 978-80-7370-280-9, cena 299 Kč

12345
1412287260000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online