Wuwejův zápisník

Patrik Ouředník: Slova v zapomenutí daná

15.09.2022 22:44, Wu | knihy | čeština | komentáře -

obálka knihy Slova v zapomenutí danáNová slova vznikala a vznikají neustále, vizte slovníky oficiální (Nová slova v češtině 1) i neoficiální (Čeština 2.0). Byli ale v historii autoři, kteří slova tvořili záměrně a ve velkém množství, většinou v době národního obrození, někdo ale dříve, někdo později. Kniha je slovníkový výběr jejich výtvorů.

Čtenář zde nalezne bok po boku výrazy tvořící jazykovou výbavu celých generací i slova mrtvě narozená, resp. spatřivší světlo světa v jediném traktátu, vědecké přednášce či víceméně učeném pojednání, slova propašovaná do slovníků brusiči jazyka českého i momentální a spontánní neologismy toho kterého autora. (… )

Byly vesměs excerpovány z období sahajícího od počátku 18. do počátku 20. století čili od Jana Ryvoly k Jakubu Hronovi – s občasnými přesahy do minulosti (Komenský, Rosa… ) i budoucnosti (Field, Lukeš… ). (Str. 9)

Některé návrhy nejsou zdařilé, u jiných je ale princip v pořádku a nelze autory zavrhovat pro nekoncepčnost či nesmyslnost.

Proč veselohra, svého času též truchlohra, ale ne smutnohra? Proč stonožka, leč nikoli beznožka? Co se nám nezdá na dalekomluvu, máme-li dalekohled? Na poměročtu, máme-li kmitočet? Na příkladníkovi, máme-li odpadlíka? proč vykřičník spíše než zvolavník? Proč samovolný spíše než samodějný? Proč jsme dali nesmyslně přednost opisnému a sáhodlouhému „kartáčku na zuby“, byl-li nám svého času nabídnut zubánek? Krkolomně rozvleklému „odkazu na poznámku pod čarou“ na úkor elegantního poukazníku? proč bychom – jak zmiňuje už František Kodym – měli překládat „vena“ slovem žíla a nikoli „nerv“ slovem čila? (Str. 8)

Kniha je takových ukázek plná. Například názvy zvířat:

SMRDOŠ – Preslův novotvar, vytěsnaný nevýmluvným skunkem. Presl neuspěl ani s ohnižilem (mlok), ovovolem (pižmoň) drápošem (koala), šlakolem (kunovec), nahošem (aguti), uchošem (komba), dlakošem (ondatra), torebníkem (bandikut), žeponoskou (vakovlk), plavnorukem (vačice), pěknovlascem (kosman), palcuchou (ksukol), ho. molozubem (vymřelý chobotnatec), kulhošem či stromodrapem (čeledě lenochodů), uzlošem, měchomyší a hrabuškou (podčeledě krtků), dlakořitem, hrubonosem, lenoopem a žestokešem (podčeledě kočkodanovitých), hnátošem (druh klokanů), chaptošem (druh pásovcovitých) atd. Zalíbil se nám naopak bobr, tuleň, vorvaň, rejnok, sklípkan, lenochod, dikobraz, zubr, velbloud, vychuchol, kozorožec, kolibřík nebo mrož. Z několika set Preslových zoologických názvů se jich udržela zhruba polovina. Srov. hroznohled. (Str. 117)

Filozofie mudrcům ležela hodně v žaludku, zdá se:

LIBOMUDRC – Filozof, an libě mudruje, totéž co libomudrun (Hron), libomudřec (Benešovský), mudřín (Kříž) a mudromil. Filozofie se pak zove libomudravna, libomudrctví, mudrctví, mudřectví či mudřena, filozofická fakulta mudřiniště neb mudřeniště. Philosophiae doctor: mudřinský vědín. (Str. 62)

Některých je vysloveně škoda, třeba boucharonu:

BOUCHARON – Dělo ve vojenské terminologii Jana Václava Rosy, konkurent prskouna, hrochouna, kartouna, houbice… (… ). Svého času označoval boucharon i mluvku a tlučhubu. (Str. 17)

Líbil se mi také název strašidla „zeliprš“ (Str. 88, heslo „pavor“).

Kapitola sama pro sebe byl Jakub Hron Metánovský (vizte Nedorozumění s rozumem), jehož jazyková snaha byla spíš aspektem jeho svéráznosti celkové:

HÁMITENSTVO

VÝBORATÝ PROF. HRONA BUŇÁT TENTO POBÁDÁ KU KRÁSOPISBĚ A TAK I ZÁKRUTKOU PISÁKOVÉ ČUJATÁNSTVU V KRÁSNOSTECH ŽIVAVY SVĚDČÍ OBZVLÁŠTNĚ; A VŮPROTI HÁMITENSTVU LOULŮ MIMOZRAČNĚ, LEČ ZDAŘILE TÁHNE.

Jazykový rébus z pera Jakuba Hrona: Tento vynikající kalamář prof Hrona usnadňuje krasopis a tím nepřímo zjemňuje pisatelův vkus („prospívá pisatelově vnímání životních krás“); a nenápadně, ale účinně bojuje proti materialismu hlupáků. (Str. 36)

Nechybí přehled použité literatury a také rejstřík.


Kniha je skvělá, vždycky když jsem ve škole o brusičích jazyka slyšel, toužil jsem dostat se k těm jejich nápadům – a teď mám celý slovník. K dokonalosti mu ale dvě věci chybí. Jednak je nedůsledný v označování zdroje, takže u některých hesel se autora nedozvíte, jednak se o autorech jako takových nedozvíte vůbec nic. Líbily by se mi jejich medailonky a zařazení v čase.

ČILA „Slovo čily zdá se nám případnější nežli z latinského vzaté a lidu neznámé nervy. Týmž právem jako žilám dostalo se jich jmeno proto, že v nich je žití, sluší čilám jmeno čily, poněvadž v nich je čití.“ (Kodym) (Str. 23)

Odkazy:

OUŘEDNÍK, Patrik. Slova v zapomenutí daná. Praha: Volvox Globator, 2021. ISBN 978-80-7511-629-1.

12345
1663274640000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online