Wuwejův zápisník

Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce

22.09.2015 22:36, Wu | knihy | výběr z knih | komentáře -

obálka Labyrint světa a ráj srdceO jednom z nejznámějších Komenského děl jsem tady už psal, to když vyšlo přeložené do současného jazyka. V odkazovaném článku jsem se rozepsal i o obsahu knihy, doporučuji odskočit si ho tam přečíst.

Toto vydání je v jazyce původním, malebném a jadrném.

I lekl jsem se, že tak nikdež nic v světě, ani na samom to hradu Potěšení, není, čehož by se mysl bezpečně, směle a cele chopiti mohla. Kteráž myšlení velmi kormoutlivě mne, čím dál tím víc, rozcházela: z nichž mne tlumočník můj Mámil (ač všelijak ohledával) vyraziti nijakž nemohl, až sem i zkřikl: ‚Ach, mého hoře, nic-liž pak na tom bídném světě potěšeného nenajdu? však pak při všem všudy kvaltování a tesknosti plno.‘ Tlumočník dí: ‚A kdo tím, než ty sám, nechutné kyselo, vinen, když sobě všechno ošklivíš, coť se líbiti má? Hleď na jiné, jak každý v svém stavu vesel a mysli dobré, dosti sladkosti v věcech svých maje.‘ ‚Aneboť blázní všickni napořád,‘ řekl sem, ‚aneb lhou: nebo aby potěšení pravého požívali, možné není.‘“ (Str. 127)

Protože za ta století se význam některých slov proměnil hodně, je text opatřený překladovými poznámkami. Ty jsou na každé stránce dole, ne na konci knihy (zaplaťpánbůh!), takže se dobře dohledávají. Typografie Milana Hegara je krásná, dvoubarevný tisk, velké iniciály, zřetelné odstavce, pravý sloupec s názvy kapitolek, čitelné písmo, římské číslování kapitol – do detailu promyšlené a stylové.

Labyrint světa a ráj srdce, str. 154-155

Pokud máte rádi archaický jazyk, určitě se podívejte po tomto vydání.

To já tu u dveří spatře, hlouběji jsem za to zastření vešel, a na jejich věci (nejprvé veřejně všechněch, potom v některých povoláních) s nevypravitedlným potěšením se dívaje, všecko tu světu naodpor jsem spatřil. V světě zajisté všudy slepotu a mrákotu, tuto jasné světlo sem spatřil; v světě šalbu, tuto pravdu; v světě neřádů plno, tuto sám ušlechtilý řád; v světě kvaltování, tuto pokoj; v světě starosti a fresuňky, tuto radost; v světě nedostatky, tuto hojnost; v světě otroctví a porobu, tuto svobodu; v světě vše nesnadné a těžké, tuto vše lehké; v světě žalostné odevšad příhody, tuto samu bezpečnost.“ (Str. 166)

Pokud by vás jazyk rušil, sáhněte po modernizovaném překladu. Labyrint světa a ráj srdce si ale přečtěte v každém případě, jednak patří k základům naší vzdělanosti, jednak je stále aktuální, babylon světa, přetvářka a lidské pachtění se od Komenského doby nijak nezměnily...

nakladatelství Odeon, Praha 1970, 01-051-70, cena 68 Kč (antikvariát)

12345
1442954160000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online