Wuwejův zápisník

Taťána Petříčková: Apologie klouzavého pohybu

13.08.2017 22:40, Wu | knihy | filozofie | komentáře -

obálka Apologie klouzavého pohybuPodtitul studie zní „O hře a stepním vlku“ a je o dost výstižnější, než samotný název. Význam slova apologie není v běžném povědomí a co se týče klouzavého pohybu, lze si pod tím představit leccos. Na druhou stranu, k přitažení pozornosti posloužil název dokonale. A je to dobře, protože tak hlubokou analýzu knihy Stepní vlk jsem ještě nečetl.

Apologie klouzavého pohybu je složena ze dvou částí. Ta první, Fenomén hry, studuje hraní si a příbuzné jevy z pohledu filozofie. Pečlivě projde nápodobu, mimésis, a její roli v hrách, pak zkusí nastínit základní aspekty, jako např. „Hra je fenomén nadbytku“ nebo „Hra je pohybem v imaginárním prostoru a čase“. Následuje vymezení herních kategorií, různých druhů a typů her, od mystifikací, přes nápodoby až po hry měnící vědomí. Odtud už je jen krůček ke krajním podobám her, jakým je (a především býval) karneval, kdy maškary mohly narušovat řád a pravidla, nebo veřejná poprava. Studii zakončuje samotná apologie, obhajoba, klouzavého pohybu.

Hra je výsostným rytmem existence ve specifickém časoprostoru, v magické dimenzi zdání. Je dynamickým modelem situovanosti, který má základ v metafoře prožitku klouzání. Je radostným sklouznutím se po skutečnosti. Je zvláštním vztahem ke skutečnosti, kdy se jí sotva dotýkáme, kdy se k ní vztahujeme s lehkostí až lehkovážností v nejvlastnějším slova smyslu.“ (Str. 96)

Dlužno podotknout, že je to skutečně obtížné téma, těžká filozofie, a také že každá kapitola do hloubky ukazuje názory filozofů minulých i současných, tedy se rozhodně nečte snadno.

Druhá část, Stepní vlk Hermanna Hesseho – pokus o amplifikaci, už mluví o knize. Díky předchozímu rozvinutí kontextu se může dobře na jednotlivé jevy (nápodoba, karneval atd.) odkazovat a pomáhá porozumět, co se vlastně s hlavním hrdinou a jeho světem děje.

Jak bylo zmíněno už na začátku této knihy, Stepní vlk může být spojován s jistou formou kosmického individualismu, ve kterém dochází na základě herního principu k propojení životních a uměleckých forem. Potom lze každý pohyb, gesto nebo čin číst jako projev kdy světa ve smyslu tvořivého proudění, které je jejich esencí i přesahem. Chápe-li Harry zpočátku svět jako text, jako knihu, ve které lze číst a dešifrovat skryté stopy kanonického smyslu, mluvíme zde o kultuře zaměřené na výraz. Celá jeho další cesta vede k pochopení světa i sebe sama v souladu s pochopením pravidel hry kultury zaměřené na obsah. Vlk, ono ne-kulturní, napadá zprvu zlovolně a zákeřně jako Ďábel Harryho svět čistých idejí, v následné transformaci Harryho sensibility však svou funkci zásadně změní.“ (Str. 139)

A také dojít k závěru, jak a kde může být útočiště Harryho Hallera, který stále hledá klid, a kterého vidíme v tisících roztříštěných obrazů, od zážitků s Hermínou, vlkem, přes odrazy v magickém zrcadle, až po prožitky magického divadla.

Jak už jsem zmínil, je to nejhlubší analýza Stepního vlka jakou znám, a pokud jste fanoušky Hermanna Hesseho, vřele doporučuji – dá se totiž vztáhnout i na jeho další díla. Hru se skleněnými perlami, třeba.

Odkazy:

nakladatelství Herrmann & a synové, Praha 2017, ISBN 978-80-87054-50-5, 198 Kč

12345
1502656800000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online