Wuwejův zápisník

David Torkington: Poustevník

24.10.2014 00:01, Wu | knihy | duše | komentáře -

obálka knihy David Torkington: Poustevník Můj světonázor se s tradiční křesťanskou vírou příliš nepotkává, a tak po náboženské literatuře sáhnu jen málokdy. Jednou z výjimek je Torkingtonův Poustevník, který mě zaujal jednak samotným poustevničením, protože to se blíží mému oblíbenému tématu útěků z města, jednak podtitulem „Dobrodružné znovuobjevení modlitby“. Sám se nemodlím, ale slyšel jsem o pár vyslyšených modlitbách a zajímalo mě, jak se modlí správně.

Příběh poeticky vypráví kněz, otec Robertson, který se dostal do duchovní krize:

Všecko to začalo v lednu. Tehdy jsem si poprvé uvědomil, jaký směr můj život nabírá. Upřímně řečeno: zjistil jsem, že nemá vůbec žádný!
Pro kněze je dost zahanbující přiznání, že to duchovně přivedl takřka k bankrotu, ale v mém případě to byla víc než pravda. Jádro problému tkvělo v tom, že jsem se přestal opravdově modlit. Zkrátka to nešlo.
“ (Str. 8)

Díky náhodnému setkání na víkendovém modlitebním kurzu získá kontakt na Petra, onoho poustevníka, který žije na malém ostrůvku u skotského pobřeží a s modlením pomáhá i na dálku, korespondenčně. Nakonec za ním přijede a má možnost se v několika rozhovorech znovu učit modlitbě a přítomnosti boží lásky.

Bůh skutečně je přítomen v centru vaší bytosti a království Boží je ve vás, ať to cítíte nebo ne. Budou chvíle, kdy ve vás poznání o této přítomnosti vybuchne a zaplaví celé vaše vědomí, ale přijdou také dlouhá období, kdy nebudete zakoušet vůbec nic a budete mít chuť praštit nejenom s modlitbou, ale se vším, co s vírou souvisí. To je také jeden z důvodů, proč kladu takový důraz na přísné dodržování vymezeného času. I při nejlepší vůli jsme totiž jenom sebestředná cháska a vždycky budeme mít chuť modlit se spíš, když zrovna všechno hezky klape.“ (Str. 94)

Vyprávění je velmi osobní, je to otevřené a upřímné přiznání. Leccos sice působí naivně, některé otázky mi u člověka, který vystudoval teologii a je knězem, příliš nesedí. Na druhou stranu, jestli to na teologii chodí tak jako jinde, pokud je tam praxe také tak potlačená, divit bych se neměl.

Petr svému novému žákovi představí Patentní modlitební koncept, pro jehož připomínání používá písmena z „Pater noster“, a který do modlení vnáší vedle hovoření k bohu také naslouchání, připomíná adoraci, díkůčinění, pokání, zpytování svědomí nebo rozhodnutí. Modlitba je tak mnohem komplexnější a vrstevnatější, než bychom si mysleli.

‚Nedivte se,‘ řekl s dohasínajícím úsměvem na tváři, ‚když je všechno tak, jak má být, když modlitba vznikne a rozvine se ve zvlášť vyhrazeném čase, pak by postupně měla proniknout a zaplavit celý zbytek dne a stát se nakonec součástí všeho, co děláme. Zpočátku bude 'tichá chvíle' jako poušť: bezútěšná, vyprahlá a holá. Postupně se však v našem životě stane oázou, bez které se nemůžeme obejít. A to ještě není konec, ale teprve začátek. Nakonec se totiž tato oáza stane fontánou, která tryská a zavlažuje náš celý život.‘“ (Str. 74)

Uvědomil jsem si také, jak blízko má modlitba k meditaci. Samozřejmě teoretické pozadí je odlišné, ale když zůstanu u techniky a vlivu na mysl – také konkrétní pozice těla, také vyhrazený čas a pravidelné opakování, soustředěná pozornost, ukáznění myšlenek.

Myslím, že kniha má velký potenciál zažehnout nadšení a proměnit duchovní život (křesťanského) čtenáře, i ta zmíněná naivita je pravděpodobně záměrná – iniciační literatura míří na začátečníky, ne na pokročilé.

Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2014, ISBN 978-80-7195-613-6, cena 139 Kč

12345
1414101660000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online