Wuwejův zápisník

Ram Dass: Cesta uvědomění

16.05.2014 00:01, Wu | knihy | duše | komentáře -

obálka knihy Ram Dass: Cesta uvědoměníRam Dass byl, ještě jako Richard Alpert, profesor psychologie na Harwardu. Intenzivně experimentoval s LSD, které mu otevřelo netušené obzory – časem ale také pochopil omezenost této zkušenosti. Posléze hledal poznání a vnitřní klid v Indii, kde se setkal se svým guru Neem Karoli Babou (Mahárádžou) a postupně díky studiu rádžajógy a díky meditaci změnil svůj život.

Jsem nějaký Ram Dass. Dělám to, co dělám. Vidím lidi, učím a píšu knihy. Jím, spím a cestuji, jsem unavený a popudlivý, chodím se umývat, hmatám, chutnám a myslím. Nepřetržitý tok událostí. Jakýsi proud. Jsem v něm zahrnut, ale přesto na ničem nelpím. Je to takové, jaké to je. Žádná věda.“ (Str. 23)

Kniha má podtitul „Průvodce meditujícího“ a tak se nejprve zabývá důvody, jaké člověka k tomuto usebrání přivádějí:

Zpočátku se většina lidí dostane k meditaci ze zvědavosti, nebo aby se zbavili psychologické bolesti, vypěstovali radost, nebo aby získali moc. Cílem všech těchto motivů je posílení ega. Protože ego je ve větší pohodě, šťastné a silné, jeho vězeňské zdi tloustnou. Motivy ega neumožňují vyzkoušet ego samotné a ani nedovolují nahlédnout, že je vězením. Tyto motivy paradoxně obsahují semínka svobody, protože vedou k intenzivnější a intenzivnější meditaci.“ (Str. 21)

Čím více člověk medituje, čím klidnější a v bližším kontaktu s realitou je, tím dále začíná vidět a uvědomovat si další otázky, jeho motivace se mění a ego začíná být méně důležité:

Jak najít odpověď na otázku: 'Kdo jsem?'
Probudit kosmické vědomí
Vidět věci takové, jaké jsou
Roztrhnout závoj iluze
Poznat Boha
Vyladit se do harmonie vesmíru
Vypěstovat více soucitu
Dosáhnout vyššího vědomí
Osvobodit se
Být opět zrozen
Poznat pravdu, která leží za dualitou
Překročit koloběh rození a umírání
Vzdát se touhy
Být svobodný

Všechny tyto motivy popisují stejný vrchol z různé základny. Všechny vyjadřují jednoduchou touhu: uniknout z vězení ega.
“ (Str. 21)

Jako správný průvodce kniha provádí všemi fázemi a situacemi, které se mohou při meditaci vyskytnout.

Pomůže s určením své vlastní pozice a stavu mysli, poradí se začátkem cesty (kapitoly Co očekávat, Tělo, Potrava pro myšlení, Kde meditovat, Kdy meditovat, S kým meditovat) navrhne různé metody i to, jak je předběžně vyzkoušet (např. kapitoly Koncentrace, Mantra, Kontemplace, Oddanost, Vizualizace, Pohyb , Pozornost, Meditace při činnosti, Meditace bez opory).

Když už víte, co je pro vás to pravé a opravdu vážně se do meditování pustíte, bude to mít dopad na celý váš život (kapitoly Ať se to změní, Zjednodušujte, Všechno má svůj čas, Přátelé, Skupiny, Učitelé, Obnova, Je meditace zbabělý útěk? Mnoho etap, mnoho cest). Jako každá cesta, i tato má obtížné úseky a rizika (např. kapitoly Zážitky, Úrovně, Moc, Duchovní pýcha, Opojné výše, Úspěch, Souznění). Kniha radí i se situací, kdy do nějakého rizika spadnete, uváznete v něm (Reakce těla, Reakce mysli, Rozptylování, Pochybnost, Strach, Ztráta smyslu, Nenacházení vůdce). A konečně, popisuje jak fungovat dál, do budoucna (Drž se při zemi, Čelení slabostem, Manipulace energií, Víra a vytrvalost, Věř svému srdci, Humor).

Co se změní? Na první pohled málo, ale ve skutečnosti je změna obrovská. Obrušuje se lpění...

Při procesu sledování hlubších motivů neurózy ega, které dříve zcela upoutávaly mou pozornost – neurózy vyvolané posedlostí sexualitou, úspěchem, láskou a nutností starat se o rodinu – tato nezmizela. Ale vytratila se moje vazba, upoutání a identifikace s těmito jevy. Nyní jsou pouze kuriózní a fascinující – spíše jakási zajímavá komnata nebo plynoucí podívaná, než obrovské pohoří a pukliny a devastující katastrofy, které mě kdysi, jak se mi zdálo, obklopovaly ze všech stran. Třeba se na ně rozzlobím, ale nechávám zlost rychleji odeznít. A co je důležitější, jsem schopen zbavit se pocitu viny, který je se zlobou spojený. Tyto pocity nyní prostě vyvstávají a odumírají, aniž bych jim odporoval nebo na nich lpěl. Jsem víc a víc uvědoměním.
Je to tím, že moje účast je prostá lpění. Ničeho se nedržím.
“ (Str. 22)

Za zmínku stojí kresby, kterými je text doprovázený – jsou přesně tak lehké a minimalistické, jak bych od knihy o meditaci čekal, dokonale se k ní hodí:

Cesta uvědomění - ukázka ze str. 110

Přes to všechno má kniha dvě nevýhody:

  • i když pokrývá vše důležité, včetně obtíží a krizí, je poměrně povrchní, nejde do hloubky
  • až příliš se opírá o citáty; jakkoliv mohou být výstižné, narušují jednotu textu. Protože ale poskytují pestrost, různost náhledů, ukazují, že autor není žádný dogmatik.

Obě tyto nevýhody se stávají výhodami, pokud o meditaci nic nevíte – a tak knihu přímo předurčují jako úvod pro začínající meditující. Pro ně je skvělá.

nakladatelství Votobia, Olomouc 1996, ISBN 80-7198-086-2, cena 129 Kč

12345
1400191260000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online