Wuwejův zápisník

Reforma školství, konečně (4)

14.10.2006 20:16, Wu | školství | komentáře -

Na závěr série článků o reformě školství bych chtěl nastínit, jak bych si představoval vyučování já. Nenechám se svazovat žádnými přízemními problémy jako je množství, aprobovanost pedagogů nebo počty hodin. Koneckonců jako laik to můžu ignorovat. Také popisuji jen rozdíly proti stávajícímu stavu; co tu není napsáno, to by zůstalo stejné.

Tak například bych rozdělil zeměpis; v současné podobě mi připadá nelogický a míchá různé, dost odlišné obory. Jeho obsah by se rozplynul mezi dva nové integrované předměty. Jeden by byl "Člověk dříve a dnes" a obsahoval by socioekonomickou geografii spolu s dějepisem. Současnost států světa vždycky souvisela s jejich historií. Druhý by byl "Planeta Země" a jeho náplň by tvořila fyzická geografie, vesmírná tělesa, téměř všechny -sféry (atmosféra, litosféra, ...) a -logie (pedologie, hydrologie, geologie, ...) a k tomu kus přírodopisu (nerosty, horniny, zkrátka neživá příroda).

Přírodopis, zkrácený o geologii a rozšířený o podnebné pásy, biosféru a ekologii by se jmenoval "Živá příroda".

Řada témat z fyziky a chemie se překrývá, namátkou stavba atomu, elektrolýza apod., takže jejich sloučení je nabíledni. Co třeba "Principy hmoty a energie"?

Určitě bych zavedl předmět "Praktická psychologie", který by pokrýval některá průřezová témata, asertivitu, komunikaci, něco z rodinné výchovy atd. Je to potřebné a pro žáky zajímavé. Málem bych zapomněl na mediální výchovu, mé oblíbené téma, ta by tam spadala také. Reklamní nebo zpravodajská sdělení nejsou nic jiného než aplikovaná psychologie.

Co tomu říkáte, líbila by se vám taková škola?

12345
1160849760000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online