Wuwejův zápisník

Michael Changaris: Touch

06.08.2019 23:24, Wu | knihy | výběr z knih | komentáře -

obálka knihy TouchKniha Dotýkání dovoleno byla moc zajímavý úvod do problematiky, ale šel spíše do šířky než do hloubky. A protože důležitost doteku pociťuji poměrně zřetelně, hledal jsem nějakou monografii. Na téhle mě zaujal podtitul The neurobiology of Health, Healing and Human Connection, sliboval i solidní vědecké podložení. A skutečně nezklamal, Michael Changaris se doteku věnuje důkladně a profesionálně.

Po nezbytném úvodu věnuje dvě kapitoly dotekům v dětství a v dospělosti. Omezení doteků nebo jejich absence má vliv nejen na fungování těla i duše, ale i na fyzické vyvíjení organismu. Dotek ukotvuje, poskytuje jistotu, vztah, pomáhá i snižovat agresivitu. Například podle výzkumu Dr. Fieldové:

Jedna skupina absolvovala dvacetiminutovou masáž, druhá trénovala relaxační dovednosti. Studie zjistila, že ke snížení hodnot agresivity na škálách došlo pouze u skupiny s masážemi. Náctiletí se v ní neučili zvládání agresivity ani asertivní dovednosti, a přesto se jejich chování změnilo. Byli součástí vztahu! (Str. 48)

V dospělosti i stáří je dotek stejně důležitý, bohužel jen málokdo ho má dostatek:

Množství doteků, které přijímáme, znatelně klesá s rostoucím věkem a během stáří se přímo propadá. S rostoucí nutností se o staré lidi starat je dotek čím dál mechaničtější. Jde o praktickou pomoc orientovanou na výsledek, namísto o vyjádření náklonnosti a blízkosti, a vytváří se tak pocit izolovanosti a osamění. (Str. 67)

Následuje kapitola o regulaci emocí. Ty ale nejsou jen duševními stavy, tělo nejde od prožívání oddělovat.

Fakt, že tělo hraje roli v našem emočním prožívání je jasný a dobře zdokumentovaný. Smutek má tělesné příznaky, stejně tak radost, a zatímco všichni jedinci mají podobný výskyt fyziologických reakcí, jejich specifika jsou pro každého jiná. Není nijak neobvyklé, že někdo popisuje strach jako motýly v břiše, jiný jako napětí v hrudi a ještě jiný jako podlamující se nohy. (Str. 81)

V dalších kapitolách autor probírá neurobiologickou podstatu, popisuje působení na neurotransmitery, oblasti v mozku:

Hluboký tlak na hrudi spouští relaxační reakci působením na proprioreceptory, které posílají informaci o tom, kde se tělo nachází v prostoru, do příslušných oblastí v mozku. Právě tento druh doteku se používá při masážích a je spojovaný se spouštěním relaxační odpovědi. V mozku dotek aktivuje orbitální mediální prefrontální cortex (OMPFC), což je oblast související s emocemi a jejich regulací. (Str. 131)

Nebo na vylučování hormonů:

Několik studií zkoumalo, zda podávání oxytocinu osobám s psychózou pomůže zvýšit jejich schopnost odhadovat vnímání a cítění druhých osob (Theory of Mind). Předběžná data jednoznaznačně ukazují, že ano, i když bude zapotřebí další výzkum. Každopádně, dotek je silný prostředek, stimulující vylučování oxytocinu. (Str. 161)

A ačkoli žádná studie zatím nezkoumala vliv masáže nebo podporujícího doteku na oxytocin i schopnost vcítění, dá se se předpokládat, že tam vliv bude. Jednotlivé mechanismy kniha ukazuje na přehledných schématech:

Michael Changaris: Touch, str. 124-125

Protože Dr. Changaris je terapeut a zakladatel Mezinárodního institutu pro výcvik a výzkum doteku, věnuje se obšírně i psychoterapii. Dotek je dnes tak trochu tabu, přitom jak předchozí kapitoly ukazují, je to prostředek nesmírně účinný. Autor navrhuje řadu „nástrojů“ jak pro sebeléčbu, tak pro terapeuty. Od poklepávání, přes dotýkání se vlastního hrudníku během dýchání, objímání až po třeba přikrytí očí. Nástroje doporučuje pro jednotlivé problémy jako je úzkost, bipolární porucha, ale i pro zlepšení života (mindfulness, soudržnost rodiny).

Deprese ovlivňuje celosvětově téměř miliardu lidí. Dotek je jeden z nejméně prostudovaných a chápaných faktorů, které depresi ovlivňují. Práce s dotekem jako je masáž snižuje příznaky deprese a mění množství některých neurochemikálií – redukuje kortizol, zvyšuje dopamin (zlepšuje motivaci a potěšení) a serotonin (na hladinu tohoto přenašeče cílí řada antidepresiv). (Str. 164)

Kniha je opravdu komplexní, pokud vás téma zajímá, rozhodně ji doporučuji. Tady se dozvíte všechno!

nakladatelství LifeRhythm and Core Evolution Publications, Mendocino, CA, USA 2015, ISBN 978-0-940795-06-8, cena 667 Kč (enbook.cz)

12345
1565126640000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online