Wuwejův zápisník

William Bloom: Síla moderní spirituality

18.02.2016 21:54, Wu | knihy | duše | komentáře -

obálka Síla moderní spiritualityPokud máte prostudováno dostatečné množství knih a duchovních směrů, tradičních i moderních, guláše new age zejména, určitě oceníte rozsah práce, kterou Bloom ve své knize shrnul. Je to opravdu esence moderní spirituality, esence holismu.

Například přehled názvů pro energetické pole v řadě tradic:

Tato idea, podporovaná moderní spiritualitou a většinou východních a šamanských náboženství, spočívá v tom, že žijeme v rozsáhlém energetickém poli a že se vibrace a nálada mohou tímto polem šířit jako vlny, mohou nás ovlivňovat a naopak být námi ovlivňovány.
Asi už jste slyšeli východní názvy pro energii, jež tímto polem proudí. V józe jste se setkali s termínem prána, v bojových uměních a taiči se slovem ki nebo čchi.
Toto pojetí přírodní vitality a energie, které proudí vesmírem a přírodou jistě nebude žádnou novinkou pro studenty antropologie – nacházíme ji v mnoha dalších tradicích. Jsou to aether (latinský výraz užívaný v alchymii), akáša (hinduismus), áša (Írán), astrální světlo (teozofie), awen (Wales), pole blaženosti (generika), kosmický oceán (generika), élan vital (vitalismus), Duch svatý (křesťanství), ichor (Řecko), inua (Inuité), ka (Egypt), loong (Tibet), maban (australští Aboriginci), mana (Polynésané), manitou (indiáni kmene Anišinabe), numen (latinská tradice), orenda (Irokézové), prána (hinduismus) přítomnost (generika), ki (taoismus), sakína (islám), seid (Norsko), šechina (judaismus), teotl (Aztékové), väki (Finsko)
“ (Str. 208, přebírá informace od E. Lászla / knihy Věda a akášické pole)

Kniha začíná definováním společných hodnot (autor na během své praxe mnohokrát čelil výtkám, že jeho moderní spiritualita je bez hodnot).

Tradiční hodnoty světových náboženství a sekulárních tradic: láska k bližnímu, spravedlnost, soucítění, ‚čiň ostatním to, co by měli oni činit tobě‘
+ ‚zelené‘ hodnoty: ochrana přírody, péče o ni
+ psychologické / emocionální hodnoty: dávej ostatním lásku, úctu a něhu
+ přítomnost: vyzařuj dobro, neznečišťuj okolí zlem
= hodnoty moderní spirituality
“ (str. 39)

Důsledně dbá na univerzální formulace, které vyhovují všem:

Malé upozornění: Pořád opakuji větu ‚spojit se se zázračností a energií‘. Užívám ji poto, že podle mé zkušenosti jde o formulaci obecně přijatelnou. Zdá se, že dobře funguje v mnoha různých situacích; platí pro divoké pohany, kontemplativně naladěné mystiky, ba dokonce i humanisty ateistického typu. Zřejmě nepůsobí nijak provokativně.
Vlastně tady verbálně přešlapujeme okolo celého tématu nazvaného ‚Bůh a jeho pojetí‘. Totéž platí pro libovolný pojem, jemuž snad dáváte při označení této skutečnosti přednost: záhada, duch, Bůh, Bohyně, Zdroj, tao, pole, kosmické vědomí. Anebo v tomto smyslu třeba nepoužíváte vůbec žádné slovo. Úkol každé konverzace o duchovnu však tkví v nalezení vhodného jazyka, protože lidé obvykle potřebují ujistit, že se jim nepokoušíte nabourat jejich přesvědčení.
“ (Str. 43)

Ukazuje, že moderní spiritualita je dostupná všem, že náboženské elitářství spojené s hierarchií (kněží mají výlučný vztah s bohem) nebo nedostupnost duchovního spojení bez velkých obětí (protože jsme tvorové nehodní) jsou scestné, že jsme ve vesmíru přirozeně zakotvení a duchovní prožitky jsou běžné. K nehodnosti v tradičních vírách:

Islám, judaismus i křesťanství nás učí, že jsme všichni poskvrněni prvotním hříchem a odpadli jsme od milosti Boží. V náboženstvích Východu se naše nehodnost vysvětluje myšlenkou, že jsme poskvrněni karmou a minulými životy v tělech zvířat. Například v hinduismu se toto tvrzení stává živnou půdou pro kastovní systém, jehož dno tvoří nedotknutelní a vrchol elitní kasta bráhmanů.“ (Str. 62)

Identifikuje čtyři rozhodující dovednosti, které se v té či oné podobě objevují ve většine duchovních tradic a tak opět ukazuje holistický průnik.

Jde o dovednosti, které vám umožní:
zastavit se a být bdělý;
uvolnit se, ‚vycentrovat se‘ (neboli naladit se na vlastní střed) a uzemnit se (spojit se se zemí);
vlídně a laskavě pozorovat, co se děje;
poddat se pocitu spojení.
“ (str. 73)

Zmíní se o naší opičí mysli, která nutkavě vypráví příběhy, probere obtíže duchovního růstu, radí jak dostát svým nejvyšším hodnotám, jak být v přítomnosti a tak dále. Text je doprovázený kontemplativními cvičeními.

Postupem času se jasnost poněkud rozmělňuje a také rady přestávají být účinné. Myšlenka jediné mozkové buňky, která si pamatuje na spojení ve chvílích problému v soužití se svými blízkými je ve srovnání třeba s negativní vizualizací stoiků směšně neúčinná.

V každém případě je ale kniha – vezmeme-li v úvahu symbolickou cenu v Levných knihách – výborná koupě.

nakladatelství Euromedia Group, k. s., - Knižní klub, Praha 2014, ISBN 978-80-242-4421-1, cena 49 Kč (Levné knihy)

12345
1455828840000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online