Wuwejův zápisník

Petr Janeček (ed.): Folklor atomového věku

06.11.2012 00:43, Wu | knihy | sociologie | komentáře -

obálka knihy Petr Janeček (ed.): Folklor atomového věkuSborník prací s podtitulem „Kolektivně sdílené prvky expresivní kultury v soudobé české společnosti“ vydalo Etnografické (dříve Národopisné) oddělení Historického muzea Národního muzea a prezentuje v něm některé z aktuálních dokumentačních projektů a výzkumů, které nad etnografickou sbírkou probíhají. Konrétně obsahuje příspěvky:

  • Dana Bittnerová: Kultura dětí a dětský folklor
  • Adam Votruba: Kultura vojáků základní služby
  • Jan Pohunek: Kultura trampů
  • Martin Heřmanský, Hedvika Novotná: Hudební subkultury

Už na první pohled bylo zřejmé, že půjde o mimořádně zajímavé téma. Nejvíce jsem se těšil na Hudební subkultury - po nedávném pročtení Kmenů, které přinesly pohled zevnitř, sliboval tento text náhled odborníka. Kultura dětí ani vojáků mě nijak zvlášť nelákala, u vojáků jde navíc o archivní materiál, po zrušení základní vojenské služby je tato kultura prakticky mrtvá.

Výsledný dojem z přečtení je ovšem přesně opačný - první tři příspěvky jsou skvělé. Srozumitelné, obšírné, popisující a vysvětlující písemné a obrazové artefakty, jazykové jevy, zvyky, tradované příběhy, dynamiku, zkrátka vše, co by u představení neznámé kultury rozhodně nemělo chybět. Poslední, Hudební subkultury, mě zklamaly - nejsou ani zdaleka tak vyčerpávající jako Kmeny, více než popisem a analýzou subkultur se zabývají abstrahováním společných rysů a přehánějí to s akademickou rétorikou:

K výzkumům těchto subkultur je přivedl funkcionalistický model společnosti jako ekvilibria. Podle něj se společnost jako systém snaží dosáhnout stabilního stavu, který právě subkultury narušovaly. Chicagská škola proto nahlíží na subkultury primárně skrze prizma deviace. Aby se s problémem ekvilibria vyrovnali, vymezili tito badatelé subkultury jako 'relativně distinktivní sociální subsystémy v rámci většího sociálního systému a kultury,' v jejichž rámci panuje požadované ekvilibrium.“ (str. 91)

Nahlíženo prizmatem běžného čtenáře, je to spíše slovní ekvilibristika. V témže příspěvku jsem také objevil nepraktické uspořádání a nesmyslný model citací, bohužel poměrně častý: na straně 93 jsem se dočetl „Výjimkou je přehledová publikace Josefa Smolíka, 12 která je (...)“. Chtěl jsem se podívat, co za publikaci to bylo a tak jsem začal hledat poznámky na konci kapitoly. Pak na úplném konci knihy. Tam sice jsou, ale napoprvé jsem je nenašel, protože po nich následuje ještě dalších dvanáct stránek anotací, poděkování, seznamů fotografií apod. To je ono „nepraktické uspořádání“. Podle mě jediné správné místo pro poznámky je na téže stránce pod čarou, nechci při čtení listovat a hledat ani konec kapitoly, ani konec knihy.

Když už jsem je tedy poznámky objevil a dolistoval na správné místo, málem jsem spadl ze židle - stálo tam „Smolík 2010“. A to je ten „nesmyslný model citací“ - jednak se tím proti vypsání celé citace prakticky nic neušetří, stejně je jeden řádek zabraný, jednak je to nejednoznačné. Když autor v daném roce zveřejní více článků nebo publikací, jak budu poznávat o který šlo?

Po chvíli zírání mi došlo, že to asi bude v seznamu literatury, tedy jsem začal opět listovat, tentokrát na konec kapitoly, kde jsem se konečně dobral nakladatelství a názvu knihy (Grada, Subkultury mládeže: uvedení do problematiky).

Jako celek je ale publikace skvělá, vřele doporučuji.

Národní muzeum, Praha 2011, ISBN 978-80-7036-315-7, cena 220 Kč

12345
1352158980000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online