Wuwejův zápisník

Patrik Ouředník: Aniž jest co nového pod sluncem

07.12.2014 00:42, Wu | knihy | výběr z knih | komentáře -

obálka knihy Patrik Ouředník: Aniž jest co nového pod sluncemVzpomínáte si na článek, ve kterém jsem po přečtení čtyř evangelií vyjádřil údiv nad tím, která všechna rčení, úsloví a podobenství pocházejí z bible? Musel jsem tenkrát připustit, že křesťanské kořeny máme, ať chceme nebo ne.

V diskuzi mě pan jm upozornil na nesehnatelný Ouředníkův slovník biblismů. Po pár letech naštěstí vyšlo nové vydání, které jsem si okamžitě pořídil, a tak teď disponuji mnohem větším arzenálem. Víte, že i okřídlené rčení „dokud je smrt nerozdělí“, je v bibli k nalezení?

Navždy – po vzoru Rút a její tchyně Noemi:
Kdekoli umřeš, umru, a tu pochována budu. Toto mi učiň Hospodin, a toto přidej, že toliko smrt rozdělí mne s tebou. Rut 1, 17
“ (Str. 196)

Ve slovníku pochopitelně nejsou jen podobenství, najdeme tu i jména nebo jednotlivá slova. Třeba jubileum:

Výraz význačné / významné jubileum je pustý pleonasmus: jubileum je samo o sobě mimořádně významnou událostí, neboť a priori přichází toliko jednou za padesát let a je oslavováno hlaholem trum (yóbél, pastýřská trouba). V roce jubilea se půda nechá ležet úhorem, zabavený majetek se vrátí jeho původním vlastníkům a otroci jsou propuštěni na svobodu. Je ovšem velmi nepravděpodobné, že by toto Hospodinovo nařízení (3 Moj 25, 8-13) bylo kdy respektováno; nejspíš není jasné, odkdy by se oněch padesát let mělo počítat.
Dnes je nám jubileum pouhým synonymem narozenin či výročí; jubilovat pak dotyčné výročí slavit, nebo vzácněji též plesat, jásat; jubilant jest oslavenec.
“ (Str. 98)

Autor pečlivě prošel spoustu jazykových příruček, pro citace využívá několika překladů bible a suverénně hesla vysvětluje. Jen občas, když výklad dokresluje synonymy z literatury, použije slova, která se už nepoužívají, alespoň mně znějí cize. Například v hesle Dštít oheň a síru: „To jest chytit mruk, prskat jak sodovka a mocně se vztekat (...)“ (Str. 149)

Chytit mruk vidím prvně v životě, prskat jako sodovka sice chápu, ale také jsem se s tím nesetkal (ostatně kdo dnes používá slovo sodovka?) a mocně vztekat už má také poněkud archaický nádech. To ale nijak nesnižuje přínosnost a zajímavost slovníku, myslím že by si ho měl pořídit každý, kdo se alespoň trochu o češtinu zajímá. A dá se číst od začátku do konce, Ouředníkovy barvité a ironické komentáře vás budou bavit.

nakladatelství Volvox Globator, Praha 2011, ISBN 978-80-7207-823-3, cena 299 Kč

12345
1417909320000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online