Wuwejův zápisník

Pavel Hnilička: Sídelní kaše

22.02.2013 01:05, Wu | knihy | architektura | výběr z knih | komentáře -

obálka knihy Pavel Hnilička: Sídelní kašeSídelní kaše je zdařilý překlad, nebo spíše převedení, anglického pojmu urban sprawl. Česká wikipedie říká: „Termín označuje způsob zástavby, kdy neexistuje (nebo není respektován) zastavovací plán a jednotlivé budovy jsou rozmísťovány bez ohledu na další stavby. Malý nebo žádný důraz není kladen na veřejná prostranství, často vznikají monofunkční rozsáhlé oblasti bez potřebné občanské vybavenosti (obchody, školky, školy). Průvodními projevy sídelní kaše je mizení zemědělské půdy a zvýšená dopravní zátěž kvůli dojíždění za prací.

Kromě zmíněných věcí sídelní kaši charakterizuje také malá hustota osídlení, zástavba je řídká. To právě do značné míry ovlivňuje její (ne)funkčnost. Pokud hustota klesne pod určitou mez, začne být obtížné na důležitá místa dojít pěšky a zároveň klesne potřeba ta důležitá místa budovat. Paradoxní je, že povinné odstupové vzdálenosti ve stavebním zákoně účinné nápravě spíše brání.

Zajímavé je srovnání tradičních vesnic, které byly často zakládané uměle, se současným stavem - zdá se, že vesnice se budovaly už odpradávna 'správně' a teprve v posledních dvaceti letech se stavba jaksi zvrhla. Tak strašlivé, jako v Denveru v USA, to sice ještě není, ale máme solidně našlápnuto (ukázka ze str. 166):

Denver, USA, ukázka ze str. 166

Jádro knihy tvoří tři kapitoly, v první „exodus na předměstí“ se seznámíme s kořeny a příčinami sídelní kaše, s kvalitou bydlení, honbě za vlastním domem jako ideálem, vznikajícím rozporem mezi městem a předměstím a z toho plynoucími důsledky (dojíždění např.).

Sídelní kaše není samostatná entita ve smyslu stavebního typu. Ukázali jsme si, že je to oblast, která je nehotová, nedokončená a často velmi zbrkle a neuváženě zastavěná. Má tedy šanci na zlepšení. Ovšem za předpokladu, že se stavební aktivity budou odehrávat v oblastech sídelní kaší již zasažených a nebudou zabírat další nezastavěná území. Jinak bude sídelní kaše kynout a spojovat se do větších a větších ploch. Pokryje prostory mezi městy tak, že se spojí v souvislou zástavbu s ostrůvky přírody. Dříve byla sídla ostrůvky uprostřed krajiny.“ (str. 191)

Druhá kapitola je věnovaná „hustotě osídlení“ a jejímu vlivu na kvalitu bydlení, ukáže nám některá zdařilá sídliště s vysokou hustotou při zachování soukromí a kvality, zmíní různé problémy při měření hustoty a na základě příkladů se pokusí stanovit přiměřenou hustotu osídlení pro kvalitu bydlení.

Bylo-li dříve cílem: města naředit, dnes říkáme: města zahustit. Bylo-li dříve cílem: separovat funkce, dnes říkáme: smísit funkce. Tím se pochopitelně nemyslí historická centra, která jsou zahuštěná a smíšená, ale prořídlá sídelní kaše, jež okupuje tolik plochy, že se v ní centra úplně ztrácejí. Zvyšování hustoty bydlení na předměstích je dnes právě jedním z důležitých cílů, které mohou zlepšit kvalitu bydlení. Vedle toho dojde k snížení spotřeby energií, hospodárnému využití finančních prostředků vybraných na daních a ochraně volné přírody.“ (Str. 192)

V poslední kapitole se autor dotýká „tvorby místa“, nastiňuje principy, nutnost aktivně řešit nejen místo k bydlení, ale také veřejný prostor, ukazuje potřebnost zastavovacích plánů a to i na příkladu plánů českých vesnic.

Obyvatelům předměstí ale veřejný městský prostor ještě naštěstí není úplně lhostejný, ještě na něj úplně nezapomněli. Jak si jinak vysvětlit, že se tolik lidí vypravuje do zachovalých historických center měst, kde nedělají ninc jiného, než že jen tak bloumají a nasávají atmosféru města, která se u nich na předměstí již dávno úplně vytratila? Co tam vlastně hledají, když si mohou poohodlně nakoupit za městem, a dokonce se zároveň pobavit v některém ze zábavních středisek na louce? Je to hustota událostí? Je to významuplnost míst?“ (Str. 148)

Kniha nemá ambici radit, jak přesně na to, ale na problém upozornit, stát se spouštěčem změny. Vzhledem k tomu, že od původní diplomové nebo disertační práce se dopracovala už k druhému, doplněnému vydání, myslím, že zájem rozhodně vyvolala.

Já se o ní dozvěděl z výpravné recenze pana jm, tehdy byla ovšem už nesehnatelná. K prvnímu vydání ještě vyšel obšírný článek na Archiwebu.

nakladatelství Host, Brno 2012, ISBN 978-80-7294-592-4, cena 289 Kč

12345
1361491500000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online