Wuwejův zápisník

Zdeněk a Drahomíra Kožmínovi: Zvětšeniny z Komenského

14.08.2016 21:18, Wu | knihy | výběr z knih | komentáře -

obálka Zvětšeniny z KomenskéhoZe školy si o Komenském pamatujeme všichni pár drobností, učitel národů, brána jazyků, třikrát ženatý, labyrint… ale něco dalšího k jeho tvorbě? Přitom byla mimořádná, rozsáhlá a celoživotně v souladu s hlavními cíli, které si předsevzal a neúnavně o ně usiloval:

(...) se stal zakladatelem pedagogiky jako systematické vědy, že se stýkal – korespondenčně i osobně – s řadou významných osobností vědy a politiky své epochy, že se v době zjitřené konfesní diferenciace velmi vážně zabýval náboženským smírem, že ve své pansofii, kterou pojímal jako univerzální moudrost, usiloval o všem přístupný souhrn lidského poznání a zejména že velmi vážně a usilovně hledal cesty k nápravě lidských věci, již považoval nejenom za potřebnou, nýbrž také za možnou.“ (Str. 128, Doslov Martina Steinera)

Kniha ve třech oddílech podle hlavních časových epoch (1612-1628, mj. Labyrint světa a Ráj srdce; 1628-1641, mj. Didactica, Dvéře jazyků odevřené, Janua rerum; 1641-1670 např. Pravidla života, Orbis sensualium pictus, Anděl míru) mapuje, analyzuje a vysvětluje jednotlivá dochovaná díla. A dělá to pečlivě - od kontextu, přes smysl, až po použité jazykové prostředky.

Je opravdu zajímavé, jak často a důsledně Komenský přecházel od abstrakce k reálnému, ba dokonce jak to míchal do stejné argumentace. Je to přístup postavený na podobnosti, přístup, do kterého zapadá magické ‚jak nahoře, tak dole‘. Řídí se jinými principy než my dnes, ale na působivosti mu to neubírá.

Spisek Disqusitiones de caloris et frigoris natura (Zkoumání o podstatě tepla a chladna) byl uveřejněn v Holandsku r. 1659, ale lze právem předpokládat, že vznikal už za lešenského pobytu v těsné blízkosti Fyziky. Současná věda hodnotí tuto práci za progresivní, neboť Komenský se zde odchýlil od dobové představy tepla a chladu jako substancí a považuje je za určitý druh pohybu.
(...)
Dvanáct kapitol této práce rozvádí základní koncepci do dalších podrobností. Avšak kladli bychom na Komenského spisek příliš jednostranné nároky, kdybychom např. při stanovení příčin tepla požadovali důslednou fyzikální redukci. Do devíti příčin tepla totiž neřadí jen oheň, sluneční záření či pohyb a tření těles, nýbrž také zahřívání těla, vítr, nemoc i víno. Vůbec nesmíme nikdy pustitt ze zřetle, že Komenský sem stále zahrnuje celou rozlohu skutečnosti od neživé hmoty až po člověka a že právě tato specifická univezální rozloha tepla a chladna je v antropocentrických souvislostech velmi podstatná.
“ (Str. 90)

V didaktických spisech autoři sledují například prostředky, které Komenský využil k výstavbě textu:

Velice účinné z hlediska vnímatele je mít vedle sebe seřazeny např. polní a lesní ptáky podle principu nej: pštros největší, střízlíček nejmenší, sova nejopovrženější, rajka nejvzácnější. O dravcích je zvolen opět výklad jinak hierarchizovaný: na počátku je sám symbol, neboť orel se může dívat přímo do slunce, aby pak už ostatní dravci byli charakterizováni tím, čím se živí. To je skvělá kontrastní výstavba, jejíž nesčíslné modifikace patří ke klíčovým strukturním prvkům Komenského textu. Vodní ptáci jsou zase zobrazování na modelu typických aktivit, takže tu může Komenský rozvinout osobité ptačí divadlo: bílá labuť, husa a kachna plovou, potápka se potápí, orel mořský a čajka se spouštějí dolů, volavka stojí na břehu a lapá ryby, bukáč strká zobák do vody a bučí jako vůl, třasořitka – v pointě kapitoly – potřásá ocasem.“ (Str. 110)

Zkrátka, kniha je výborný způsob, jak se dozvědět maximum o Komenského tvorbě a porozumět jí; jak se nechat upozornit na jeho převratné myšlenky i omyly. A ocenit, kolik toho promyslel a sepsal.

nakladatelství Host, Brno 2007, ISBN 978-80-7294-224-4, cena 149 Kč

12345
1471202280000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online