Wuwejův zápisník

Josef Václav Sládek: V zimním slunci

21.11.2023 22:26, Wu | knihy | komentáře -

obálka knihy V zimním slunciSbírka sestává ze čtyři oddílů, které jsou poměrně odlišné. První obsahuje delší, těžké básně, takové ty heroické. Odpovídají tomu i témata – plynutí času, mrtví, boží světlo, Hudba srdce:

Slyš hudbu světa: z pod mraků zní valných,
když v zlaté struny blesku vichr bije,
zní mořem hluboká jak symfonie
a bouří lavinou s hor boků skalných.
 
Zní nocí v slavíkových písních žalných
a stýská metlici, jež hroby kryje,
a v propast žití dechem poesie
jak ohlas padá hudby světů dálných.
(...)

nebo Chrám svatovítský (Josefu Mockrovi.):

 

Těch velkých, přísných mistrů středověku
duch nepoddajný ve snech zbozně pilných
se svěřil kamenu. — Nad útisk silných,
— jak i to nebe chmurno ke člověku, —
mrak protkli kopím kathedrálních věží.
Hněv bouří krotnul, na kamenné květy
se roně deštěm slitování. — Světy
tam hvězdné září, zem jak ve tmách leží.
 
Své, chráme Karlův, zvedáš obří témě
nad srdcem mohutným, jež dále bije
od věků k věkům, — k Bohu tvého lidu,
tak vážný, velký, svatý, v bouři, klidu,
jak v tmách to srdce, jak ty tvrdé žije
té šlapané a nepoddajné země!

Celý druhý oddíl zabírá rozsáhlá báseň Své matce. Její verše jsou mnohem prostší – ale o to působivější. Mluví o jejím smířeném životě i konci.

I.
Тak prostě jít a zbozně žitím,
jak ty jsi šla, to ve všem vše,
a tišinou a vlnobitím
mír hledat, nalézt v duši své.
 
A nepřemýšlet, jak co bude,
jen trpělivě brát, co jest,
a s úsměvem a těchou všude
pomáhat jiným kříž svůj nést.
 
Svou povinnost vždy najít ráno
a konati ji celým dnem
a večer, vše když dokonáno,
zrak zavřít smírným, tichým snem.
(...)

Třetí část pak pokračuje v jednodušším stylu veršů a v kratších básních. Třeba ohlédnutí Zimní slunce:

Zimní slunce bledě svítá
šedou mlhou v smutný sad,
každá větev jíním zkvítá
a z těch květů vane chlad.
 
Je tak ticho, teskno všude,
v síni teskno také tak;
v krbu doutná uhlí rudé
v zamyšlený, vlhký zrak.
 
Duše plna vzpomínání
na tak mnohý zmrzlý květ,
na rtech teskné pousmání:
bledé slunce zašlých let.

Nebo výzva k silnému životu bez ústupu Silen buď

Silen buď a nepovol,
jsi-li v lese žití dub;
jsi-li pouze trávy stvol,
schyl se, ale neustup.
 
Dub anebo třeslice,
drž se půdy, kde jsi vzrost':
zlomí-li tě vichřice,
žil's jak muž — a to je dost.

a další, třeba Své ženě.

Poslední oddíl pak obsahuje ještě další styl – balady (a romance).

Sládkův rytmický verš s pravidelnými rýmy zní až hudebně a básně jsou působivé – určitě stojí za zkoušku.

Odkazy:

SLÁDEK, Josef Václav. V zimním slunci. Praha : Městská knihovna v Praze, 2011.

12345
1700601960000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online