Wuwejův zápisník

Monika Nevolová: Dotýkání dovoleno!

19.04.2015 00:04, Wu | knihy | duše | komentáře -

obálka knihy Dotýkání dovoleno!Potřeba doteku a lidské blízkosti je pevně zakódovaná v našem těle. Neuvědomujeme si to, ale naše společnost doteky vytlačuje. Z mnoha důvodů – od hygieny přes narušování intimní zóny až po obavy ze sexuálního obtěžování. Jenže ony nám chybí.

Tato knížka byla napsána, aby vrátila víc doteků do našich životů. Těch smysluplných a užitečných. Byla napsána proto, abychom si uvědomili, proč tak často hladíme plyšáka, psa nebo kočku, ale sebe navzájem ne. A abychom to změnili. Abychom si z doteků udělali pomocníky na cestě k sobě, ke zdraví i k lepším vztahům.“ (Str. 7)

Autorka pro popis situace používá hezké slovo „nedomazlenost“:

Tímto slovem je vyjádřena frustrace, kterou si s sebou neseme, když máme v životě málo doteků a intimity. Tajemství a cíle, které budeme na stránkách knihy odhalovat, nespočívají ve zvýšení frekvence jakýchkoli doteků, ale ve zkvalitnění těch doteků, které léčí a dělají nás spokojenými a šťastnými. Nedostatek doteku, pohlazení a stavy nedomazlenosti nás totiž dlouhodobě poškozují a brzdí náš celkový rozvoj.“ (Str. 7)

Kniha se na dotýkání dívá z mnoha pohledů. Nejprve se zmíní o doteku v historii, popíše unikátní vlastnosti hmatového smyslu, a popíše aspekty blízkosti (intimní zóna). Následuje kapitola o nedomazlenosti. Koho se týká?

Chci se teď doslova dotknout těch z vás, kdo z nedostatku lásky pleníte ledničky, doháníte nedostatek blízkosti nadbytečným mmnožstvím jídla. Také těch z vás, kdo se vyhýbáte fyzickému kontaktu, kde jen můžete, protože máte pocit, že vás to ohrožuje, stresuje a přivádí do úzkostných stav. Mám na mysli ty z vás, kdo máte partnera, pravidelný sex, ale přesto cítíte, že vás vztah nenaplňuje. Dívám se na ty z vás, kdo trpíte psychosomatickými potížemi jako ekzémy nebo jinými kožními onemocněními, kdo se nevědomě snažíte vyhnout možnosti, že by se vás někdo chtěl dotýkat a být vám nablízku. Myslím na ty z vás, kdo nakládáte se svým tělem jako s nepřítelem, třeba se sebepoškozujete nebo trpíte poruchou příjmu potravy. Mluvím skrze tyhle kapitoly i k vám, kdo se nemáte dost rádi a nepřijímáte se takoví, jací jste. A k těm z vás, kdo se bojíte, že by vás někdo mohl ranit. A konečně mám na mysli všechny ty z vás, kdo se necítíte šťastní, něco vám chybí. Žijete třeba celkem úspěšný život, ale chybí vám elán, pocit že jste milovaní, že máte dostatek energie na cokoliv, co chcete.
Zdánlivě různé potíže, jeden spojující prvek. Pocit silné frustrace, pocit, že nám něco chybí. To je nedomazlenost.
“ (Str. 21)

Pro teoretické vysvětlení sáhla autorka po teorii potřeb, mluví o základní potřebě blízkosti a SCARF modelu. Další část rozebírá dotek mateřský, dětské masáže a další blízkost, nutnou pro úspěšný start do života. Kapitola Anatomie nedomazlenosti popisuje člověka jako tvar, vrstvy, postoje a nabízí cvičení pro uvolnění těla.

Protože duševní stavy se do tělesné podoby otiskují, přichází typologie podle tvarů těla a hned vzápětí body reflexní terapie, vhodné pro ten který typ. Knihu uzavírá pár stránek „Vztahy, sexualita a nedomazlenost“, desatero zásad, použitá literatura a užitečné odkazy.

Směs je to trochu eklektická, ale když se nad tím zamyslím, je to tak správně, dotýkání má mnoho aspektů a je třeba je zmínit.

Trochu v rozpacích jsem byl nad typologií, pouhé čtyři typy (bojovník, papiňák, chameleon, skeptik) mi připadají málo, a velké zaměření na reflexní terapii jsem také nečekal.

Hlavní nevýhoda je malý rozsah knihy – problematika je mnohem rozsáhlejší, třeba masáže by si zasloužily určitě větší rozsah, o pouhých pěti stránkách věnovaných vztahům a sexualitě nemluvě. Také o  psychických jevech, vnímání příjemných a nepříjemných doteků, bych si rád přečetl více.

V každém případě je ale kniha nezbytná – protože upozorňuje na to, jak důležitý dotek je.

nakladatelství Grada Publishing, Praha 2015, ISBN 978-80-247-5008-8, cena 169 Kč

12345
1429394640000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Sledujte také

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online