Wuwejův zápisník

Marta Kolářová: Subkultura kulturních kreativců a alternativní životní styl v Pravém domácím časopisu

14.12.2022 19:47, Wu | knihy | sociologie | komentáře -

obálka knihy Subkultura kulturních kreativců a alternativní životní styl v Pravém domácím časopisuStudie Marty Kolářové je zaměřená na fenomén alternativní kultury, který se v čím dál větší míře objevuje kolem nás. Jde o snahu žít přirozeněji, mimo hlavní proud a komerční tlak.

V tomto textu se chci zabývat jevy, které kolem sebe v čím dál větší míře pozoruji: pěstování si vlastní zeleniny bez chemie, stavění přírodních domů, navštěvování kurzů osobního rozvoje či ženských kruhů, výroba domácí kosmetiky, nošení bosobot, nakupování bez odpadu, vyhledávání alternativního vzdělávání, domácí porody či domácí léčení přírodními prostředky. Zajímá mne, co mají tyto fenomény společného, co stojí v jejich pozadí a zda je možné pro ně v teoriích subkultur najít nějaké vhodné označení a teoretický koncept, který by je zarámoval. (Str. 86)

V běžných médiích se tato témata také objevují, ale spíše okrajově, proto si jako svůj zdroj vybrala specializovaný Pravý domácí časopis a lidi kolem něj.

přistupuje k alternativním životním stylům komplexně a zdola a dává zaznít nejen expertům, ale především samotným aktérům této (sub)kultury. Vybrala jsem médium, které se orientuje na alternativní životní styl a představuje širokou škálu jeho jednotlivých aspektů v různých oblastech života (strava, bydlení, tvoření, zahradničení, léčení, alternativní formy setkávání atd.). Zároveň ukazuje různé možnosti a cesty, jak lze žít „jinak“, odlišně od hlavního proudu, někdy i proti němu, ale především v souladu s vlastními hodnotami. Budu zde analyzovat pohled Pravého domácího časopisu (PDČ), který významným způsobem reflektuje, komunikuje a zároveň utváří alternativní životní styly a formuje komunitu kolem nich propojenou. (Str. 86)

Tady je třeba poznamenat, že Pravý domácí časopis právě končí, resp. dost nešťastně řeší své ukončení. Jako jeho předplatitele mě to zklamalo hned dvakrát. Jednak protože časopis a alternativy mám rád, jednak protože je to nejhorší způsob. Když neklapla opakovaná snaha získávat dary, sponzorství a větší zapojení komunity (nechci komunitu, chci časopis!), měli docela normálně zdražit. A jestliže byl problém s měsíční frekvencí a cashflow, měli přejít na menší frekvenci. A ne skončit a pak se nechat uprosit a možná neskončit a přejít na na čtvrtletník, pokud tedy zaplatíme předem (já už jsem pochopitelně zaplatil).

Zpátky ke studii; autorka prošla několik ročníků časopisu, prostudovala reprezentované alternativy a hodnoty a snažila se identifikovat, jestli odpovídají konceptu kulturního kreativismu. Ke studiu subkultur se dá totiž přistupovat mnoha různými způsoby

Následující text se věnuje popisu toho, jak jsou alternativní životní styly reprezentované v alternativním médiu, analýze hodnot, které stojí v pozadí volby těchto životních stylů, a nahlížení na kulturní formaci, kterou časopis reprezentuje i spoluutváří, pomocí konceptu subkultury kulturních kreativců. Hledám odpověď na otázku, zda je komunita, která spojuje paletu alternativních životních stylů a hodnot reprezentovaných v Pravém domácím časopisu, projevem kulturního kreativismu a z jakých důvodů. (Str. 86)

Kulturní kreativismus je koncept americký a poněkud širší, podle autorů Paula Raye a Sherry Andersonové do něj spadá 26 % populace USA, tedy jde spíše o segment společnosti.

Kulturní kreativce charakterizují silné environmentální hodnoty, podpora míru, ženských a dětských práv, ale i orientace na seberealizaci, budování pečujících vztahů, alternativní spiritualitu, alternativní léčení a osobní rozvoj. Kulturní kreativci odmítají materialismus a egoismus, společenské nerovnosti a jsou kritičtí vůči korporacím, vládě a konzervativcům. Autoři tuto subkulturu vymezují vůči dalším dvěma velkým segmentům americké společnosti – modernistům a tradicionalistům. (Str. 88)

Otázka tedy je, jestli to odpovídá, a také jak početný tento segment je u nás.

Ještě přehled kapitol jako nástin struktury zkoumání:

  • Teoretické uchopení: subkultury a životní styly
  • Subkultura kulturních kreativců
  • Kulturní kreativci v Česku: stav zkoumání
  • Metoda výzkumu
  • Analýza dat: Alternativní životní styly v Pravém domácím časopisu
  • Složky a kombinace alternativního životního stylu
  • Konstrukce alternativnosti
  • Hodnoty a principy spojující životní styly
  • Další rozměry kulturního kreativismu
  • Kolektivní identita a konvergence hnutí

Závěry si ovšem musíte přečíst sami; studie je opravdu zajímavá a pokud mezi alternativce tak či onak spadáte, můžete se leccos dozvědet.

Odkazy:

Kolářová, Marta. (2019). Subkultura kulturních kreativců a alternativní životní styl v Pravém domácím časopisu. Český lid 106, 85–105. doi:http://dx.doi.org/10.21104/CL.2019.1.05

12345
1671043620000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online