Wuwejův zápisník

Karel Hynek Mácha: Máj

09.01.2022 18:10, Wu | knihy | komentáře -

obálka MájNa ukázku nevložím úplný začátek básně, který půlka národa zná ze školy zpaměti a občas jej s úsměškem dokáže ocitovat, ale pár veršů následujících. Básnicky je to totiž opravdu výborné, jen se zaposlouchejte do toho rytmu, sledujte jak se rýmy přelévají pořád dál a dál

Ouplné lůny krásná tvář -
tak bledě jasná jasně bledá,
jak milence milenka hledá
ve růžovou vzplanula zář;
na vodách obrazy své zřela
a sama k sobě láskou mřela.
Dál blyštil bledý dvorů stín,
jenž k sobě šly vždy blíž a blíž,
jak v objetí by níž a níž
se vinuly v soumraku klín,
až posléz šerem vjedno splynou.
S nimi se stromy k stromům vinou. -
Nejsnáze stíní šero hor,
tam bříza k boru k bříze bor
se kloní. Vlna za vlnou
potokem spěchá. Vře plnou
v čas lásky - láskou každý tvor. (Str. 3)

To je pro mě to nejdůležitější a nejzajímavější.

Obsahově se Máj řadí mezi lyricko-epická díla, ale té epiky aby jeden pohledal. Je to zkrátka vrcholné dílo bytostného romantika, kterého lákala dálka, divočina, výška hor a hloubka vod, daleký prostor, velkolepá historie, zříceniny. V Máji zpracoval tragédii tří lidí – Jarmilu svedl neznámý muž, Vilém jej zavraždí – a pak se ukáže, že to byl jeho vlastní otec. Vilém je odsouzen a popraven, Jarmila skočí do jezera… Báseň se ale spíš než na děj soustředí jednak na přírodní kulisy (a kontrast měsíce lásky s tragédií), jednak na přemítání o lidské společnosti, jejích pravidlech, smrti a prázdnotě.

Klesla hvězda s nebes výše,
mrtvá hvězda siný svit;
padá v neskončené říše,
padá věčně v věčný byt.
Její pláč zní z hrobu všeho,
strašný jekot hrůzný kvíl.
„Kdy dopadne konce svého?“
Nikdy - nikde - žádný cíl.
Kol bílé věže větry hrají,
při níž si vlnky šepotají.
Na bílé zdě stříbrnou zář
rozlila bledá lůny tvář;
však hluboko u věži je temno pouhé;
neb jasna měsíce světlá moc
uzounkým oknem u sklepení dlouhé
proletši se změní v pološerou noc. (Str. 7)

Za zmínku stojí to, jak se v posledním zpěvu sám Mácha do básně vepsal, mluví o tom, jak ho jeho kroky přivedly k místu popravy a jak postupně procítil marnost a věčnou ztrátu, hluboký žal.

I v smutném zraku mém dvě vřelé slzy stály,
co jiskry v jezeru, po mé si tváři hrály;
neb můj též krásný věk, dětinství mého věk
daleko odnesl divoký času vztek.
Dalekoť jeho sen, umrlý jako stín,
obraz co bílých měst u vody stopen klín,
tak jako zemřelých myšlenka poslední,
tak jako jméno jich, pradávných bojů hluk,
dávná severní zář, vyhaslé světlo s ní,
zbortěné harfy tón, ztrhané strůny zvuk,
zašlého věku děj, umřelé hvězdy svit,
zašlé bludice pouť, mrtvé milenky cit,
zapomenutý hrob, věčnosti skleslý byt,
vyhasla ohně kouř, slitého zvonu hlas,
mrtvé labutě zpěv, ztracený lidstva ráj,
to dětinský můj věk.
Nynější ale čas
jinošství mého - je, co tato báseň, máj.
Večerní jako máj ve lůně pustých skal;
na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal. (Str. 32)

Proto také celá báseň končí obměněným zvoláním, Hynku! – Viléme!! – Jarmilo!!!, kde je sám Mácha na prvním místě. Kompozice je to zdařilá; ovšem jak už jsem psal na začátku, nejdůležitější je forma. Ocituji ještě hodnocení Bohuše Balajky:

Do Máje soustředil Mácha celé své umělecké úsilí, aby zapůsobil krásou básnického slova. Uchvacuje čtenáře rytmem i veršem členěným v rovnoměrné zvukové celky. Báseň nepůsobí hudebně jen rytmem a zvukovou stránkou veršů, zvukosledem, ale i fonetikou slov, obměňováním významové stránky slov, hromaděním přídavných jmen, která mají oslabit významové jádro podstatného jména, volbou dynamických sloves, která zdůrazňují pohyb a dramatičnost, novými, nezvyklými přívlastky, působivým užitím kontrastů. (BALAJKA, Bohuš. Přehledné dějiny literatury 1. Str. 139)

Máj je zkrátka nutné znát.

Odkazy:

12345
1641748200000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online