Wuwejův zápisník

Anna Fárová: Josef Sudek

24.06.2020 22:35, Wu | knihy | komentáře -

obálka Josef SudekNa to, že bych si měl doplnit vzdělání o dílo fotografa Josefa Sudka, mě upozornili až Ondřej Horák, Jiří Franta a David Böhm v Průvodci neklidným územím. Kapitola (a komiks) o tomto fotografu byla opravdu působivá; to, jak soustředěně pracoval, jak se kolem něj a jeho ateliéru střídaly režimy, a jak fascinující fotografie dělal…

Málokterému fotografovi se podařilo využít daru soustředěného pozorování a intenzivního vnímání vnějšího světa a přenést je tak osobitě do své tvorby. Byl filozof i řemeslník, člověk s nevyčerpatelnou tvůrčí silou. Řemeslo ovládal po způsobu středověkých mistrů a životní styl podřizoval utkvělé představě díla. Žil skromně, skoro jako chudák, bez jakéhokoli přepychu, a přece jako šlechtic ducha měl své rafinované libůstky. (Str. 20)

Z dostupných publikací jsem vybral tuto monografii, protože – na rozdíl od jednotlivých knih – ukazuje přehledně Sudkův záběr a přináší fotky ze všech hlavních cyklů, tedy Z invalidovny, Ze Svatovítského chrámu, Reklamní fotografie, Okno mého ateliéru, Prales Mionší, Labyrinty. A samozřejmě i řadu dalších.

Josef Sudek str. 78-79

Josef Sudek vybočoval nejen úžasným viděním, ale i technikou:

A přišel okamžik zlomu – Sudek učinil svůj patrně nejdůležitější objev, který byl na první pohled jen objevem technického řádu, ovšem později zasáhl hluboko do celého jeho výrazu a finálního provedení každé fotografie. V roce 1940 se nahodile setkal s velkou kontaktní kopií asi z roku 1900. Měla podivuhodnou kvalitu, kterou sebedokonalejší zvětšenina nemohla poskytnout. Od tohoto okamžiku Sudek již nikdy nezvětšoval, dokonce se postupně vrátil ke svým starým negativním materiálům a začal je nově zpracovávat v kontaktech. To byla technika, která ho uchvacovala jednoduchostí provedení i konečným dojmem. Kontaktní kopie zcela souhlasila s jeho představou. Vždy dával přednost valéru a gradaci před zrnitostí a kontrastem. (Str. 17)

To jsem si musel dohledat, co to vlastně znamená, taková kontaktní kopie, třeba na Wikipedii. Akorát to pak také chce velké negativy a k nim i velkoformátové fotoaparáty.

Publikace obsahuje úvodní text (Pokus o definici tvorby a osobnosti Josefa Sudka), osmdesát fotografii, přehled životopisných dat, seznam samostatných výstav i účastí ve výstavách skupinových, bibliografii a soupis publikovaných fotografií – všechno dvojjazyčně česky a anglicky.

Na úvod myslím ideální kniha.

Odkazy:

nakladatelství TORST, Praha 2015, ISBN 978-80-7215-506-4, cena 348 Kč

12345
1593030900000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online