Wuwejův zápisník

Andrea Slováková: Co je nového ve filmové vědě

07.07.2018 17:47, Wu | knihy | komentáře -

obálka Co je nového ve filmové věděPo předchozích dvou knihách z téže série, z nichž jsem byl nadšený, muselo zákonitě přijít zklamání. Text Andrey Slovákové není popularizace pro neznalou veřejnost, ale spíše exhibice její erudice, včetně nadužívání odborného žargonu, o citacích nemluvě. Marijke de Valcková možná položila základ festivalovým studiím, ale citovat z její knihy tohle?

Pokud může být úspěch filmových festivalů před i po druhé světové válce vysvětlen odkazem ke komplexním vyjednáváním mezi antagonistickými silami, pak musíme položit otázku, jak lze konceptualizovat filmové festivaly v tomto silovém poli kontradikcí. Výrazný posun v teoretické konceptualizaci je nevyhnutelný, protože staré pojmy ‚auteura‘ a ‚národa‘ se jeví nedostatečnými pro vytváření transformací.

Bez vysvětlení jaké antagonické síly, jaké pole kontradikcí a nakonec i bez popisu chápání slova konceptualizace tomu rozumí jen zasvěcenci. Nejde samozřejmě jen o citace, autorka nezůstává pozadu:

Kdysi silný proud technologického determinismu, který měl tendenci vykládat estetické otázky na základě technologického vývoje a predispozic aparátů při výrobě i promítání filmů, je oslaben, ale hrozí podobné zjednodušení, jakýsi ekonomicko-organizační determinismus, který redukuje pohyby v kinematografii na závislost na předpokladech zahrnujících finanční, legislativní a politické aspekty fungování institucí v rámci kinematografie. V politických vědách dosah tohoto přístupu rozšiřuje především diskurzivní nový institucionalismu, který se už nezajímá pouze o pozice a fungování organizací, (...)“ (Str. 26)

Ačkoliv jednotlivým slovům rozumím, stejně nedokážu porozumět, v čem tkví nový pohled a jeho riziko. Se svými dvěma doktoráty je autorka evidentně v teorii ponořená, bohužel ale nedokázala poodstoupit a zvolit přiměřené zjednodušení jako obsahu, tak – a to především – jazyka.

K samotnému obsahu – kapitoly Úvod, Kde se ‚děje‘ filmová věda a Aktuální témata a metodologické přístupy popisují, co znamenají filmová studia (filmová věda), kdo se jimi zabývá, jaká je kategorizace nebo jaké nové vztahy a postupy se objevují.

Znamenají také zkoumání toho, jak filmy působí, jak je diváci vnímají, jak díla vznikají a jak funguje infrastruktura kinematografie, jakou úlohu filmy hrají ve společnosti, a jak se k nim vztahují rozličné profesní, sociální skupiny, co filmy znamenají, jak promlouvají, jaký je jejich jazyk, jaké jsou jejich vyjadřovací možnosti i co znamenají z filozofického pohledu, jaké nesou ideologické zátěže, jak reprezentují společenské, politické či estetické postoje.“ (Str. 8)

Následují Zkoumání produkční kultury (kde a jak filmy vznikají), Festivalová studia (co festivaly přinášejí, čím se liší od jiných distribucí, jaká je kolem kultura atd.):

(...), jednak se výzkumy zabývají jednotlivými festivalovými událostmi, jejich průběhem, typologií návštěvníků, významem a dopadem festivalových ocenění, rolí, jakou festivaly a jejich platformy pro filmové profesionály hrají ve filmovém průmyslu, aspektem přítomnosti hvězd a spektáklu souvisejícího s festivalovou událostí. (...)“ (Str. 34)

Filmozofie (filozofický pohled na filmy, ale i filozofická témata ve filmech), Film a neuroestetika (co vlastně film dělá s mozkem, skládání a interpretace obrazů aj.):

Neurovědný výzkum tedy sleduje reakci jednotlivých částí mozku na podněty, spouštěče kognitivních procesů, a následnou zvýšenou neuronovou aktivitu v konkrétních oblastech mozku, kterou pozoruje na intenzitě zobrazení dané části magnetickou rezonancí. Následně hledá intersubjektivní korelace, tedy podobnosti mezi mozkovou aktivitou jednotlivých diváků, (...)“ (Str. 45)

Jak se díváme na filmové dílo (analýza způsobů vyprávění, vývoje postav a příběhu, použití výrazových prostředků, styly a postupy, způsoby vnímání divákem), Historické myšlení o filmu (archivace, oživování starých technologií).

Knihu zakončují kapitoly Závěr, Co číst dál, Souhrn, Summary, Použitá literatura, Citovaná audiovizuální díla, Rejstřík a medailonek O autorce.

Tento díl ze série „Co je nového“ rozhodně nedoporučuji – novinky ve filmové vědě mi představil jako úpornou směs odborných pojmů a encyklopedický přehled všemožných přemýšlení o filmu. Kdybych měl nějakou novinku převyprávět, nedokázal bych to.

Odkazy:

nakladatelství Nová beseda, Praha 2017, ISBN 978-80-906751-1-7, cena 240,-

12345
1530978420000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online