Wuwejův zápisník

František Gellner: Po nás ať přijde potopa! / Radosti života / Nové verše / Don Juan

12.10.2006 21:19, Wu | knihy | komentáře -

František Gellner: Po nás ať přijde potopa! / Radosti života / Nové verše / Don JuanTakhle dlouhý název článku jsem asi ještě neměl. Ale situaci se to žádá, neboť kniha se tak skutečně jmenuje a všechny uvedené sbírky Gellnerových básní obsahuje. A nádavkem ještě tři cykly z pozůstalosti. Chcete-li si básníka nastudovat, nic jiného už snad ani nepotřebujete.

František Gellner byl především básník a satirik, ačkoliv zabrousil často i do jiných oborů, psal fejetony, kreslil karikatury, maloval. Na studiích přišel do kontaktu s anarchistickým hnutím, vedl bohémský život a tak není divu, že po absovování vojny přesídlil do Paříže, kde strávil dohromady asi pět let; živil se satirickými ilustracemi. Poté se vrací do Brna a přispívá do Lidových novin. Za první světové války rukuje, je odvelen na haličskou frontu... a 13.září 1914 je prohlášen za nezvěstného.

Jeho básně odrážejí jeho postoj ke světu, touhu pro spravedlnosti a neúprosné narážení na realitu, malost, pokrytectví a měšťáctví. Pozdější sbírky jsou umírněné, ale pořád v rámci jeho stylu - verše pravidelné, prosté až banální, výrazy málo poetické. Některé kratší básně jsou jak epigramy. Poezii ale nerozumím, tak to radši moc rozebírat nebudu a raději uvedu nějaké ukázky.

Přetékající pohár ze sbírky Po nás ať přijde potopa (str.9):

„Já držím pohár ve své dlani.
Je zpěněný a přetéká.
Já držím pohár ve své dlani,
jenž čeká na rty člověka.

Jenž čeká, zdali víno jeho
se do brázd vyschlých rozleje,
na snivých květech v jiných světech
zda zavěsí své krůpěje.

Jenž čeká, zda se sehnou květy
pod onou tíží ku zemi.
Jenž čeká, zdali jiné světy
rozzáří svými vůněmi.

Já držím pohár ve své dlani,
jenž čeká na rty člověka.
Já držím pohár ve své dlani:
své srdce, které přetéká.“

Píseň ze sbírky Po nás ať přijde potopa (str. 27):

"Vím, skepse má je příliš tvrdá,
a mysl má je příliš hrdá
a výsměch zlý a rouhavý
extáze moje otráví.

Rád v noci bdím a ve dne dřímám
a paradoxní názory mám.
Své lásky k zášti přinutím
a přátele si znechutím.

Je pro mne málo směrodatný
soud bližních dobrý jako špatný.
Včas pole svá si pokosím.
A o pohřeb se neprosím."

XI ze sbírky Radosti života (str. 53)

"Konečně zármutek všechen
jak voda uplyne.
Věru, nějak se žije,
nějak se zahyne.

Hledím v ten krátký život:
Žalu i radosti dost.
Pak smrt se očekává
jako příjemný host.

Za svou vášnivou touhou
nekráčím kupředu.
Život mne neopíjí
kouzlem svých pohledů.

Ani ty černé oči
mne teď už netrýzní.
Jenom bolestná píseň
ještě mi v duši zní."

úryvek z básně V Paříži ze sbírky Nové verše (str. 93)

"...
Kdo peníze má, vše koupit si může,
vína se napije, nají se masa,
jsou na prodej písně, jsou na prodej růže
jsou na prodej polibky, láska i krása.

Viděl jsem kraje bohaté, chudé,
leckde jsem v světě se potuloval.
Tuhletu pitomou pravdu jsem všude
zrovna jak v Paříži konstatoval."

O Gellnerovi se podrobně dočtete třeba na Wikipedii nebo na Životopisech online.

12345
1160680740000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online