Wuwejův zápisník

Daniel E. Lieberman: Příběh lidského těla

10.02.2017 22:36, Wu | knihy | věda | výběr z knih | komentáře -

obálka Příběh lidského tělaV posledních letech roste oblíbenost paleo životního stylu, který tvrdí, že ačkoliv žijeme ve 21. století a v informačním věku, máme stále těla paleolitického člověka. Zní to rozumně, ale je to pravda? Jsme stále paleolitici? A pokud ano, tak na co přesně jsme adaptováni? Daniel E. Lieberman, profesor lidské evoluce na Harvardu, odpovídá velmi fundovaně a velmi komplexně, protože ačkoliv otázka zní jednoduše, odpovědět se na ni snadno nedá.

První problém je určit, co z vlastností našich těl jsou adaptace a co ne. Něco může být zděděný relikt, který už smyslu pozbyl, a něco pouhý vedlejší produkt. Aby to bylo ještě komplikovanější, adaptace mají smysl jen v nějakém prostředí, v nějakém kontextu. Do hry také vstupuje jejich náročnost, evoluce adaptaci upřednostní jen tehdy, pokud náklady na její udržování nepřerostou zisk. Adaptace se hromadí, ovlivňují se a tak se sice dá říct obecně, že jsme adaptováni tak, abychom měli co nejvíce přežívajícího potomstva, ale velmi těžko co přesně bychom měli dělat, abychom zůstali zdraví:

Nevyvinuli jsme se k tomu, abychom byli zdraví, ale prošli jsme výběrem, abychom měli co nejvíce potomstva navzdory rozmanitným a náročným podmínkám. V důsledku toho jsme se nikdy nevyvinuli tak, abychom se dokázali racionálně rozhodovat, co jíst nebo jako cvičit v podmínkách nadbytku a pohodlí. A interakce mezi těly, která jsme zdědili, prostředími, která utváříme, a rozhodnutími, jež někdy přijímáme, uvedly do pohybu zákeřný cyklus. Trpíme chronickými onemocněními, protože se tím, k čemu nás přivedla evoluce, řídíme v podmínkách, na které naše těla nejsou dobře adaptovaná.“ (Str. 12)

Vidíme důsledek, navíc ovlivněný výdobytky pokroku, takže ve spoustě ohledech svými zásahy evoluci bráníme, léčíme důsledky a ne příčinu.

Pro naše těla je dnešní doba naprostým paradoxem. Na jedné straně je to zřejmě nejzdravější období v lidské historii. Když žijete v rozvinuté zemi, můžete zcela opodstatněně počítat s tím, že vaše potomstvo přežije dětství, dožije se senility a stane se rodiči a prarodiči. Podařilo se nám porazit nebo potlačit spoustu chorob, které lidi houfně vybíjely: pravé neštovice, spalničky, dětskou obrnu a mor. Lidé dorůstají do větší výšky. Potíže, které v minulosti představovaly ohrožení života, jako je zánět slepého střeva, úplavice, zlomená noha nebo chudokrevnost, je možné snadno léčit. (...)
Na druhou stranu bychom si ovšem mohli vést daleko lépe. Celým světem se valí vlna obezity, chronických nemocí a postižení, kterým se dá zabránit. Patří mezi ně některé druhy rakoviny, cukrovka 2. typu, osteoporóza, onemocnění srdce, mrtvice, onemocnění ledvin, některé alergie, demence, deprese, úzkost, nespavost a další. Miliardy lidí navíc trpí obtížemi, jako je bolest v kříži, zborcená nožní klenba, zánět planární fascie (tj. šlachy spojující patní kost a prsty u nohou), krátkozrakost, artritida, zácpa, pálení žáhy a syndrom dráždivého střeva.
“ (Str. 10)

Řadu nemocí si sami způsobujeme. Lieberman jim říká onemocnění z nesouladu:

Existuje hodně onemocnění z nesouladu, ale všechna jsou důsledkem změn prostředí, jež pozměňují fungování těla. Nejjednodušším způsobem, jak klasifikovat onemocnění z nesouladu, je podle změny podnětu životního prostředí. Široce řečeno, většina onemocnění z nesouladu nastává, když obvyklý podnět vzroste nebo naopak klesne pod úroveň, na kterou je tělo adaptované; nebo když je podnět zcela nový a tělo na něj není adaptované vůbec. Zjednodušeně se dá říct, že takové nesoulady způsobují podněty z kategorií příliš mnoho, příliš málo nebo příliš nový. Například zatímco kulturní evoluce mění lidskou stravu, k některým onemocněním z nesouladu dochází v důsledku konzumace nadbytku tuku, k jiným v důsledku nedostatečné konzumace tuku a k ještě dalším z důvodu konzumace nových druhů tuku, které tělo nedokáže strávit (například částečně hydrogenovaných tuků).“(Str. 185)

Na adaptace a aktuální stav lidských těl je nejlepší pohlížet jako na příběh; evoluční historii, jejíž dějové zápletky a zlomy se všechny promítají do současnosti. A nebylo jich málo (str. 29):

  • První přeměna: Nejranější předkové lidí se oddělili od lidoopů a vyvinuli se do podoby vzpřímených dvounožců.
  • Druhá přeměna: U potomků těchto prvních předků, australopitéků, se vyvinuly adaptace, aby se kromě ovoce mohli živit i širokou paletou jiných potravin.
  • Třetí přeměna: Zhruba před dvěma miliony let si nejranější členové lidského rodu vyvinuli téměř (byť ne zcela) moderní lidská těla a trochu větší mozky, díky kterým se z nich mohli stát první lovci a sběrači.
  • Čtvrtá přeměna: Během doby, kdy se archaičtí lidští lovci a sběrači úspěšně šířili po většině území Starého světa, se jim vyvinuly větší mozky a větší, pomaleji rostoucí těla.
  • Pátá přeměna: U moderních lidí se rozvinuly zvláštní schopnosti jazyka, kultury a spolupráce, díky nimž se rychle rozptýlili po celém světě a zůstali jediným přežívajícím druhem člověka na planetě.
  • Šestá přeměna. Zemědělská revoluce, kdy si lidé místo lovu a sběru začali svou potravu pěstovat a chovat.
  • Sedmá přeměna: Průmyslová revoluce, která započala, když lidskou práci začaly nahrazovat stroje.

Každá taková přeměna přinesla něco nového, ale důsledky těch předchozích nevymazala, i ty přetrvávají. Přinesla pozitiva, ale i problémy. Například zemědělská revoluce – „zemědělci sice mají víc jídla a mohou mít víc dětí než lovci a sběrači, avšak víc pracují a častěji trpí hladomorem, podvýživou a infekčními chorobami.“ (Str. 371)

Ačkoliv je kniha psaná velmi srozumitelně a čtivě, informační obsah je vysoký a dá trochu práce se stránkami prokousat. Výsledek ovšem stojí za to, dozvíte se všechno o chůzi, o jídle, o tom, jak růst jedince potřebuje přiměřenou zátěž ve všech ohledech, aby se plně rozvinul, i o tom, jak kulturní výběr v současnosti předčil výběr evoluční a působí i fyzické změny. Opravdu vřele doporučuji.

Stránka na webu nakladatele, recenze Jana Lukavce na iLiteratura.

nakladatelství Jan Melvil Publishing, Brno 2016, ISBN 978-80-7555-005-7, cena 499 Kč

12345
1486762560000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online