Wuwejův zápisník

Jean-Pierre Fichou: Civilizace USA

01.06.2014 00:01, Wu | knihy | sociologie | komentáře -

obálka knihy Jean-Pierre Fichou: Civilizace USASpojené státy americké měly a mají ohromný vliv na celosvětové dění. Není tedy divu, že se opakovaně objevuje snaha nějak sociologicky vysvětlit historické kořeny a příčiny jejich odlišného étosu, ideálů, chování obyvatel, jejich národní kultury, která se za pouhých několik set let existence ještě nestihla rozmělnit.

Jean-Pierre Fichou před tím, než formuluje výklad vlastní, prochází ty nejvýznamnější či nejvlivnější, stručně je vysvětluje a ukazuje v čem jsou jejich nedostatky. Postupně se tak dozvíme o:

 • agrarianismu, založeném na ctnosti drobných nezávislých rolníků, jejich pracovitosti a střídmosti
 • Tocquevillově výkladu, beroucím v úvahu demokracii, rovnostářství a předvídajícím vznik nové aristokracie
 • Turnerově teorii hranice, vysvětlující USA průkopnickým duchem, nutností být při dobývání západu soběstačný („pokaždé, kdy v Američanech napětí opadne, vytvoří si novou Hranici: chudobu, výzkum, vesmír, svět – to vše jsou důvody k činu v nejčistším duchu Západu. Hranice je především určitým stavem ducha, velice přesně odpovídá kulturním kladům i záporům Spojených států: přizpůsobivosti, pružnosti, vynalézavosti, optimismu, odvaze, otevřenosti ke světu, individualismu, ale i násilnictví, hmotářství, povrchnosti, neklidu, dobrodružství, naivitě.“, str. 18)
 • Potterově teorii hojnosti, stavějící na bohatství země a způsobu, jakým jej Američané využili či zhodnotili
 • pragmatismu či instrumentalismu, který za základ považuje zkušenost a individuální úsilí, nutnost bojovat a vybojovat svůj zápas
 • MeltingPotu čili kotlíku, v němž se kulturní vlivy přistěhovalců mísí a taví v toleranci, odvahu (jen odvážní dokáží vkročit do neznáma), asimilaci
 • nestabilním pluralismu podle Michaela Kammena nebo sociálním darwinismu.

Po tomto úvodním ohlédnutí následují čtyři kapitoly, čtyři principy, pomocí nichž lze „porozumět kolektivním, a často i individuálním projevům Američanů, jejich institucím, vírám, tabu a rituálům, bez nichž by se americká civilizace neodlišovala od kultur ostatních.
Ani jedna z těchto idejí si nepodřizuje ostatní; všechny se vzájemně doplňují a osvětlují. Jejich interakcí lze vyložit pohyb, pokrok, nebo, přesněji řečeno, postup americké kultury. I když jsou protikladné tendence dočasné, když se samy odsuzují k smrti, nebo jsou záměrně eliminovány, představují epizody nebo nehody, k nimž na cestě dochází. Pokud sílí, prosazují se a přetrvávají, svědčí o zlomu, který není pouhou módou, ale znamená skutečnou změnu směru postupu celé společnosti.
“ (Str. 101)

Jsou to (názvy kapitol a podkapitol):

 • Dynamismus (Přitažlivost budoucnosti, Optimismus, Pružnost, Faktor pohybu)
 • Individualismus (Pluralismus, Rovnostářství, Liberalismus, Dobrovolnost, Federalismmus)
 • Kapitalismus (Puritánské učení, Náboženské cítění, Kapitalismus, Efektivnost)
 • Expanzionismus (Ekonomická nezbytnost, Mesianismus, Imperialismus, Darwinismus v planetárním měřítku, Izolacionismus)

Na to, jak malá a stručná publikace to je, obsahuje spoustu informací; přehled historických pokusů o jednotné výklady kultury USA je velmi cenný a autorův příspěvek také působí použitelně. Pro laika je to myslím velmi užitečná pomůcka k porozumění historickým i současným krokům či událostem ve Spojených státech.

nakladatelství Victoria Publishing, Praha 1995, ISBN 80-85865-83-1, cena 29 Kč (výprodej)

12345
1401573660000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online