Wuwejův zápisník

Alain de Botton: Náboženství pro ateisty

18.07.2012 00:53, Wu | knihy | duše | komentáře -

obálka knihy Alain de Botton: Náboženství pro ateistyAlain de Botton je esejista natolik skvělý, že neváhám a pořizuji si jeho knihy bez většího přemýšlení. „Bezvěrcův průvodce po užitečných stránkách náboženství“, jak zní podtitul, se zaměřuje na pozitivní věci, které přinesla náboženství, a kterých se při radikálním ateismu zbavujeme, aniž bychom měli k dispozici přiměřenou náhradu.

Základní myšlenkou není to, že je sekulární přístup špatný, ale to, že jsme se náboženství často zřekli neuváženě a při oprošťování se od nerealistických představ jsme se mnohdy zároveň vzdali neprospěšnějších a nejpřitažlivějších stránek víry.“ (Str. 16)

Zároveň tvrdí, že bychom měli vynaložit úsilí a pokusit se získat zpět věci a činnosti, které pro svůj život a pro svou duši potřebujeme.

Tím, že jsme toho tolik zanedbali, jsme dovolili, aby si náboženství jako své výsostné území nárokovalo prožitky, které po právu náleží celému lidstvu a které bychom se neměli stydět vrátit do sekulární společnosti.“ (Str. 15)

Autor prochází jednotlivé oblasti, od kalendáře s předepsanými činnostmi a rituály:

Instituce potřebujeme k tomu, aby opečovávaly a chránily emoce, ke kterým upřímně tíhneme, ale na které si pro nedostatek soustředění a disciplíny neuděláme čas, pokud nebudeme mít pevnou oporu a nebudou se nám systematicky připomínat.“ (Str. 248)

přes potřebu přesahu, sounáležitosti, laskavosti, uznávání vzorů, intenzivní vzdělávání, muzea:

Učená tradice, která velí díla podle doby či místa vzniku řadit do kategorií jako 'Benátská škola' a 'Římská škola' nebo 'krajiny' a 'portréty', případně je dělit podle formy (fotografie, sochařství, malba), brání sekulárním muzeím v dosažení jakékoli emocionální soudržnosti a tím pádem i v tom, aby se chopila své skutečné moci a dokázala návštěvníky proměnit silou umění, jako se to děje v kostelech a chrámech.“ (Str. 205)

až po péči o duši. V závěru de Botton shrnuje úkol knihy:

Úkolem této knihy bylo rozvést několik ponaučení, které nám náboženství může poskytnout: jak vzbudit pocit pospolitosti, jak podpořit vlídnost, jak zvrátit nadvládu komerce v reklamě, jak vybrat sekulární světce a jak jich využít, jak přehodnotit fungování univerzit a přístup ke kulturnímu vzdělávání, jak přebudovat hotely a lázně, a dále - jak si pořádně připustit své dětinské potřeby a částečně zbavit škodlivého optimismu, jak přehodnotit svá měřítka s ohledem na to, co je ušlechtilé a co nás přesahuje, jak přeorganizovat muzea, jak využít architekturu k uchování hodnot, a nakonec jak spojit roztroušené snahy jednotlivců zabývajících se péčí o duši a shromáždit je pod institucionální záštitou.“ (Str. 260)

Zhodnotit knihu je těžké - výběr jen toho pozitivního je pochopitelný a účelný, ale řada z oněch věcí je funkčních právě díky tomu, že jsou svázané s metafyzickým rámcem víry, odplaty, transcendence, náboženské etiky. Sekulární alternativa by, pokud by nebyla přímo směšná, neměla patřičnou váhu. A to platí nejen o činnostech (třeba navrhovaný rituál žádosti o odpouštění všechny, kterým jsem mohl ublížit - ve srovnání s „Všemocný Bůh to chce“ je „i když je to nepříjemné, je to dobré pro duši“ nepoměrně slabší důvod), ale i o věcech a budovách (chrám je náboženská záležitost, místo setkání s bohem, sekulární chrám je popření přívlastkem). V tomto ignorování kontextu, zakotvení, v ignorování síly, kterou kontext vnáší do všech náboženských rituálů a pravidel, vidím největší slabinu knihy.

Krátce řečeno - výborná analýza toho dobrého, dobrá identifikace toho použitelného, mizerné návrhy sekulárních alternativ. Ale rozhodně si knihu přečtěte, je podnětná, donutí vás k přemýšlení a možná naruší černobílé vidění světa.

(Ale připravte se na komplikace, papír je děsivě lesklý, až k nečitelnosti a to i v odraženém světle.)

Z recenzí či komentářů k činnosti Alaina de Bottona doporučuji superkritický pohled Filipa Tvrdého a recenze Jana Lukavce či Codyho.

nakladatelství Kniha Zlín, Zlín 2011, ISBN 978-80-87497-48-7, cena 289 Kč

12345
1342565580000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online